Όνομα

Προβολή — Αναφορά πλήκτρων για το μενού προβολή

Προβολή

Παράθυρο

F10

Κύριο μενού

Shift + F10, δεξί κλικ

Πτυσσόμενο μενού

F11

Εναλλαγή πλήρους οθόνης

Shift + Q

Εναλλαγή γρήγορης μάσκας

Ctrl + W

Κλείσιμο παραθύρου εγγράφου

[Σημείωση] Σημείωση

Τα μενού μπορούν επίσης να ενεργοποιηθούν από Alt με το υπογραμμισμένο γράμμα στο όνομα του μενού.

Εστίαση

+

Μεγέθυνση

-

Σμίκρυνση

1

Εστίαση 1:1

Ctrl + J

Συρρίκνωση αναδίπλωσης

[Σημείωση] Σημείωση

Αυτό ταιριάζει το παράθυρο στο μέγεθος της εικόνας.

Χάρακες και οδηγοί

σύρσιμο ποντικιού

Σύρτε έξω ένα χάρακα για δημιουργία οδηγού

Ctrl + σύρσιμο ποντικιού

Σύρσιμο ενός σημείου δείγματος έξω από τους χάρακες

Shift + Ctrl + R

Εναλλαγή χαράκων

Shift + Ctrl + T

Εναλλαγή οδηγών

[Σημείωση] Σημείωση

Σύρσιμο έξω του οριζόντιου ή κάθετου χάρακα για δημιουργία νέας γραμμής οδηγού. Σύρσιμο γραμμής οδηγού έξω από την εικόνα για διαγραφή της.