2.3. Διάλογος μονοπατιών

Παρακαλώ δείτε Τμήμα 5, « Μονοπάτια » εάν δεν ξέρετε τι είναι μονοπάτι.

Σχήμα 15.15. Ο διάλογος «Μονοπάτια»

Ο διάλογος «Μονοπάτια»

Ο διάλογος «Μονοπάτια» χρησιμοποιείται για διαχείριση μονοπατιών, επιτρέποντας τη δημιουργία ή διαγραφή τους, αποθήκευση τους, μετατροπή τους σε και από επιλογές, κλ.

2.3.1. Ενεργοποίηση του διαλόγου

Ο διάλογος «Μονοπάτια» είναι ένας προσαρτήσιμος διάλογος· δείτε την ενότητα Τμήμα 2.3, «Διάλογοι και προσάρτηση» για βοήθεια στην επεξεργασία του.

Μπορείτε να τον προσπελάσετε:

 • από το μενού εικόνας: ΠαράθυραΠροσαρτήσιμοι διάλογοιΜονοπάτια.

 • από το μενού καρτέλας σε οποιοδήποτε προσαρτήσιμο διάλογο με κλικ στο και επιλέγοντας Προσθήκη καρτέλαςΜονοπάτια,

Στο μενού Παράθυρα, υπάρχει μια λίστα των Αποσπώμενα παράθυρα που υπάρχει μόνο εάν τουλάχιστον ένας διάλογος παραμένει ανοιχτός. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να ανυψώσετε το διάλογο «Μονοπάτια» από το μενού εικόνας: ΠαράθυραΜονοπάτια.

2.3.2. Χρήση του διαλόγου μονοπατιών

Κάθε μονοπάτι ανήκει σε μια εικόνα: τα μονοπάτια είναι συστατικά των εικόνων όπως οι στρώσεις. Ο διάλογος μονοπατιών εμφανίζει μια λίστα όλων των μονοπατιών που ανήκουν στην τρέχουσα ενεργή εικόνα: εναλλάσσοντας τις εικόνας προκαλεί το διάλογο να εμφανίσει μια διαφορετική λίστα μονοπατιών. Εάν ο διάλογος μονοπατιών είναι ενσωματωμένος στην προσάρτηση «Στρώσεις, κανάλια και μονοπάτια», μπορείτε να δείτε το όνομα της ενεργής εικόνας στο μενού εικόνας στην κορυφή της προσάρτησης. (Αλλιώς, μπορείτε να προσθέσετε ένα μενού εικόνας στην προσάρτηση επιλέγοντας «Προβολή μενού εικόνας» από το μενού καρτέλας.)

Εάν είσθε εξοικειωμένος με το διάλογο στρώσεων, έχετε μια αρχή κεφαλίδας, επειδή ο διάλογος μονοπατιών είναι παρόμοιος με πολλούς τρόπους.

Στην κορυφή, υπάρχουν δύο εικονίδια: «Κλείδωμα»:

Κλείδωμα μονοπατιού

Ένα εικονίδιο «Mονοπάτι» μας λέει εάν η επεξεργασία του τρέχοντος μονοπατιού είναι κλειδωμένη (απενεργοποιημένη) ή όχι. Πατώντας το εικονίδιο εναλλάσσεται μεταξύ ενεργοποιημένου και απενεργοποιημένου.

[Σημείωση] Σημείωση

Μέχρι το GIMP 2.10.32 ονομαζόταν Κλείδωμα πινελιών μονοπατιού. Αυτό το όνομα θεωρήθηκε ασαφές, επειδή ο όρος πινελιές χρησιμοποιείται επίσης για τις πινελιές γραμμών κατά μήκος ενός μονοπατιού, που αυτή η επιλογή δεν αλλάζει.

Κλείδωμα θέσης μονοπατιού

Ένα εικονίδιο «σταυρός με βέλη» μας λέει εάν η τρέχουσα θέση μονοπατιού είναι κλειδωμένη (απενεργοποιημένη) ή όχι. Όταν η θέση του μονοπατιού είναι κλειδωμένη, το μονοπάτι δεν μπορεί να μετακινηθεί. Πατώντας το εικονίδιο εναλλάσσεται μεταξύ ενεργοποιημένου και απενεργοποιημένου.

