3.3. Εργαλεία πινέλου (μολύβι, πινέλο, αερογράφος)

Σχήμα 14.61. Παράδειγμα βαφής

Παράδειγμα βαφής

Τρεις πινελιές βαμμένες με το ίδιο στρογγυλό ασαφές πινέλο (το περίγραμμα που εμφανίζεται πάνω αριστερά), χρησιμοποιώντας το μολύβι (αριστερά), πινέλο (μέση) και αερογράφο (δεξιά).


Τα εργαλεία σε αυτή την ομάδα είναι τα βασικά εργαλεία βαφής του GIMP και έχουν αρκετά κοινά χαρακτηριστικά που αξίζει να συζητηθούν μαζί σε αυτή την ενότητα. Τα κοινά χαρακτηριστικά σε όλα τα εργαλεία ζωγραφικής περιγράφονται στην ενότητα κοινά χαρακτηριστικά. Εδικά χαρακτηριστικά σε ατομικό εργαλείο περιγράφονται στην ενότητα που αφιερώθηκε σε αυτό το εργαλείο.

Το μολύβι είναι το πιο άγριο από τα εργαλεία σε αυτή την ομάδα: κάνει σκληρές μη εξομαλυμένες πινελιές. Το πινέλο είναι ενδιάμεσο: είναι προφανώς το πιο κοινά χρησιμοποιούμενο από την ομάδα. Ο αερογράφος είναι ο πιο εύχρηστο και ελέγξιμο. Αυτή η ευελιξία επίσης το κάνει λίγο περισσότερο δύσκολο στη χρήση από το πινέλο, όμως.

Όλα αυτά τα εργαλεία μοιράζονται τα ίδια πινέλα και τις ίδιες επιλογές για το διάλεγμα των χρωμάτων, είτε από τη βασική παλέτα ή από διαβάθμιση. Όλα είναι ικανά για βάψιμο σε μια πλατιά ποικιλία καταστάσεων.

3.3.1. Τροποποιητές πληκτρολογίου

Ctrl

Με πατημένο το πλήκτρο Ctrl αλλάζει καθένα από αυτά τα εργαλεία σε επιλογέα χρώματος: κλικ σε οποιοδήποτε εικονοστοιχείο οποιασδήποτε στρώσης ορίζει το χρώμα προσκηνίου (όπως εμφανίζεται στο περιοχή χρώματος εργαλειοθήκης) στο χρώμα του εικονοστοιχείου.

Μετατόπιση

Αυτό το πλήκτρο τοποθετεί αυτά τα εργαλεία σε κατάσταση ευθείας γραμμής. Με πατημένο το Shift ενώ πατάτε το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού θα δημιουργήσει μια ευθεία γραμμή. Διαδοχικά πατήματα θα συνεχίσουν τη χάραξη ευθειών γραμμών που προέρχονται από το άκρο της τελευταίας γραμμής.