2.3. Διάλογος μονοπατιών

Παρακαλώ δείτε Τμήμα 5, « Μονοπάτια » εάν δεν ξέρετε τι είναι μονοπάτι.

Σχήμα 15.15. Ο διάλογος «Μονοπάτια»

Ο διάλογος «Μονοπάτια»

Ο διάλογος «Μονοπάτια» χρησιμοποιείται για διαχείριση μονοπατιών, επιτρέποντας τη δημιουργία ή διαγραφή τους, αποθήκευση τους, μετατροπή τους σε και από επιλογές, κλ.

2.3.1. Ενεργοποίηση του διαλόγου

Ο διάλογος «Μονοπάτια» είναι ένας προσαρτήσιμος διάλογος· δείτε την ενότητα Τμήμα 2.3, «Διάλογοι και προσάρτηση» για βοήθεια στην επεξεργασία του.

Μπορείτε να τον προσπελάσετε:

 • από το μενού εικόνας: ΠαράθυραΠροσαρτήσιμοι διάλογοιΜονοπάτια.

 • από το μενού καρτέλας σε οποιοδήποτε προσαρτήσιμο διάλογο με κλικ στο και επιλέγοντας Προσθήκη καρτέλαςΜονοπάτια,

Στο μενού Παράθυρα, υπάρχει μια λίστα των Αποσπώμενα παράθυρα που υπάρχει μόνο εάν τουλάχιστον ένας διάλογος παραμένει ανοιχτός. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να ανυψώσετε το διάλογο «Μονοπάτια» από το μενού εικόνας: ΠαράθυραΜονοπάτια.

2.3.2. Χρήση του διαλόγου μονοπατιών

Κάθε μονοπάτι ανήκει σε μια εικόνα: τα μονοπάτια είναι συστατικά των εικόνων όπως οι στρώσεις. Ο διάλογος μονοπατιών εμφανίζει μια λίστα όλων των μονοπατιών που ανήκουν στην τρέχουσα ενεργή εικόνα: εναλλάσσοντας τις εικόνας προκαλεί το διάλογο να εμφανίσει μια διαφορετική λίστα μονοπατιών. Εάν ο διάλογος μονοπατιών είναι ενσωματωμένος στην προσάρτηση «Στρώσεις, κανάλια και μονοπάτια», μπορείτε να δείτε το όνομα της ενεργής εικόνας στο μενού εικόνας στην κορυφή της προσάρτησης. (Αλλιώς, μπορείτε να προσθέσετε ένα μενού εικόνας στην προσάρτηση επιλέγοντας «Προβολή μενού εικόνας» από το μενού καρτέλας.)

If you are familiar with the Layers dialog, you have a head start, because the Paths dialog is in several ways similar.

At the top, there are two «Lock» icons:

Lock Path

A «path» icon tells us whether editing the current path is locked (disabled) or not. Clicking the icon toggles between enabled and disabled.

[Σημείωση] Σημείωση

Until GIMP 2.10.32 this was called Lock Path Strokes. That name was considered ambiguous, because the term strokes is also used for stroking lines along a path, which this option does not change.

Lock Path Position

A «cross with arrows» icon tells us whether the current path position is locked (disabled) or not. When the path position is locked, the path can't be moved. Clicking the icon toggles between enabled and disabled.

The Paths dialog itself shows a list of all paths that exist in the image, with four items for each path:

Ορατότητα μονοπατιού

Ένα εικονίδιο «ανοιχτού ματιού» εάν το μονοπάτι είναι ορατό, ή ένα κενό χώρο εάν δεν είναι. «Ορατό» σημαίνει ότι το ίχνος του μονοπατιού σχεδιάζεται στην προβολή της εικόνας. Το μονοπάτι δεν εμφανίζεται στην πραγματικότητα στα δεδομένα εικονοστοιχείου εικόνας εκτός και βαφτεί ή αποδοθεί αλλιώς. Κλικ στο χώρο εικονιδίου ματιού εναλλάσσει την ορατότητα του μονοπατιού.

Μονοπάτια αλυσίδας

Ένα εικονίδιο «αλυσίδας» εμφανίζεται στα δεξιά του χώρου του εικονιδίου ματιού εάν το μονοπάτι είναι κλειδωμένου μετασχηματισμού, ή λευκού χώρου εάν δεν είναι. «Κλειδωμένος μετασχηματισμός» σημαίνει ότι σχηματίζει μέρος ενός συνόλου στοιχείων (στρώσεις, κανάλια, κλ) που επηρεάζονται όλα το ίδιο από μετασχηματισμούς (κλιμάκωση, περιστροφή κλ.) εάν εφαρμοστεί σε ένα από αυτά. Κλικ στο χώρο εικονιδίου αλυσίδας εναλλάσσει την κατάσταση κλειδώματος μετασχηματισμού του μονοπατιού.