Το ίδιο το παράθυρο διαλόγου Μονοπάτια εμφανίζει έναν κατάλογο με όλα τα μονοπάτια που υπάρχουν στην εικόνα, με τέσσερα στοιχεία για κάθε μονοπάτι:

Ορατότητα μονοπατιού

Ένα εικονίδιο «ανοιχτού ματιού» εάν το μονοπάτι είναι ορατό, ή ένα κενό χώρο εάν δεν είναι. «Ορατό» σημαίνει ότι το ίχνος του μονοπατιού σχεδιάζεται στην προβολή της εικόνας. Το μονοπάτι δεν εμφανίζεται στην πραγματικότητα στα δεδομένα εικονοστοιχείου εικόνας εκτός και βαφτεί ή αποδοθεί αλλιώς. Κλικ στο χώρο εικονιδίου ματιού εναλλάσσει την ορατότητα του μονοπατιού.

Μονοπάτια αλυσίδας

Ένα εικονίδιο «αλυσίδας» εμφανίζεται στα δεξιά του χώρου του εικονιδίου ματιού εάν το μονοπάτι είναι κλειδωμένου μετασχηματισμού, ή λευκού χώρου εάν δεν είναι. «Κλειδωμένος μετασχηματισμός» σημαίνει ότι σχηματίζει μέρος ενός συνόλου στοιχείων (στρώσεις, κανάλια, κλ) που επηρεάζονται όλα το ίδιο από μετασχηματισμούς (κλιμάκωση, περιστροφή κλ.) εάν εφαρμοστεί σε ένα από αυτά. Κλικ στο χώρο εικονιδίου αλυσίδας εναλλάσσει την κατάσταση κλειδώματος μετασχηματισμού του μονοπατιού.

Προεπισκόπηση εικόνας

Ένα μικρό εικονίδιο προεπισκόπησης εμφανίζει ένα σκαρίφημα του μονοπατιού. Με κλικ στο εικονίδιο και σύρσιμο του στην εικόνα, αυτό θα δημιουργήσει ένα αντίγραφο του μονοπατιού σε αυτήν την εικόνα.

Όνομα μονοπατιού

Το όνομα του μονοπατιού πρέπει να είναι μοναδικό μες την εικόνα. Με διπλό κλικ στο όνομα θα σας επιτρέψει να το επεξεργαστείτε. Εάν το όνομα που δημιουργείτε υπάρχει ήδη, ένας αριθμός θα προσαρτηθεί (π.χ., «#1») για να γίνει μοναδικός.

Εάν η λίστα δεν είναι κενή, σε οποιαδήποτε δοσμένη στιγμή ένα από τα μέλη είναι το ενεργό μονοπάτι της εικόνας, που θα είναι το υποκείμενο κάθε ενέργειας που εκτελείτε χρησιμοποιώντας το μενού διαλόγου ή τα κουμπιά στον πυθμένα: το ενεργό μονοπάτι φαίνεται τονισμένο στη λίστα. Κλικ σε οποιαδήποτε από τις εγγραφές θα την κάνει ενεργό μονοπάτι.

Δεξί κλικ σε οποιαδήποτε εγγραφή στη λίστα εμφανίζει το μενού μονοπατιών. Μπορείτε επίσης να προσπελάσετε το μενού μονοπατιών από το μενού καρτέλας διαλόγου.

2.3.3. Κουμπιά

Τα κουμπιά στον πάτο του διαλόγου μονοπατιών όλα αντιστοιχούν σε εγγραφές στο μενού μονοπατιών (προσπελάσιμο με δεξί κλικ στην εγγραφή λίστας μονοπατιού), αλλά μερικές από αυτές έχουν επιπλέον επιλογές που παίρνονται με πατημένα τα τροποποιητικά πλήκτρα, ενώ πατάτε το κουμπί.

Νέο μονοπάτι

Δείτε Νέο μονοπάτι. Κρατώντας πατημένο το Shift δημιουργείται ένα νέο (κενό) μονοπάτι με τις τελευταίες τιμές που χρησιμοποιήθηκαν, χωρίς να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Νέο μονοπάτι.

Ανύψωση μονοπατιού

Ανατρέξτε στην ενότητα Ανύψωση μονοπατιού. Κρατώντας πατημένο το Shift μετακινείται το μονοπάτι στην κορυφή του καταλόγου.

Βύθιση μονοπατιού

Δείτε Βύθιση μονοπατιού. Κρατώντας πατημένο το Shift μετακινείται το μονοπάτι στο κάτω μέρος του καταλόγου.

Διπλασιασμός μονοπατιού

Δείτε Διπλασιασμός μονοπατιού.

