8.7. Διαβάθμιση εικόνας

8.7.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.164. Εφαρμογή παραδείγματος για το φίλτρο διαβάθμισης εικόνας

Εφαρμογή παραδείγματος για το φίλτρο διαβάθμισης εικόνας

Αρχική εικόνα

Εφαρμογή παραδείγματος για το φίλτρο διαβάθμισης εικόνας

Με εφαρμοσμένο το φίλτρο «Διαβάθμιση εικόνας» με προεπιλεγμένες επιλογές.


Με εφαρμοσμένο το φίλτρο «Διαβάθμιση εικόνας» με επιλογή κατεύθυνσης.

Αυτό το φίλτρο ανιχνεύει τα άκρα σε μία ή δύο κατευθύνσεις διαβάθμισης.

8.7.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

Μπορείτε να βρείτε αυτό το φίλτρο στο ΦίλτραΕντοπισμός ορίωνΔιαβάθμιση εικόνας….

8.7.3. Επιλογές

Σχήμα 17.165. Επιλογές φίλτρου διαβάθμισης εικόνας

Επιλογές φίλτρου διαβάθμισης εικόνας

Προεπιλογές, προεπισκόπηση, διαίρεση προβολής
[Σημείωση] Σημείωση

Αυτές οι επιλογές περιγράφονται στο Τμήμα 2, «Κοινά χαρακτηριστικά».

Κατάσταση εξόδου

Το Μέγεθος είναι προεπιλεγμένο: συνδυάζει και τις δύο κατευθύνσεις. Κατεύθυνση: χρησιμοποιείται μόνο μία κατεύθυνση. Και τα δύο είναι όπως το μέγεθος.

Σχήμα 17.166. Παραδείγματα κατάστασης εξόδου

Παραδείγματα κατάστασης εξόδου

Αρχική εικόνα, με απότομη αλλαγή φωτεινότητας (luminosity)

Παραδείγματα κατάστασης εξόδου

Επιλέχτηκε το μέγεθος

Παραδείγματα κατάστασης εξόδου

Επιλέχτηκε η κατεύθυνση. Ως αποτέλεσμα, το μαύρο δεν ανιχνεύεται στα άκρα, το λευκό ανιχνεύεται στα άκρα.


Περικοπή

Το αποτέλεσμα αυτού του φίλτρου μπορεί να είναι μεγαλύτερο από την αρχική εικόνα. Με την προεπιλεγμένη επιλογή Προσαρμογή, η στρώση θα αυξομειωθεί αυτόματα όσο χρειάζεται όταν εφαρμοστεί το φίλτρο. Με την επιλογή Περικοπή το αποτέλεσμα θα περικοπεί στο όριο της στρώσης.