2.3. Επιτρεπτά και μη

Ένα συνηθισμένο σφάλμα, όταν ασχολείσθε με Script-Fus είναι ότι απλά τα εμφανίζετε και πατάτε το πλήκτρο OK. Όταν δεν συμβαίνει τίποτα, σκεφτόσαστε προφανώς ότι το σενάριο είναι σπασμένο ή εσφαλμένο, αλλά το πιο πιθανό είναι ότι δεν υπάρχει λάθος σε αυτό.

Ένας απλός τρόπος για να δείτε αν το σενάριο έκανε κάτι, είναι να ελέγξετε το μενού Επεξεργασία, Αναίρεση. Εάν το σενάριό σας έκανε αλλαγές στην τρέχουσα εικόνα, θα εμφανίζεται ως η τελευταία ενέργεια αναίρεσης.