Μονοπάτι σε επιλογή

Μετατρέπει το μονοπάτι σε μια επιλογή, δείτε Μονοπάτι σε επιλογή για μια πλήρη εξήγηση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τροποποιητικά πλήκτρα για να ορίσετε τον τρόπο που η νέα επιλογή αλληλεπιδρά με την υπάρχουσα επιλογή:

Τροποποιητές Ενέργεια
Κανένα Αντικατάσταση υπάρχουσας επιλογής
Μετατόπιση Προσθήκη στην επιλογή
Ctrl Αφαίρεση από την επιλογή
Μετατόπιση+Ctrl Τομή με την επιλογή.
Επιλογή σε μονοπάτι

Με πατημένο το πλήκτρο Shift εμφανίζεται ο διάλογος Προχωρημένες επιλογές, που προφανώς είναι χρήσιμος μόνο σε προγραμματιστές του GIMP.

Βάψιμο κατά μήκος του μονοπατιού

Ανατρέξτε στην Χρωματισμός μονοπατιού. Κρατώντας πατημένο το Shift βάφεται το μονοπάτι με βάση τις τελευταίες τιμές που χρησιμοποιήθηκαν χωρίς να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου μονοπάτι πινελιάς.

Διαγραφή μονοπατιού

Η Διαγραφή μονοπατιού διαγράφει το τρέχον επιλεγμένο μονοπάτι.

2.3.4. Το μενού περιεχομένου «Μονοπάτια»

Σχήμα 15.16. Το μενού περιεχομένου «Μονοπάτια»

Το μενού περιεχομένου «Μονοπάτια»

Το μενού μονοπατιών μπορεί να εμφανιστεί με δεξί κλικ σε εγγραφή μονοπατιού στη λίστα του διαλόγου μονοπατιών, ή επιλέγοντας την κορυφαία είσοδο ("μενού μονοπατιών") από το μενού καρτέλας διάλογος μονοπατιού. Αυτό το μενού σας δίνει πρόσβαση στις περισσότερες λειτουργίες που επηρεάζουν μονοπάτια.

Επεξεργασία μονοπατιού

Το Επεξεργασία μονοπατιού είναι ένας εναλλακτικός τρόπος για ενεργοποίηση του Εργαλείου μονοπατιών, που χρησιμοποιείται για δημιουργία και επεξεργασία μονοπατιών. Μπορεί επίσης να ενεργοποιηθεί από την εργαλειοθήκη, ή χρησιμοποιώντας τη συντόμευση πληκτρολογίου Β.

Επεξεργασία γνωρισμάτων διαδρομής

Επεξεργασία γνωρισμάτων μονοπατιού εμφανίζει ένα μικρό διάλογο που επιτρέπει την αλλαγή του ονόματος του μονοπατιού. Μπορείτε επίσης να το κάνετε με διπλό κλικ στο όνομα στη λίστα του διαλόγου μονοπατιών.

Ετικέτα χρώματος

Η Ετικέτα χρώματος εμφανίζει ένα υπομενού, παρόμοιο με αυτό του διαλόγου στρώσεων, το οποίο σας επιτρέπει να επιλέξετε μια ετικέτα χρώματος για το επιλεγμένο μονοπάτι.

Νέο μονοπάτι

Το Νέο μονοπάτι δημιουργεί ένα νέο μονοπάτι, το προσθέτει στη λίστα του διαλόγου μονοπατιών και το κάνει ενεργό μονοπάτι για την εικόνα. Εμφανίζει ένα διάλογο που επιτρέπει την ονοματοδοσία του μονοπατιού. Το νέο μονοπάτι δημιουργείται χωρίς σημεία αγκύρωσης, έτσι θα χρειαστείτε τη χρήση του εργαλείου μονοπατιού για να του δώσετε μερικά, πριν να μπορέσετε να το χρησιμοποιήσετε για οτιδήποτε.

Ανύψωση μονοπατιού

Η Ανύψωση μονοπατιού μετακινεί το μονοπάτι μια θέση ψηλότερα στη λίστα του διαλόγου μονοπατιών. Η θέση ενός μονοπατιού στη λίστα δεν έχει λειτουργική σημασία στη λίστα, έτσι είναι απλά μια διευκόλυνση στη διατήρηση οργάνωσης των πραγμάτων.

