2. Σταδιακό παράδειγμα που δείχνει πώς να ανακτήσετε πληροφορίες σκιάς χρησιμοποιώντας το κινητής υποδιαστολής “Χρώματα/Έκθεση” με υψηλό βάθος δυαδικών του GIMP

Σχήμα 2

Χρήση του “Χρώματα/Έκθεση” με υψηλό βάθος δυαδικών του GIMP για να φωτίσετε το έδαφος κατά μία στάση χωρίς να σβήνετε τμήματα του ουρανού.

Αυτό το σταδιακό παράδειγμα παρέχει παράδειγμα εικόνας διαιρεμένο σε πέντε βήματα, ξεκινώντας με την μεταφόρτωση της εικόνας. Τα βήματα 3, 4 και 5 περιγράφουν την ενεργή διαδικασία.

 1. Μεταφορτώστε το tree.png, που είναι μια εικόνα sRGB 16 δυαδικών ακεραίων. Στην πραγματικότητα το υψηλού βάθους δυαδικών GIMP είναι επεξεργαστής εικόνας “μόνο sRGB”, έτσι είναι καλύτερο να μην καν προσπαθήσετε να την επεξεργαστείτε με άλλους RGB χώρους εργασίας.

 2. Ανοίξτε την tree.png με το GIMP και δώστε την ενσωματωμένη κατατομή (προφίλ) sRGB (τα χρώματα της εικόνας δεν θα αλλάξουν καθόλου). Έπειτα μετατρέψτε την εικόνα με γραμμική ακρίβεια 32 δυαδικών κινητής υποδιαστολής: Μεταβείτε στο “Εικόνα/Ακρίβεια”, επιλέξτε “32-bit floating point (κινητή υποδιαστολή 32 δυαδικών” και όταν εμφανιστεί ο διάλογος πρόσμειξης, επιλέξτε “Γραμμικό φως” (αυτό εξασφαλίζει ότι η κατάσταση κανονικής ανάμειξης παράγει ραδιομετρικώς σωστά αποτελέσματα).

 3. Αντιγράψτε τη στρώση “tree.png” και ονομάστε την “αντιστάθμιση έκθεσης +1 στάσης”. Έπειτα χρησιμοποιήστε “Χρώματα/Έκθεση” για να προσθέσετε μια στάση αντιστάθμισης θετικής έκθεσης--Το σχήμα 3 παρακάτω δείχνει τις κατάλληλες ρυθμίσεις για τον διάλογο “Χρώματα/Έκθεση” και το σχήμα 4 δείχνει το αποτέλεσμα:

  Σχήμα 3

  Χρήση του “Χρώματα/Έκθεση” για προσθήκη μιας στάσης αντιστάθμισης θετικής έκθεσης.

  Κατά τη χρήση του “Χρώματα/Έκθεση” για να προσθέσετε μια στάση αντιστάθμισης θετικής έκθεσης, εξασφαλίστε ότι η εικόνα είναι πραγματικά με ακρίβεια κινητής υποδιαστολής, επειδή η ακέραιη ακρίβεια θα περικόψει τους υψηλούς φωτισμούς.

  Σχήμα 4

  Με ακρίβεια κινητής υποδιαστολής, η λειτουργία “Χρώματα/Έκθεση” του GIMP είναι απεριόριστη. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το “Χρώματα/Έκθεση” για να προσθέσετε θετική αντιστάθμιση έκθεσης χωρίς να σπαταλάτε τους υψηλούς φωτισμούς.

  Σημειώστε τις τιμές καναλιών RGB για τα τέσσερα σημεία του δείγματος: οι πληροφορίες καναλιού που θα περικόπτονταν χρησιμοποιώντας ακέραιη ακρίβεια κωδικοποιούνται χρησιμοποιώντας τιμές καναλιού που είναι μεγαλύτερες από κινητή υποδιαστολή 1,0.

  Η εικόνα στο σχήμα έχει φανερά “φουσκωμένους” υψηλούς φωτισμούς στον ουρανό. Αλλά οι υψηλοί φωτισμοί δεν είναι στην πραγματικότητα φουσκωμένοι (δηλαδή, περικομμένοι στο 1,0 σε ένα ή περισσότερα κανάλια). Αντίθετα οι πληροφορίες υψηλού φωτισμού είναι ακόμα εκεί, αλλά οι τιμές καναλιών RGB πέφτουν εκτός της περιοχής από 0,01f έως 1,0f των τιμών καναλιού εμφάνισης RGB. Ο διάλογος των σημείων του δείγματος στο σχήμα 4 επάνω δείχνει τέσσερα σημεία δείγματος που έχουν τιμές καναλιού RGB που είναι μεγαλύτερες από 1,0. Όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα 5, η προσθήκη μάσκας σας επιτρέπει να ανακτήσετε αυτούς τους υψηλούς φωτισμούς μεταφέροντας τους πίσω στην περιοχή εμφάνισης.

  Εάν είχατε χρησιμοποιήσει ακέραιη ακρίβεια αντί για κινητή υποδιαστολή, οι υψηλοί φωτισμοί θα είχαν πραγματικά σπαταληθεί: Τα σημεία του δείγματος θα είχαν μέγιστες τιμές καναλιών 255, 65535 ή 4294967295, ανάλογα με το βάθος δυαδικών. Και η μάσκα θα μπορούσε μόνο να “ανακτήσει” μια συμπαγή επέκταση του γκρίζου, στην οποία θα λείπουν πλήρως οι λεπτομέρειες (δοκιμάστε μόνοι σας και δείτε τι συμβαίνει).

