5.11. Διάλογος συντομεύσεων πληκτρολογίου

Το παράθυρο διαλόγου συντομεύσεων πληκτρολογίου σάς επιτρέπει να αλλάξετε ή να προσθέσετε μια συντόμευση πληκτρολογίου σε μια εντολή μενού, εργαλείου, φίλτρου κ.λπ.

Σχήμα 15.103. Ο διάλογος συντομεύσεων πληκτρολογίου

Ο διάλογος συντομεύσεων πληκτρολογίου

5.11.1. Ενεργοποίηση του διαλόγου

Μπορείτε να το προσπελάσετε:

  • από το μενού εικόνας: ΕπεξεργασίαΣυντομεύσεις πληκτρολογίου.

  • ή, από το παράθυρο διαλόγου προτιμήσεων: μεταβείτε στην ενότητα Διεπαφή και, στη συνέχεια, πατήστε στο πλήκτρο Διαμόρφωση συντομεύσεων πληκτρολογίου....

5.11.2. Χρήση του διαλόγου συντομεύσεων πληκτρολογίου

Εάν γνωρίζετε ήδη για ποια εντολή θέλετε να αλλάξετε τη συντόμευση πληκτρολογίου, τότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πεδίο Αναζήτηση για να την εισαγάγετε. Αυτό θα συντομεύσει τον κατάλογο των πιθανών εντολών μόνο σε εκείνες που περιέχουν το κείμενο που αναζητήσατε.

Η κεντρική περιοχή του διαλόγου εμφανίζει τις κατηγορίες ενεργειών στα αριστερά. Μπορείτε να επεκτείνετε μια κατηγορία πατώντας το + και να την συμπτύξετε πατώντας το -. Κάθε διευρυμένη κατηγορία ενεργειών θα σας εμφανίζει έναν κατάλογο με τις διαθέσιμες ενέργειες. Η μεσαία στήλη δείχνει ποια συντόμευση έχει εκχωρηθεί σε κάθε ενέργεια, ή «Απενεργοποιημένη» όταν η ενέργεια δεν έχει συντόμευση. Η στήλη «Όνομα» εμφανίζει το όνομα με το οποίο το GIMP γνωρίζει την ενέργεια.

Σχήμα 15.104. Εκχώρηση συντόμευσης πληκτρολογίου

Εκχώρηση συντόμευσης πληκτρολογίου

Το κείμενο «Νέος επιταχυντής...» στη στήλη συντομεύσεις δείχνει ότι το GIMP αναμένει να εισαχθεί μια νέα συντόμευση για την ενέργεια Προσθήκη καναλιού άλφα.


Όταν βρείτε την ενέργεια για την οποία θέλετε να ορίσετε μια συντόμευση, πατήστε στη γραμμή που εμφανίζει τις λεπτομέρειες της ενέργειας. Η στήλη Συντόμευση για αυτήν τη γραμμή θα αλλάξει σε Νέος επιταχυντής.... Το GIMP σας περιμένει τώρα να χρησιμοποιήσετε μια συντόμευση πληκτρολογίου. Μόλις εισάγετε έναν συνδυασμό πλήκτρων, η συντόμευση προστίθεται σε αυτήν την ενέργεια. Εκτός αν η συντόμευση που εισαγάγατε έχει ήδη αντιστοιχιστεί σε άλλη ενέργεια. Σε αυτήν την περίπτωση, θα σας πει για ποια ενέργεια χρησιμοποιείται ο συνδυασμός πλήκτρων και θα σας ρωτήσει τι να κάνετε. Μπορείτε είτε να επιλέξετε να εκχωρήσετε τη συντόμευση ούτως ή άλλως, είτε να ακυρώσετε την αλλαγή.

Μπορείτε επίσης να αφαιρέσετε μια υπάρχουσα συντόμευση από μια ενέργεια. Για να το κάνετε αυτό, επιλέξτε τη γραμμή της ενέργειας και, στη συνέχεια, πατήστε Backspace για να διαγράψετε τη συντόμευση.

Στο κάτω μέρος του διαλόγου υπάρχει μια επιλογή (επιλεγμένη από προεπιλογή) που λέει στο GIMP εάν θα επιτρέψει την Αποθήκευση συντομεύσεων πληκτρολογίου κατά την έξοδο. Εάν είναι ενεργοποιημένη, όλες οι αλλαγμένες συντομεύσεις θα αποθηκευτούν όταν εγκαταλείψετε το GIMP. Εάν είναι απενεργοποιημένη, οι συντομεύσεις θα αποθηκευτούν μόνο εάν χρησιμοποιήσατε το πλήκτρο Αποθήκευση πριν κλείσετε το παράθυρο διαλόγου.

Στον πυθμένα του διαλόγου υπάρχουν τρία κουμπιά:

  • Βοήθεια: θα ανοίξει αυτήν τη σελίδα βοήθειας.

  • Αποθήκευση: θα αποθηκεύσει τυχόν αλλαγές που κάνατε στις συντομεύσεις χωρίς να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου.

  • Κλείσιμο: θα κλείσει το παράθυρο διαλόγου χωρίς να αποθηκευτούν οι ρυθμίσεις στο δίσκο, αλλά τυχόν τροποποιημένες συντομεύσεις θα εξακολουθούν να είναι ενεργές μέχρι να κλείσει το GIMP. Τι θα συμβεί μετά το κλείσιμο του GIMP εξαρτάται από τη ρύθμιση Αποθήκευση συντομεύσεων πληκτρολογίου κατά την έξοδο που αναφέρεται παραπάνω.