Βύθιση μονοπατιού

Η Βύθιση μονοπατιού μετακινεί το μονοπάτι μια θέση χαμηλότερα στη λίστα του διαλόγου μονοπατιών. Η θέση ενός μονοπατιού στη λίστα δεν έχει λειτουργική σημασία στη λίστα, έτσι είναι απλά μια διευκόλυνση στη διατήρηση οργάνωσης των πραγμάτων.

Διπλασιασμός μονοπατιού

Ο «Διπλασιασμός μονοπατιού» δημιουργεί ένα αντίγραφο του ενεργού μονοπατιού, αποδίδοντας του ένα μοναδικό όνομα, το προσθέτει στον κατάλογο του διαλόγου μονοπατιών και το κάνει ενεργό μονοπάτι για την εικόνα. Το αντίγραφο θα είναι ορατό μόνο εάν το αρχικό μονοπάτι ήταν ορατό.

Διαγραφή μονοπατιού

Η Διαγραφή μονοπατιού διαγράφει το τρέχον επιλεγμένο μονοπάτι.

Συγχώνευση ορατών μονοπατιών

Συγχώνευση ορατών μονοπατιών παίρνει όλα τα μονοπάτια στην εικόνα που είναι ορατά (δηλαδή, όλα όσα δείχνουν εικονίδια «ανοιχτού ματιού» στο διάλογο μονοπατιών) και τα μετατρέπουν σε συστατικά ενός μόνου μονοπατιού. Αυτό μπορεί να είναι βολικό εάν θέλετε να τα βάψετε όλο κατά τον ίδιο τρόπο κλ.

Μονοπάτι σε επιλογή, προσθήκη σε επιλογή, αφαίρεση από επιλογή, τομή με επιλογή

Όλες αυτές οι εντολές μετατρέπουν το ενεργό μονοπάτι σε επιλογή και έπειτα το συνδυάζουν με την υπάρχουσα επιλογή με καθορισμένους τρόπους. Το (Μονοπάτι σε επιλογή απορρίπτει την υπάρχουσα επιλογή και την αντικαθιστά με μια που σχηματίζεται από το μονοπάτι.) Εάν χρειάζεται, οποιαδήποτε μη κλειστά συστατικά του μονοπατιού κλείνουν συνδέοντας το τελευταίο σημείο αγκύρωσης με το πρώτο σημείο αγκύρωσης με ευθεία γραμμή. Οι «διάστικτες γραμμές» για την τελική επιλογή πρέπει να ακολουθούν στενά το μονοπάτι, αλλά μην περιμένετε η αντιστοίχηση να είναι τέλεια.

Επιλογή σε μονοπάτι

Αυτή η λειτουργία μπορεί να προσπελαστεί με ποικίλους τρόπους:

 • Από γραμμή μενού εικόνας, ως ΕπιλογήΣε μονοπάτι

 • Από το μενού διαλόγου μονοπατιών, ως Επιλογή σε μονοπάτι.

 • Από το κουμπί Επιλογή σε μονοπάτι στον πάτο του διαλόγου μονοπατιών.

Η Επιλογή σε μονοπάτι δημιουργεί νέο μονοπάτι από την επιλογή εικόνας. Στις περισσότερες περιπτώσεις το τελικό μονοπάτι θα ακολουθήσει στενά τις «διάστικτες στιγμές» της επιλογής, αλλά η αντιστοιχία δεν είναι συνήθως τέλεια.

Μετατροπή μιας δισδιάστατης μάσκας επιλογής σε μονοδιάστατο μονοπάτι εμπεριέχει μερικούς μάλλον περίπλοκους αλγόριθμους: μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο που γίνεται χρησιμοποιώντας τις Προχωρημένες επιλογές, που προσπελάζονται με πατημένο το πλήκτρο Shift, ενώ πατάτε το πλήκτρο Επιλογή σε μονοπάτι στον πυθμένα του διαλόγου μονοπατιών. Αυτό εμφανίζει το διάλογο προχωρημένων επιλογών, που επιτρέπει να ορίσετε 20 διαφορετικές επιλογές και μεταβλητές, όλες με κρυπτογραφικά ονόματα. Οι προχωρημένες επιλογές προορίζονται πραγματικά μόνο για προγραμματιστές και η βοήθεια τους πηγαίνει πέρα από τους σκοπούς αυτής της τεκμηρίωσης. Μιλώντας γενικά, η Επιλογή σε μονοπάτι θα κάνει αυτό που περιμένετε και δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για το πώς (εκτός και το θέλετε).

