2.14. Το εργαλείο περικοπής αφήνει μια κενή περιοχή μετά την περικοπή

Πώς να το καταλάβετε: Μετά την περικοπή χρησιμοποιώντας το Εργαλείο περικοπής, ο καμβάς της εικόνας εξακολουθεί να χρησιμοποιεί το παλιό μέγεθος και μόνο το ορατό τμήμα περικόπηκε.

Τρόπος διόρθωσης: Μεταβείτε στο Επιλογές εργαλείου και βεβαιωθείτε ότι το Διαγραφή περικομμένων εικονοστοιχείων είναι επιλεγμένο.