Όνομα

Προβολή — Αναφορά πλήκτρων για το μενού προβολή

Προβολή

Παράθυρο

F10

Κύριο μενού

Shift + F10, δεξί κλικ

Πτυσσόμενο μενού

F11

Εναλλαγή πλήρους οθόνης

Καρτέλα

Εναλλαγή της ορατότητας του πλαισίου εργαλείων και προσαρτήσεων διαλόγων

Shift + Q

Εναλλαγή γρήγορης μάσκας

Ctrl + T

Toggle selection outline visibility

Ctrl + W

Κλείσιμο παραθύρου εγγράφου

Shift + J

Κεντράρισμα εικόνας στο παράθυρο

Shift + Ctrl + J

Προσαρμογή της εικόνας στο παράθυρο

[Σημείωση] Σημείωση

Τα μενού μπορούν επίσης να ενεργοποιηθούν από Alt με το υπογραμμισμένο γράμμα στο όνομα του μενού.

Εστίαση

+

Μεγέθυνση

-

Σμίκρυνση

1

Εστίαση 1:1

Ctrl + J

Συρρίκνωση αναδίπλωσης

[Σημείωση] Σημείωση

Αυτό ταιριάζει το παράθυρο στο μέγεθος της εικόνας.

Ctrl + τροχός ποντικιού

Εστίαση

Αντιστροφή και περιστροφή (0°)

!

Επαναφορά αναστροφής και περιστροφής

Κύλιση (εστίαση)

βέλη

Κύλιση καμβά

σύρσιμο μεσαίου πλήκτρου

Κύλιση καμβά

τροχός ποντικιού

Κάθετη κύλιση καμβά

Shift + τροχός ποντικιού

Οριζόντια κύλιση καμβά

[Σημείωση] Σημείωση

Η κύλιση με πλήκτρα επιταχύνεται, δηλαδή αυξάνει ταχύτητα όταν πατήσετε Shift+βέλη, ή μεταβαίνει στα όρια με Ctrl+βέλη.

Χάρακες και οδηγοί

Σύρσιμο ποντικιού

Σύρσιμο έξω του οριζόντιου ή κάθετου χάρακα για δημιουργία νέας γραμμής οδηγού. Σύρσιμο γραμμής έξω από τον χάρακα για διαγραφή του.

Ctrl + σύρσιμο ποντικιού

Σύρσιμο ενός σημείου δείγματος έξω από τους χάρακες

Shift + Ctrl + R

Εναλλαγή χαράκων

Shift + Ctrl + T

Εναλλαγή οδηγών