8.36. Ανταλλαγή χρώματος

8.36.1. Επισκόπηση

Σχήμα 16.213. Παράδειγμα φίλτρου «Ανταλλαγή χρώματος»

Παράδειγμα φίλτρου «Ανταλλαγή χρώματος»

Αρχική εικόνα

Παράδειγμα φίλτρου «Ανταλλαγή χρώματος»

Εφαρμογή φίλτρου


Αυτό το φίλτρο αντικαθιστά ένα χρώμα με ένα άλλο.

8.36.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

Αυτό το φίλτρο βρίσκεται στο μενού παραθύρου εικόνας κάτω από ΧρώματαΧάρτηςΑνταλλαγή χρώματος.

8.36.3. Επιλογές

Σχήμα 16.214. Επιλογή του φίλτρου «Ανταλλαγή δύο χρωμάτων»

Επιλογή του φίλτρου «Ανταλλαγή δύο χρωμάτων»

Προεπισκόπηση

Σε αυτήν την προεπισκόπηση, εμφανίζεται ένα μέρος της εικόνας. Μια επιλογή μικρότερη από την προεπισκόπηση θα είναι πλήρης στην προεπισκόπηση. Μια μεγαλύτερη θα περικοπεί για να προσαρμοστεί στην προεπισκόπηση.

Με μεσαίο κλικ μες την προεπισκόπηση, το πατημένο χρώμα εικονοστοιχείου θα επιλεγεί και θα εμφανιστεί ως από χρώμα.

Από χρώμα

Σε αυτήν την ενότητα, μπορείτε να επιλέξετε το χρώμα για χρήση στην επιλογή εικονοστοιχείων που θα θεωρηθεί ως ανταλλαγή χρώματος.

Τρεις ολισθητές για χρώματα RVB: Με κλικ στην προεπισκόπηση, τοποθετούνται αυτόματα. Αλλά μπορείτε να τους αλλάξετε. Κάθε ολισθητής δρα στην ένταση χρώματος. Πλαίσια εισόδου και κεφαλές βελών δουλεύουν το ίδιο. Το αποτέλεσμα εμφανίζεται διαδραστικά στο πλαίσιο από χρωματολόγιο.

Τρεις ολισθητές για κατώφλια, για κάθε χρώμα. Όσο υψηλότερο το κατώφλι, τόσο περισσότερα εικονοστοιχεία θα αφορά. Το αποτέλεσμα εμφανίζεται διαδραστικά στην προεπισκόπηση.

κλείδωμα κατωφλιών: Αυτή η επιλογή κλειδώνει τους ολισθητές κατωφλίου που δρουν όλοι το ίδιο.

Σε χρώμα

Τρεις δρομείς επιτρέπει την επιλογή χρώματος που θα έχουν τα εικονοστοιχεία. Το αποτέλεσμα εμφανίζεται στο πλαίσιο χρωματολογίου και στην προεπισκόπηση. Μπορείτε επίσης πατώντας στο πλήκτρο χρώματος να πάρετε έναν χρωματικό επιλογέα.