Προεπισκόπηση εικόνας

Ένα μικρό εικονίδιο προεπισκόπησης εμφανίζει ένα σκαρίφημα του μονοπατιού. Με κλικ στο εικονίδιο και σύρσιμο του στην εικόνα, αυτό θα δημιουργήσει ένα αντίγραφο του μονοπατιού σε αυτήν την εικόνα.

Όνομα μονοπατιού

Το όνομα του μονοπατιού πρέπει να είναι μοναδικό μες την εικόνα. Με διπλό κλικ στο όνομα θα σας επιτρέψει να το επεξεργαστείτε. Εάν το όνομα που δημιουργείτε υπάρχει ήδη, ένας αριθμός θα προσαρτηθεί (π.χ., «#1») για να γίνει μοναδικός.

Εάν η λίστα δεν είναι κενή, σε οποιαδήποτε δοσμένη στιγμή ένα από τα μέλη είναι το ενεργό μονοπάτι της εικόνας, που θα είναι το υποκείμενο κάθε ενέργειας που εκτελείτε χρησιμοποιώντας το μενού διαλόγου ή τα κουμπιά στον πυθμένα: το ενεργό μονοπάτι φαίνεται τονισμένο στη λίστα. Κλικ σε οποιαδήποτε από τις εγγραφές θα την κάνει ενεργό μονοπάτι.

Δεξί κλικ σε οποιαδήποτε εγγραφή στη λίστα εμφανίζει το μενού μονοπατιών. Μπορείτε επίσης να προσπελάσετε το μενού μονοπατιών από το μενού καρτέλας διαλόγου.

2.3.3. Κουμπιά

Τα κουμπιά στον πάτο του διαλόγου μονοπατιών όλα αντιστοιχούν σε εγγραφές στο μενού μονοπατιών (προσπελάσιμο με δεξί κλικ στην εγγραφή λίστας μονοπατιού), αλλά μερικές από αυτές έχουν επιπλέον επιλογές που παίρνονται με πατημένα τα τροποποιητικά πλήκτρα, ενώ πατάτε το κουμπί.

Νέο μονοπάτι

See New Path. Holding down Shift makes a new (empty) path with the last used values, without opening the New Path dialog.

Ανύψωση μονοπατιού

See Raise Path. Holding down Shift moves the path to the top of the list.

Βύθιση μονοπατιού

See Lower Path. Holding down Shift moves the path to the bottom of the list.

Διπλασιασμός μονοπατιού

Δείτε Διπλασιασμός μονοπατιού.

Μονοπάτι σε επιλογή

Μετατρέπει το μονοπάτι σε μια επιλογή, δείτε Μονοπάτι σε επιλογή για μια πλήρη εξήγηση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τροποποιητικά πλήκτρα για να ορίσετε τον τρόπο που η νέα επιλογή αλληλεπιδρά με την υπάρχουσα επιλογή:

Τροποποιητές Ενέργεια
Κανένα Αντικατάσταση υπάρχουσας επιλογής
Μετατόπιση Προσθήκη στην επιλογή
Ctrl Αφαίρεση από την επιλογή
Μετατόπιση+Ctrl Τομή με την επιλογή.
Επιλογή σε μονοπάτι

Holding down Shift brings up the Advanced Options dialog, which probably is only useful to GIMP developers.

Βάψιμο κατά μήκος του μονοπατιού

See Stroke Path. Holding down Shift strokes the path based on the last used values without opening the Stroke Path dialog.

Διαγραφή μονοπατιού

Delete Path deletes the currently selected path.

2.3.4. Το μενού περιεχομένου «Μονοπάτια»

Σχήμα 15.16. Το μενού περιεχομένου «Μονοπάτια»

Το μενού περιεχομένου «Μονοπάτια»

Το μενού μονοπατιών μπορεί να εμφανιστεί με δεξί κλικ σε εγγραφή μονοπατιού στη λίστα του διαλόγου μονοπατιών, ή επιλέγοντας την κορυφαία είσοδο ("μενού μονοπατιών") από το μενού καρτέλας διάλογος μονοπατιού. Αυτό το μενού σας δίνει πρόσβαση στις περισσότερες λειτουργίες που επηρεάζουν μονοπάτια.

