Όνομα

Προβολή — Αναφορά πλήκτρων για το μενού προβολή

Προβολή

Παράθυρο

F10

Κύριο μενού

Shift + F10, δεξί κλικ

Πτυσσόμενο μενού

F11

Εναλλαγή πλήρους οθόνης

Καρτέλα

Toggle the visibility of toolbox and dialogs docks

Shift + Q

Εναλλαγή γρήγορης μάσκας

Ctrl + W

Κλείσιμο παραθύρου εγγράφου

Shift + J

Center image in window

Shift + Ctrl + J

Fit image in window

[Σημείωση] Σημείωση

Τα μενού μπορούν επίσης να ενεργοποιηθούν από Alt με το υπογραμμισμένο γράμμα στο όνομα του μενού.

Εστίαση

+

Μεγέθυνση

-

Σμίκρυνση

1

Εστίαση 1:1

Ctrl + J

Συρρίκνωση αναδίπλωσης

[Σημείωση] Σημείωση

Αυτό ταιριάζει το παράθυρο στο μέγεθος της εικόνας.

Ctrl+ mouse wheel

Εστίαση

Flip and Rotate (0°)

!

Reset Flip and Rotate

Scrolling (panning)

arrows

Scroll canvas

middle button drag

Scroll canvas

mouse wheel

Scroll canvas vertically

Shift + mouse wheel

Scroll canvas horizontally

[Σημείωση] Σημείωση

Scrolling by keys is accelerated, i.e. it speeds up when you press Shift+arrows, or jumps to the borders with Ctrl+arrows.

Χάρακες και οδηγοί

Mouse drag

Drag off the horizontal or vertical ruler to create a new guide line. Drag a line onto the ruler to delete it.

Ctrl + σύρσιμο ποντικιού

Σύρσιμο ενός σημείου δείγματος έξω από τους χάρακες

Shift + Ctrl + R

Εναλλαγή χαράκων

Shift + Ctrl + T

Εναλλαγή οδηγών