 4. Προσθήκη αντίστροφης μάσκας στρώσης γκρίζας κλίμακας: Δεξιοπατήστε την στρώση και επιλέξτε “Στρώση/Μάσκα/Προσθήκη μάσκας στρώσης” και όταν εμφανιστεί ο διάλογος “Προσθήκη μάσκας στη στρώση”, επιλέξτε “Αντίγραφο γκρίζας κλίμακας της στρώσης” και επιλέξτε το πλαίσιο “Αντιστροφή μάσκας”.

  Όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα 5, σε αυτό το σημείο οι υψηλοί φωτισμοί θα επανέλθουν στην περιοχή εμφάνισης, που σημαίνει ότι όλες οι τιμές καναλιών είναι μεταξύ 0,0f και 1,0f. Αλλά η εικόνα θα δείχνει προφανώς κάπως παράξενη (κάπως συννεφιασμένη και επίπεδη) και ανάλογα με την εικόνα, τα πιο φωτεινά σημεία υψηλού φωτισμού μπορεί να έχουν στην πραγματικότητα σκούρες κηλίδες—μην ανησυχείτε! αυτό είναι προσωρινό.

  Σχήμα 5

  Αποτέλεσμα προσθήκης αντίστροφης μάσκας στρώσης γκρίζας κλίμακας για επαναφορά υψηλών φωτισμών στην περιοχή εμφάνισης.

  Η προσθήκη αντίστροφης μάσκας στρώσης γκρίζας κλίμακας επαναφέρει τους υψηλούς φωτισμούς στην περιοχή εμφάνισης, αλλά σε αυτό το σημείο οι περισσότερες εικόνες θα δείχνουν επίπεδες και συννεφιασμένες και οι περισσότερες εικόνες θα έχουν σκούρες κηλίδες στους υψηλούς φωτισμούς. Το επόμενο βήμα -η “Αυτόματη επέκταση αντίθεσης” που εκτελείται στη μάσκα- θα φροντίσει αυτό το πρόβλημα.

 5. Πατήστετη μάσκα στρώσης για να την επιλέξετε για επεξεργασία και μετά επιλέξτε “Χρώματα/Αυτόματα/Επέκταση αντίθεσης”:

  Θα πρέπει να επιλεγεί το “Διατήρηση χρωμάτων” (αν και δεν πειράζει στην πραγματικότητα για εικόνες γκρίζας κλίμακας όπως οι μάσκες στρώσης).

  Το παρακάτω Σχήμα 6 εμφανίζει το τελικό αποτέλεσμα:

  Κάνοντας “Αυτόματα/Επέκταση αντίθεσης” στη μάσκα στρώσης αφαιρεί τη “συννεφιασμένη” εμφάνιση, αφήνοντας μια όμορφα φωτισμένη εικόνα με ανέπαφους τους υψηλούς φωτισμούς.

  Το “Αυτόματα/Επέκταση αντίθεσης” στη μάσκα είναι απαραίτητο, επειδή όπως η στρώση εικόνας έχει τιμές καναλιών RGB εκτός φάσματος, η αντεστραμμένη μάσκα γκρίζας κλίμακας περιέχει τιμές γκρίζας κλίμακας εκτός φάσματος. Το “Αυτόματα/Επέκταση αντίθεσης” επιστρέφει όλες τις τιμές γκρίζας κλίμακας της μάσκας στην περιοχή εμφάνισης, επιτρέποντας στη μάσκα την ανάλογη αντιστάθμιση για τις τιμές καναλιών RGB που αλλιώς θα ήταν εκτός φάσματος, καλύπτοντας περισσότερο τους υψηλούς φωτισμούς στρώσης και λιγότερο ή καθόλου τις σκιές και τους μεσαίους τόνους της εικόνας.

  Σημειώστε ότι ένα από τα σημεία του δείγματος έχει ακόμα τιμή καναλιού RGB που είναι ελαφρώς εκτός φάσματος. Ο πιο απλός τρόπος για να το αντιμετωπίσετε είναι με “Χρώματα/Έκθεση” για να κάνετε μια ρύθμιση γάμμα 0,45 στη μάσκα, όχι στην ενεργή στρώση της εικόνας. Μπορείτε να κάνετε αυτήν τη ρύθμιση γάμμα είτε σε ολόκληρη τη μάσκα (δουλεύει καλά, λιγότερη προσπάθεια). Ή αλλιώς μπορείτε να κάνετε τη ρύθμιση στις σκιές μάσκας (που αντιστοιχούν στους υψηλούς φωτισμούς της στρώσης), οπότε πρέπει να φορτώσετε τη μάσκα ως επιλογή, να αντιστρέψετε την επιλογή και να κάνετε τη ρύθμιση γάμμα. Ή εάν οι τιμές καναλιών που παραμένουν εκτός φάσματος είναι μόνο πολύ λίγο εκτός φάσματος, να κάνετε μια στρώση “Νέα από τα ορατά” και μετά “Αυτόματα/Επέκταση αντίθεσης” στο αποτέλεσμα για να επαναφέρετε τις τιμές καναλιών που παραμένουν στο φάσμα.

  That’s the whole procedure for using “Colors/Exposure” to add a stop of positive exposure compensation to the shadows without blowing out the highlights. Now you can either fine-tune the mask, or else just make a “New from Visible” layer and continue editing your nicely brightened image. Depending on the image and also on your artistic intentions for the image, the mask might not need fine-tuning. But very often you’ll want to modify the resulting tonal distribution by doing a “Colors/Exposure” gamma correction, or perhaps a Curves operation on the mask, or else by painting directly on the mask. And sometimes you’ll want to blur the mask to restore micro contrast.