Γέμισμα μονοπατιού

Αυτή η λειτουργία μπορεί να προσπελαστεί με ποικίλους τρόπους:

 • Από το κύριο μενού, ως ΕπεξεργασίαΓέμισμα μονοπατιού

 • Από το μενού διαλόγου μονοπατιών, ως Γέμισμα μονοπατιού.

 • Από το πλήκτρο Γέμισμα μονοπατιού στις επιλογές εργαλείου για το εργαλείο μονοπατιών.

Το Γέμισμα μονοπατιού γεμίζει όλες τις περιοχές που οριοθετούνται από το μονοπάτι με το τρέχον χρώμα προσκηνίου, ή το τρέχον επιλεγμένο μοτίβο. Ανατρέξτε στην ενότητα σχετικά με το Γέμισμα μονοπατιού για περισσότερες πληροφορίες.

Χρωματισμός μονοπατιού

Αυτή η λειτουργία μπορεί να προσπελαστεί με ποικίλους τρόπους:

 • Από γραμμή μενού εικόνας, ως ΕπεξεργασίαΧρωματισμός μονοπατιού

 • Από το μενού διαλόγου μονοπατιών, ως Χρωματισμός μονοπατιού.

 • Από το κουμπί χρωματισμός κατά μήκος του μονοπατιού στον πάτο του διαλόγου μονοπατιών.

 • Από το πλήκτροΧρωματισμός μονοπατιού στις επιλογές εργαλείου για το εργαλείο μονοπατιών.

Το «Χρωματισμός μονοπατιού» αποδίδει το ενεργό μονοπάτι στην ενεργή στρώση της εικόνας, επιτρέποντας μια μεγάλη ποικιλία τεχνοτροπιών γραμμής και επιλογών βαψίματος. Δείτε τις ενότητες για το Χρωματισμός μονοπατιού και Πινελιά για περισσότερες πληροφορίες.

Αντιγραφή μονοπατιού

Η Αντιγραφή μονοπατιού αντιγράφει το ενεργό μονοπάτι στο πρόχειρο μονοπατιών, επιτρέποντάς σας να το επικολλήσετε σε διαφορετική εικόνα.

[Υπόδειξη] Υπόδειξη

Μπορείτε επίσης να αντιγράψετε και να επικολλήσετε ένα μονοπάτι σέρνοντας το εικονίδιο του από το διάλογο μονοπατιών στο στόχο προβολής της εικόνας.

[Σημείωση] Σημείωση

Όταν αντιγράφετε ένα μονοπάτι σε εικόνα, δεν είναι ορατό. Πρέπει να το κάνετε ορατό στο διάλογο μονοπατιών.

Επικόλληση μονοπατιού

Η Επικόλληση μονοπατιού δημιουργεί ένα νέο μονοπάτι από τα περιεχόμενα του προχείρου του μονοπατιού, το προσθέτει στη λίστα του διαλόγου μονοπατιών και το κάνει ενεργό μονοπάτι για την εικόνα. Εάν κανένα μονοπάτι δεν έχει αντιγραφεί προηγουμένως στο πρόχειρο, η εγγραφή μενού θα είναι ανενεργή.

Εξαγωγή μονοπατιού

Η Εξαγωγή μονοπατιού επιτρέπει την αποθήκευση μονοπατιού σε αρχείο: εμφανίζει διάλογο αποθήκευσης αρχείου που επιτρέπει τον καθορισμό του ονόματος του αρχείου και της τοποθεσίας. Μπορείτε αργότερα να προσθέσετε αυτό το μονοπάτι σε οποιαδήποτε εικόνα GIMP χρησιμοποιώντας την εντολή Εισαγωγή μονοπατιού. Η χρησιμοποιούμενη μορφή για αποθήκευση μονοπατιών είναι SVG: αυτό σημαίνει ότι προγράμματα διανυσματικών γραφικών όπως Sodipodi ή Inkscape θα μπορούν να εισάγουν τα μονοπάτια που αποθηκεύσατε. Δείτε την ενότητα Μονοπάτια για περισσότερες πληροφορίες σε αρχεία SVG και πώς συσχετίζονται με τα μονοπάτια GIMP.

Εισαγωγή μονοπατιού

Η Εισαγωγή μονοπατιού δημιουργεί ένα νέο μονοπάτι από ένα αρχείο SVG: εμφανίζει ένα διάλογο επιλογής αρχείου που επιτρέπει την περιήγηση στο αρχείο. Δείτε την ενότητα Μονοπάτια για πληροφορίες σε αρχεία SVG και τη σχέση τους με μονοπάτια GIMP.