5. Άλλο

5.1. Επισκόπηση

Σχήμα 14.169. Άλλα εργαλεία στο μενού εργαλείων

Άλλα εργαλεία στο μενού εργαλείων

«Άλλα» εργαλεία είναι απλά εκείνα τα εργαλεία που δεν ανήκουν σε οποιαδήποτε κύρια ομάδα εργαλείων. Θα βρείτε εδώ, π.χ., το σημαντικό και ισχυρό εργαλείο Μονοπάτι καθώς και χρήσιμα εργαλεία βοήθειας όπως τον Επιλογέα χρώματος: