2. Διάλογοι σχετικοί με τη δομή εικόνας

Οι πιο κάτω διάλογοι επιτρέπουν τον έλεγχο και χειρισμό δομών εικόνας, όπως Στρώσεις, Κανάλια ή Μονοπάτια.

2.1. Διάλογος στρώσεων

Σχήμα 15.1. Διάλογος στρώσεων

Διάλογος στρώσεων

Ο διάλογος «Στρώσεις» είναι η κύρια διεπαφή επεξεργασίας, τροποποίησης και διαχείρισης των στρώσεών σας.

2.1.1. Ενεργοποίηση του διαλόγου

Ο διάλογος «Στρώσεις» είναι ένας προσαρτήσιμος διάλογος, δείτε την ενότητα Τμήμα 2.3, «Διάλογοι και προσάρτηση» για βοήθεια στο χειρισμό του.

Μπορείτε να τον προσπελάσετε:

 • από το μενού εικόνας: ΠαράθυραΠροσαρτήσιμοι διάλογοιΣτρώσεις·

 • από το μενού καρτέλας σε οποιοδήποτε προσαρτήσιμο διάλογο με κλικ στο και επιλέγοντας Προσθήκη καρτέλαςΣτρώσεις,

 • από την (προεπιλεγμένη) συντόμευση: Ctrl+L.

Στο μενού Παράθυρα, υπάρχει μια λίστα Αποσπώμενα παράθυρα που υπάρχει μόνο εάν τουλάχιστον ένας διάλογος παραμένει ανοιχτός. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να ανυψώσετε το διάλογο «Στρώσεις» από το μενού εικόνας: ΠαράθυραΣτρώσεις.

2.1.2. Χρήση του διαλόγου στρώσεων

Επισκόπηση

Κάθε στρώση εμφανίζεται στο διάλογο με τη μορφή μικρογραφίας. Όταν μια εικόνα έχει πολλαπλές στρώσεις ως συστατικά, εμφανίζονται ως λίστα. Η ανώτερη στρώση στη λίστα είναι η πρώτη ορατή και η χαμηλότερη η τελευταία ορατή, το παρασκήνιο. Πάνω από τη λίστα μπορεί να βρει κανείς χαρακτηριστικά που σχετίζονται ατομικά με κάθε στρώση. Κάτω από τη λίστα μπορεί κανείς να βρει κουμπιά διαχείρισης για τη λίστα στρώσεων. Με δεξί κλικ σε μια μικρογραφία στρώσης ανοίγει η στρώση μενού περιεχομένου.

Γνωρίσματα στρώσης

Κάθε στρώση εμφανίζεται στη λίστα μαζί με τα γνωρίσματα της:

Ορατότητα στρώσης

Μπροστά από τη μικρογραφία είναι ένα εικονίδιο που δείχνει ένα μάτι. Πατώντας στο μάτι, εναλλάσσετε την ορατότητα της στρώσης. Το (Shift-πάτημα στο μάτι, προκαλεί όλες οι άλλες στρώσεις να κρυφτούν.)

Σύνδεση στρώσεων

Ένα άλλο εικονίδιο, που εμφανίζει μια αλυσίδα, επιτρέπει την ομαδοποίηση στρώσεων για λειτουργίες σε περισσότερες από μία στρώσεις τη φορά (για παράδειγμα με το εργαλείο μετακίνησης).

Μικρογραφία στρώσης

Το περιεχόμενο στρώσης αναπαριστάνεται σε μικρογραφία. Διατηρώντας το αριστερό κλικ για ένα δευτερόλεπτο σε αυτή τη μικρογραφία την κάνει μεγαλύτερη. Όταν η στρώση είναι ενεργή, η μικρογραφία έχει λευκό περίγραμμα. Το περίγραμμα είναι μαύρο εάν η στρώση είναι ανενεργή. Όταν η στρώση έχει μάσκα, το ανενεργό στοιχείο παίρνει μαύρο περίγραμμα.

Όνομα στρώσης

Το κύριο γνώρισμα είναι το όνομα της στρώσης. Μπορείτε να το επεξεργαστείτε διπλοπατώντας στο όνομα της στρώσης. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον διάλογο «Επεξεργασία γνωρισμάτων στρώσης» που μπορείτε να βρείτε στο μενού περιβάλλοντος που παίρνετε δεξιοπατώντας στη στρώση.

