8.7. Διαβάθμιση εικόνας

8.7.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.172. Εφαρμογή παραδείγματος για το φίλτρο διαβάθμισης εικόνας

Εφαρμογή παραδείγματος για το φίλτρο διαβάθμισης εικόνας

Αρχική εικόνα

Εφαρμογή παραδείγματος για το φίλτρο διαβάθμισης εικόνας

Με εφαρμοσμένο το φίλτρο «Διαβάθμιση εικόνας» με προεπιλεγμένες επιλογές.


Με εφαρμοσμένο το φίλτρο «Διαβάθμιση εικόνας» με επιλογή κατεύθυνσης.

Αυτό το φίλτρο ανιχνεύει τα άκρα σε μία ή δύο κατευθύνσεις διαβάθμισης.

8.7.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

Μπορείτε να βρείτε αυτό το φίλτρο στο ΦίλτραΕντοπισμός ορίωνΔιαβάθμιση εικόνας….

8.7.3. Επιλογές

Σχήμα 17.173. Επιλογές φίλτρου διαβάθμισης εικόνας

Επιλογές φίλτρου διαβάθμισης εικόνας

Presets, «Input Type», Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Σημείωση] Σημείωση

Αυτές οι επιλογές περιγράφονται στο Τμήμα 2, «Κοινά χαρακτηριστικά».

Κατάσταση εξόδου

Το Μέγεθος είναι προεπιλεγμένο: συνδυάζει και τις δύο κατευθύνσεις. Κατεύθυνση: χρησιμοποιείται μόνο μία κατεύθυνση. Και τα δύο είναι όπως το μέγεθος.

Σχήμα 17.174. Παραδείγματα κατάστασης εξόδου

Παραδείγματα κατάστασης εξόδου

Αρχική εικόνα, με απότομη αλλαγή φωτεινότητας (luminosity)

Παραδείγματα κατάστασης εξόδου

Επιλέχτηκε το μέγεθος

Παραδείγματα κατάστασης εξόδου

Επιλέχτηκε η κατεύθυνση. Ως αποτέλεσμα, το μαύρο δεν ανιχνεύεται στα άκρα, το λευκό ανιχνεύεται στα άκρα.