2.3. Επιτρεπτά και μη

Ένα συνηθισμένο σφάλμα, όταν ασχολείσθε με Script-Fus είναι ότι απλά τα εμφανίζετε και πατάτε το πλήκτρο OK. Όταν δεν συμβαίνει τίποτα, σκεφτόσαστε προφανώς ότι το σενάριο είναι σπασμένο ή εσφαλμένο, αλλά το πιο πιθανό είναι ότι δεν υπάρχει λάθος σε αυτό.