[Σημείωση] Σημείωση

Στην περίπτωση στρώσης κίνησης (GIF ή MNG), το όνομα της στρώσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθορισμό συγκεκριμένων παραμέτρων: όνομα_στρώσης (καθυστέρηση σε ms) (κατάσταση συνδυασμού), π.χ. πλαίσιο-1 (100 ms) (αντικατάσταση). Η Καθυστέρηση ορίζει το χρόνο κατά τον οποίο η στρώση είναι ορατή στην κίνηση. Η κατάσταση συνδυασμού ορίζει εάν συνδυάζετε τη στρώση με την προηγούμενη στρώση ή την αντικαθιστάτε: οι δύο καταστάσεις είναι (συνδυασμός) ή (αντικατάσταση).

Χαρακτηριστικά στρώσεων

Πάνω από τη λίστα στρώσεων, είναι δυνατό να καθοριστούν μερικές ιδιότητες για την ενεργή στρώση. Η ενεργή στρώση είναι η τονισμένη με γαλάζιο. Οι ιδιότητες είναι: «κατάσταση στρώσης», «αδιαφάνεια», «κλείδωμα εικονοστοιχείων» και «κλείδωμα καναλιού άλφα».

Κατάσταση

Η κατάσταση στρώσης προσδιορίζει πώς αλληλεπιδρά η στρώση με άλλες στρώσεις. Από το σύνθετο πλαίσιο μπορείτε να προσπελάσετε όλες τις καταστάσεις που παρέχονται από το GIMP. Οι καταστάσεις στρώσεις αναλύονται πλήρως στο Τμήμα 2, «Καταστάσεις στρώσεων».

Αδιαφάνεια

Μετακινώντας τον ολισθητή δίνετε περισσότερη ή λιγότερη αδιαφάνεια στη στρώση. Με τιμή αδιαφάνειας 0, η στρώση είναι διαφανής και πλήρως αόρατη. Μην το συγχέετε με τη μάσκα στρώσης, που ορίζει τη διαφάνεια εικονοστοιχείο ανά εικονοστοιχείο.

Κλείδωμα

Έχετε τρεις δυνατότητες:

 • Κλείδωμα εικονοστοιχείων: Όταν είναι πατημένο το πλήκτρο, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε εργαλείο βασισμένο στο πινέλο (βούρτσα βαψίματος, μολύβι, σβηστήρα κλπ.), τον αερογράφο ή το εργαλείο μελανιού στην τρέχουσα επιλεγμένη στρώση . Αυτό μπορεί να είναι απαραίτητο για να τα προστατέψετε από ανεπιθύμητες αλλαγές.

  Σχήμα 15.2. Κλείδωμα εικονοστοιχείων

  Κλείδωμα εικονοστοιχείων

 • Κλείδωμα θέσης και μεγέθους: Αυτό το πλήκτρο εναλλαγής ενεργοποιεί και απενεργοποιεί την προστασία των στρώσεων από τη μετακίνησή τους ολόγυρα και μετασχηματισμό τους. Όταν το πλήκτρο είναι πατημένο, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε εργαλείο μετασχηματισμού (περιστροφή, διάτμηση, προοπτική και άλλα) ή να την μετακινήσετε.

  Σχήμα 15.3. Κλείδωμα θέσης και μεγέθους

  Κλείδωμα θέσης και μεγέθους

 • Κλείδωμα καναλιού άλφα: Αυτό το πλήκτρο εναλλαγής ελέγχει τη ρύθμιση «Κλείδωμα» για τη διαφάνεια της στρώσης. Εάν είναι πατημένο, τότε το κανάλι άλφα για τη στρώση είναι κλειδωμένο και κανένας χειρισμός δεν επιδρά πάνω της. Ειδικότερα, τίποτα που κάνετε σε διαφανές τμήμα της στρώσης δεν έχει αποτέλεσμα.

  Σχήμα 15.4. Κλείδωμα καναλιού άλφα

  Κλείδωμα καναλιού άλφα

Σχήμα 15.5. Παράδειγμα για το κλείδωμα άλφα καναλιού

Παράδειγμα για το κλείδωμα άλφα καναλιού

Η ενεργή στρώση έχει τρεις οριζόντιες, αδιαφανείς, πράσινες ρίγες σε διαφανές περιβάλλον. Βάφουμε μια κάθετη κόκκινη ρίγα. Το «Κλείδωμα» ασημείωτο: Οι αδιαφανείς και διαφανείς περιοχές της ενεργής στρώσης βάφονται με κόκκινο.

Παράδειγμα για το κλείδωμα άλφα καναλιού

Το «Κλείδωμα» σημειωμένο: Μόνο οι αδιαφανείς περιοχές της ενεργής στρώσης βάφονται με κόκκινο. Οι διαφανείς περιοχές διατηρούνται.


[Υπόδειξη] Υπόδειξη

Εάν το όνομα στρώσης στο διάλογο στρώσης είναι με έντονα γράμματα, τότε αυτή η στρώση δεν έχει κανάλι άλφα.

Διαχείριση στρώσης

Κάτω από τη λίστα στρώσεων είναι ένα σύνολο κουμπιών που επιτρέπουν την εκτέλεση μερικών βασικών λειτουργιών στη λίστα στρώσεων.

Νέα στρώση

Εδώ μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα στρώση. Ανοίγεται ένας διάλογος, που περιγράφεται στο Νέα στρώση.

Πατήστε το πλήκτρο Shift για να ανοίξετε μια νέα στρώση με τις τελευταίες χρησιμοποιημένες τιμές.

Νέα ομάδα στρώσεων

Εδώ μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα ομάδα στρώσεων. Δημιουργείται μια νέα στρώση, όπου μπορείτε να αποθηκεύσετε στρώσεις.

Οι ομάδες στρώσεων περιγράφονται στο Ομάδες στρώσεων.

Ανύψωση στρώσης

Εδώ μπορείτε να μετακινήσετε τη στρώση μια στάθμη επάνω στη λίστα. Πατήστε το πλήκτρο Shift για μετακίνηση της στρώσης στην κορυφή της λίστας.

Βύθιση στρώσης

Εδώ μπορείτε να μετακινήσετε τη στρώση μια στάθμη κάτω στη λίστα. Πατήστε το πλήκτρο Shift για μετακίνηση της στρώσης στην πυθμένα της λίστας.

[Υπόδειξη] Υπόδειξη

Για μετακίνηση μιας στρώσης στον πυθμένα της λίστας, ίσως να είναι απαραίτητο να προσθέσετε ένα κανάλι διαφάνειας (που λέγεται και κανάλι άλφα) στη στρώση παρασκηνίου. Για να το κάνετε, δεξί κλικ στη στρώση παρασκηνίου και επιλογή Προσθήκη καναλιού άλφα από το μενού.

Διπλασιασμός στρώσης

Εδώ μπορείτε να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο της ενεργής στρώσης. Στο όνομα της νέας στρώσης προσαρτάται ένας αριθμός.

Συγχώνευση στρώσεων Αγκύρωση στρώσης

Πριν το GIMP-2.10.18, αυτό το πλήκτρο ήταν μόνιμα για αγκύρωση. Τώρα, γίνεται άγκυρα μόνο όταν δημιουργείται αιωρούμενη επιλογή ( αγκυρώνει την αιωρούμενη επιλογή στην προηγούμενη ενεργή στρώση). Αλλιώς, είναι ένα εικονίδιο Συγχώνευση στρώσεων με πολλές δυνατότητες:

 • Συγχώνευση αυτής της στρώσης με την πρώτη ορατή στρώση από κάτω της.

 • Πατώντας Shift: συγχωνεύστε τις στρώσεις ομάδας στρώσεων σε μία κανονική στρώση.

 • Πατώντας Ctrl: συγχωνεύονται όλες οι ορατές στρώσεις σε μία κανονική στρώση.

 • Πατώντας Shift+Ctrl: συγχώνευση όλων των ορατών στρώσεων με τις τελευταίες χρησιμοποιημένες τιμές.

Διαγραφή στρώσης

Εδώ μπορείτε να διαγράψετε την ενεργή στρώση.

Περισσότερες λειτουργίες στρώσης

Other functions about layer size are available in the Layer context menu you get by right clicking on the Layer Dialog. You can find them also in the Layer sub-menu of the image menu.

Θα βρείτε λειτουργίες συγχώνευσης στρώσεων στο μενού εικόνας.

Κλικ και σύρσιμο στρώσεων

Κλικ και κράτημα σε μικρογραφία στρώσης: μεγεθύνει μαι μπορείτε να τη μετακινήσετε με σύρσιμο του ποντικιού.

 • Έτσι μπορείτε να βάλετε αυτή τη στρώση κάτω κάπου αλλού στη λίστα στρώσεων.

 • Μπορείτε επίσης να βάλετε τη στρώση κάτω στην εργαλειοθήκη: μια νέα εικόνα δημιουργείται που περιέχει μόνο αυτή τη στρώση.

 • Τελικά, μπορείτε να βάλετε τη στρώση κάτω σε μια άλλη εικόνα: αυτή η στρώση θα προστεθεί στη λίστα στρώσης, πάνω από τις υπάρχουσες στρώσεις.

2.1.3. The Layer dialog context menu

Σχήμα 15.6. Context Menu for the Layers Dialog

Context Menu for the Layers Dialog

By right-clicking in the layer dialog, or by opening the Layers Menu from the tab menu, a context menu for the Layers dialog will open.

Most of the commands in this menu have already been documented above, or elsewhere:

Edit Layer Attributes...

Except for Width, Height, and Fill with, this dialog is the same as the New Layer Dialog. For information about the layer attributes we therefore refer to the documentation for that dialog.

Blend Space submenu

See Blend space in the New Layer dialog.

Composite Space submenu

See Composite space in the New Layer dialog.

Composite Mode submenu

See Composite mode in the New Layer dialog.

Color Tag submenu

See the Color tag documentation in the New Layer dialog.

New Layer, New Layer Group, Duplicate Layer, Merge Down, Anchor Layer, Delete Layer

These commands are explained above, see layer characteristics.

New from Visible

See the New from Visible menu command documentation.

Layer Boundary Size...

See the Layer Boundary Size... menu command documentation.

Layer to Image Size

See the Layer to Image Size menu command documentation.

Scale Layer...

See the Scale Layer... menu command documentation.

Add Layer Mask..., Apply Layer Mask, Delete Layer Mask, Show Layer Mask, Edit Layer Mask, Disable Layer Mask, Mask to Selection

See the Layer Mask submenu documentation for these commands.

Add Alpha Channel, Remove Alpha Channel

Only one of these will be enabled. If the current layer does not have an alpha channel, you will be able to add one. If it does, you can remove the alpha channel.

Merge Visible Layers

This command merges all visible layers into one layer.

Flatten Image

This command merges all layers into one layer and removes transparency.

2.1.4. Μάσκες στρώσης

Σχήμα 15.7. Ο διάλογος «προσθήκη μάσκα»

Ο διάλογος «προσθήκη μάσκα»

Επισκόπηση

Μια μάσκα διαφάνειας μπορεί να προστεθεί σε κάθε στρώση, αποκαλείται μάσκα στρώσης. Μια μάσκα στρώσης έχει το ίδιο μέγεθος και αριθμό εικονοστοιχείων με τη στρώση στην οποία συνδέεται. Κάθε εικονοστοιχείο της μάσκας μπορεί έπειτα να ζευγαρώσει με ένα εικονοστοιχείο στην ίδια θέση στη μάσκα. Η μάσκα είναι ένα σύνολο εικονοστοιχείων σε γκρι τόνους σε μια κλίμακα τιμών από 0 έως 255. Τα εικονοστοιχεία με τιμή 0 είναι μαύρα και δίνουν μια πλήρη διαφάνεια στο ζευγαρωμένο εικονοστοιχείο στη στρώση. Τα εικονοστοιχεία με τιμή 255 είναι άσπρα και δίνουν μια πλήρη αδιαφάνεια στο ζευγαρωμένο εικονοστοιχείο στη στρώση.

Για τη δημιουργία μιας μάσκας στρώσης δεξί κλικ στη στρώση για κλήση του μενού περιεχομένου και επιλογή Προσθήκη μάσκας στρώσης στο μενού. Ένας διάλογος εμφανίζεται όπου μπορείτε να αρχικοποιήσετε το περιεχόμενο της μάσκας:

 • Λευκή (πλήρης αδιαφάνεια): η μάσκα είναι άσπρη στο διάλογο στρώσης. Έτσι, όλα τα εικονοστοιχεία της στρώσης είναι ορατά στο παράθυρο εικόνας, αφού το βάψιμο της μάσκας με λευκό κάνει τα εικονοστοιχεία της μάσκας πλήρως ορατά. Θα βάψετε με μαύρο για να κάνετε τα εικονοστοιχεία της μάσκας διαφανή.