Edit Path

Edit Path is an alternative way to activate the Paths tool, used for creating and manipulating paths. It can also be activated from the Toolbox, or by using the keyboard shortcut B.

Επεξεργασία γνωρισμάτων διαδρομής

Επεξεργασία γνωρισμάτων μονοπατιού εμφανίζει ένα μικρό διάλογο που επιτρέπει την αλλαγή του ονόματος του μονοπατιού. Μπορείτε επίσης να το κάνετε με διπλό κλικ στο όνομα στη λίστα του διαλόγου μονοπατιών.

Color Tag

Color Tag brings up a sub menu, similar to the one in the Layers Dialog, that allows you to select a color tag for the selected path.

Νέο μονοπάτι

Το Νέο μονοπάτι δημιουργεί ένα νέο μονοπάτι, το προσθέτει στη λίστα του διαλόγου μονοπατιών και το κάνει ενεργό μονοπάτι για την εικόνα. Εμφανίζει ένα διάλογο που επιτρέπει την ονοματοδοσία του μονοπατιού. Το νέο μονοπάτι δημιουργείται χωρίς σημεία αγκύρωσης, έτσι θα χρειαστείτε τη χρήση του εργαλείου μονοπατιού για να του δώσετε μερικά, πριν να μπορέσετε να το χρησιμοποιήσετε για οτιδήποτε.

Ανύψωση μονοπατιού

Η Ανύψωση μονοπατιού μετακινεί το μονοπάτι μια θέση ψηλότερα στη λίστα του διαλόγου μονοπατιών. Η θέση ενός μονοπατιού στη λίστα δεν έχει λειτουργική σημασία στη λίστα, έτσι είναι απλά μια διευκόλυνση στη διατήρηση οργάνωσης των πραγμάτων.

Βύθιση μονοπατιού

Η Βύθιση μονοπατιού μετακινεί το μονοπάτι μια θέση χαμηλότερα στη λίστα του διαλόγου μονοπατιών. Η θέση ενός μονοπατιού στη λίστα δεν έχει λειτουργική σημασία στη λίστα, έτσι είναι απλά μια διευκόλυνση στη διατήρηση οργάνωσης των πραγμάτων.

Διπλασιασμός μονοπατιού

Duplicate Path creates a copy of the active path, assigns it a unique name, adds it to the list in the Paths dialog, and makes it the active path for the image. The copy will be visible only if the original path was visible.

Διαγραφή μονοπατιού

Η Διαγραφή μονοπατιού διαγράφει το τρέχον επιλεγμένο μονοπάτι.

Συγχώνευση ορατών μονοπατιών

Συγχώνευση ορατών μονοπατιών παίρνει όλα τα μονοπάτια στην εικόνα που είναι ορατά (δηλαδή, όλα όσα δείχνουν εικονίδια «ανοιχτού ματιού» στο διάλογο μονοπατιών) και τα μετατρέπουν σε συστατικά ενός μόνου μονοπατιού. Αυτό μπορεί να είναι βολικό εάν θέλετε να τα βάψετε όλο κατά τον ίδιο τρόπο κλ.

Μονοπάτι σε επιλογή, προσθήκη σε επιλογή, αφαίρεση από επιλογή, τομή με επιλογή

These commands all convert the active path into a selection, and then combine it with the existing selection in the specified ways. (Path to Selection discards the existing selection and replaces it with one formed from the path.) If necessary, any unclosed components of the path are closed by connecting the last anchor point to the first anchor point with a straight line. The «marching ants» for the resulting selection should closely follow the path, but don't expect the correspondence to be perfect.

Επιλογή σε μονοπάτι

Αυτή η λειτουργία μπορεί να προσπελαστεί με ποικίλους τρόπους:

 • Από γραμμή μενού εικόνας, ως ΕπιλογήΣε μονοπάτι

 • Από το μενού διαλόγου μονοπατιών, ως Επιλογή σε μονοπάτι.

 • Από το κουμπί Επιλογή σε μονοπάτι στον πάτο του διαλόγου μονοπατιών.

Η Επιλογή σε μονοπάτι δημιουργεί νέο μονοπάτι από την επιλογή εικόνας. Στις περισσότερες περιπτώσεις το τελικό μονοπάτι θα ακολουθήσει στενά τις «διάστικτες στιγμές» της επιλογής, αλλά η αντιστοιχία δεν είναι συνήθως τέλεια.

