5.17. Εμφάνιση πλέγματος

Χρησιμοποιώντας την εντολή Εμφάνιση πλέγματος, μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε την εμφάνιση του πλέγματος. Όταν το ενεργοποιείτε, το πλέγμα επικάθεται στην εικόνα και κάνει πιο εύκολη για σας την ευθυγράμμιση επιλεγμένων στοιχείων εικόνας.

Μπορείτε να ορίσετε την προεπιλογή για το πλέγμα στο διάλογο Εμφάνιση παράθυρου εικόνας.

[Υπόδειξη] Υπόδειξη

Δείτε επίσης την εντολή Διαμόρφωση πλέγματος και την εντολή Προσκόλληση στο πλέγμα .

5.17.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • Μπορείτε να προσπελάσετε αυτή την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από ΠροβολήΕμφάνιση πλέγματος.