 • Μαύρο (πλήρης διαφάνεια): η μάσκα είναι μαύρη στο διάλογο στρώσης. Έτσι, η στρώση είναι πλήρως διαφανής, αφού το βάψιμο της μάσκας με μαύρο κάνει τα εικονοστοιχεία της στρώσης διαφανή. Βάψιμο με λευκό θα αφαιρέσει τη μάσκα και θα κάνει τα εικονοστοιχεία της στρώσης ορατά.

 • Άλφα κανάλι στρώσης: η μάσκα αρχικοποιείται σύμφωνα με το περιεχόμενο του καναλιού άλφα στρώσης. Εάν η στρώση περιέχει ακόμα διαφάνεια αντιγράφεται στη μάσκα.

 • Μεταφορά καναλιού άλφα στρώσης: Κάνει το ίδιο όπως η προηγούμενη επιλογή, εκτός από το ότι επαναφέρει το κανάλι άλφα της στρώσης σε πλήρη αδιαφάνεια.

 • Επιλογή: η μάσκα αρχικοποιείται σύμφωνα με τις τιμές εικονοστοιχείων που βρίσκονται στην επιλογή.

 • Αντίγραφο γκρι κλίμακας της στρώσης: η μάσκα αρχικοποιείται σύμφωνα με τις τιμές εικονοστοιχείου της στρώσης.

 • Κανάλι: Η μάσκα στρώσης αρχικοποιείται με μια μάσκα επιλογής που δημιουργήσατε πριν, αποθηκευμένη στο διάλογο καναλιού.

 • Αντιστροφή μάσκας: Αυτό το πλαίσιο ελέγχου επιτρέπει την αντιστροφή: το μαύρο γίνεται άσπρο και το άσπρο μαύρο.

Όταν η μάσκα δημιουργείται εμφανίζεται ως μικρογραφία δεξιά της μικρογραφίας στρώσης. Με κλικ εναλλακτικά στη μικρογραφία στρώσης και μάσκας μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη μία ή την άλλη. Το ενεργό στοιχείο έχει ένα λευκό περίγραμμα (που δεν είναι καλά ορατό γύρω από τη λευκή μάσκα). Αυτό είναι ένα σημαντικό σημείο. Κρατήστε πάντοτε το διάλογο στρώσεων κυρίαρχο όταν δουλεύετε με μάσκες, επειδή δεν μπορείτε να δείτε, κοιτώντας στον καμβά, ποια στρώση ή μάσκα είναι ενεργή.

Πατώντας AltCtrl+Alt και κλικ στη μικρογραφία μάσκας στρώσης) είναι ισοδύναμο με την εντολή Προβολή μάσκας στρώσης: το περίγραμμα της μάσκας στρώσης γίνεται πράσινο. Εάν πατήσετε Ctrl το περίγραμμα είναι κόκκινο και το αποτέλεσμα ισοδύναμο με την εντολή Απενεργοποίηση μάσκας στρώσης. Για επιστροφή στην κανονική προβολή επαναλάβατε την τελευταία ενέργεια. Αυτές οι επιλογές είναι για μεγαλύτερη άνεση στη δουλειά σας.

Παράδειγμα μάσκας στρώσης

Σχήμα 15.8. Στρώση με μάσκα στρώσης

Στρώση με μάσκα στρώσης

Αυτή η εικόνα έχει μια στρώση παρασκηνίου με ένα άνθος και μια γαλάζια, πλήρως αδιαφανή. Μια λευκή μάσκα στρώσης προστέθηκε στη γαλάζια στρώση. Στο παράθυρο εικόνας, η γαλάζια στρώση παραμένει ορατή, επειδή μια λευκή μάσκα κάνει τα εικονοστοιχεία της στρώσης ορατά.


Σχήμα 15.9. Βάψιμο της μάσκας στρώσης

Βάψιμο της μάσκας στρώσης

Η μάσκα στρώσης είναι ενεργή. Βάφετε με μαύρο χρώμα, που κάνει τη στρώση διαφανή: η υποκείμενη στρώση γίνεται ορατή.