Μετατροπή μιας δισδιάστατης μάσκας επιλογής σε μονοδιάστατο μονοπάτι εμπεριέχει μερικούς μάλλον περίπλοκους αλγόριθμους: μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο που γίνεται χρησιμοποιώντας τις Προχωρημένες επιλογές, που προσπελάζονται με πατημένο το πλήκτρο Shift, ενώ πατάτε το πλήκτρο Επιλογή σε μονοπάτι στον πυθμένα του διαλόγου μονοπατιών. Αυτό εμφανίζει το διάλογο προχωρημένων επιλογών, που επιτρέπει να ορίσετε 20 διαφορετικές επιλογές και μεταβλητές, όλες με κρυπτογραφικά ονόματα. Οι προχωρημένες επιλογές προορίζονται πραγματικά μόνο για προγραμματιστές και η βοήθεια τους πηγαίνει πέρα από τους σκοπούς αυτής της τεκμηρίωσης. Μιλώντας γενικά, η Επιλογή σε μονοπάτι θα κάνει αυτό που περιμένετε και δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για το πώς (εκτός και το θέλετε).

Fill Path

Αυτή η λειτουργία μπορεί να προσπελαστεί με ποικίλους τρόπους:

 • From an the main menu, as EditFill Path

 • From the Paths dialog menu, as Fill Path.

 • From the Fill Path button in the Tool Options for the Paths tool.

Fill Path fills all areas delimited by the path with the current foreground color or currently selected pattern. See the section about Fill Path for more information.

Χρωματισμός μονοπατιού

Αυτή η λειτουργία μπορεί να προσπελαστεί με ποικίλους τρόπους:

 • Από γραμμή μενού εικόνας, ως ΕπεξεργασίαΧρωματισμός μονοπατιού

 • Από το μενού διαλόγου μονοπατιών, ως Χρωματισμός μονοπατιού.

 • Από το κουμπί χρωματισμός κατά μήκος του μονοπατιού στον πάτο του διαλόγου μονοπατιών.

 • From the Stroke Path button in the Tool Options for the Paths tool.

Stroke Path renders the active path on the active layer of the image, permitting a wide variety of line styles and stroking options. See the sections about Stroke Path and Stroking for more information.

Αντιγραφή μονοπατιού

Η Αντιγραφή μονοπατιού αντιγράφει το ενεργό μονοπάτι στο πρόχειρο μονοπατιών, επιτρέποντάς σας να το επικολλήσετε σε διαφορετική εικόνα.

[Υπόδειξη] Υπόδειξη

Μπορείτε επίσης να αντιγράψετε και να επικολλήσετε ένα μονοπάτι σέρνοντας το εικονίδιο του από το διάλογο μονοπατιών στο στόχο προβολής της εικόνας.

[Σημείωση] Σημείωση

When you copy a path to an image, it is not visible. You have to make it visible in the Paths dialog.

Επικόλληση μονοπατιού

Η Επικόλληση μονοπατιού δημιουργεί ένα νέο μονοπάτι από τα περιεχόμενα του προχείρου του μονοπατιού, το προσθέτει στη λίστα του διαλόγου μονοπατιών και το κάνει ενεργό μονοπάτι για την εικόνα. Εάν κανένα μονοπάτι δεν έχει αντιγραφεί προηγουμένως στο πρόχειρο, η εγγραφή μενού θα είναι ανενεργή.

Εξαγωγή μονοπατιού

Η Εξαγωγή μονοπατιού επιτρέπει την αποθήκευση μονοπατιού σε αρχείο: εμφανίζει διάλογο αποθήκευσης αρχείου που επιτρέπει τον καθορισμό του ονόματος του αρχείου και της τοποθεσίας. Μπορείτε αργότερα να προσθέσετε αυτό το μονοπάτι σε οποιαδήποτε εικόνα GIMP χρησιμοποιώντας την εντολή Εισαγωγή μονοπατιού. Η χρησιμοποιούμενη μορφή για αποθήκευση μονοπατιών είναι SVG: αυτό σημαίνει ότι προγράμματα διανυσματικών γραφικών όπως Sodipodi ή Inkscape θα μπορούν να εισάγουν τα μονοπάτια που αποθηκεύσατε. Δείτε την ενότητα Μονοπάτια για περισσότερες πληροφορίες σε αρχεία SVG και πώς συσχετίζονται με τα μονοπάτια GIMP.

Εισαγωγή μονοπατιού

Η Εισαγωγή μονοπατιού δημιουργεί ένα νέο μονοπάτι από ένα αρχείο SVG: εμφανίζει ένα διάλογο επιλογής αρχείου που επιτρέπει την περιήγηση στο αρχείο. Δείτε την ενότητα Μονοπάτια για πληροφορίες σε αρχεία SVG και τη σχέση τους με μονοπάτια GIMP.