4.10. Αποράβδωση

4.10.1. Επισκόπηση

Χρησιμοποιείται για την αφαίρεση των κάθετων ραβδώσεων που προκαλούνται από σαρωτές χαμηλής ποιότητας. Δουλεύει προσθέτοντας ένα υπόδειγμα που θα αναμειχθεί με την εικόνα, αφαιρώντας τις ραβδώσεις εάν η ρύθμιση είναι καλή. Αυτό το «αρνητικό» υπόδειγμα υπολογίζεται από κάθετα στοιχεία της εικόνας, έτσι μην εκπλαγείτε εάν δείτε ραβδώσεις στην προεπισκόπηση μιας εικόνας που δεν έχει. Και εάν το μοτίβο «δύναμη» είναι υπερβολικά υψηλό, η εικόνα σας θα έχει ραβδώσεις.

Εάν, μετά από το πρώτο πέρασμα, η ράβδωση επιμένει, επιλέξτε την με ορθογώνιο και εφαρμόστε πάλι το φίλτρο (όλοι οι άλλοι τύποι επιλογής ίσως χειροτερεύσουν το αποτέλεσμα).

4.10.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

Μπορείτε να βρείτε αυτό το φίλτρο μέσα από ΦίλτραΒελτιστοποίησηΑποράβδωση….

4.10.3. Επιλογές

Σχήμα 17.48. Επιλογές φίλτρου «Αποράβδωση»

Επιλογές φίλτρου «Αποράβδωση»

Προεπισκόπηση

Εάν σημειωθεί, τα αποτελέσματα ρύθμισης παραμέτρου εμφανίζονται διαδραστικά στην προεπισκόπηση. Οι γραμμές κύλισης σας επιτρέπουν τη μετακίνηση γύρω από την εικόνα.

Δημιουργία ιστογράμματος

Αυτό το «ιστόγραμμα» είναι μια ασπρόμαυρη εικόνα που δείχνει το υπόδειγμα παρέμβασης πιο ευανάγνωστα.

Πλάτος

Ο ολισθητής και το πλαίσιο εισόδου επιτρέπουν να ορίσετε τη «δύναμη» του φίλτρου (2-100): περισσότερο από 60 χρειάζεται σπάνια και ίσως δημιουργήσει παράσιτα.