Κεφάλαιο 14. Εργαλεία

Πίνακας Περιεχομένων

1. Η εργαλειοθήκη
1.1. Εισαγωγή
1.2. Εικονίδια εργαλείου
1.3. Περιοχή χρώματος και δείκτη
1.4. Επιλογές εργαλείων
2. Εργαλεία επιλογής
2.1. Κοινά χαρακτηριστικά
2.2. Επιλογή ορθογωνίου
2.3. Ελλειψοειδής επιλογή
2.4. Ελεύθερη επιλογή (λάσο)
2.5. Ασαφής επιλογή (Μαγικό ραβδί)
2.6. Επιλογή κατά χρώμα
2.7. Έξυπνα ψαλίδια
2.8. Επιλογή προσκηνίου
3. Εργαλεία ζωγραφικής
3.1. Κοινά χαρακτηριστικά
3.2. Δυναμικές
3.3. Εργαλεία πινέλου (μολύβι, πινέλο, αερογράφος)
3.4. Κουβάς γεμίσματος
3.5. Διαβάθμιση
3.6. Μολύβι
3.7. Πινέλο
3.8. Πινέλο ΒαφήΜου (MyPaint)
3.9. Σβήστρα
3.10. Αερογράφος
3.11. Μελάνι
3.12. Κλωνοποίηση
3.13. Επούλωση
3.14. Προοπτική κλωνοποίηση
3.15. Θόλωση/Όξυνση
3.16. Μουτζούρα
3.17. Ξάνοιγμα/Σκοτείνιασμα
4. Εργαλεία μετασχηματισμού
4.1. Κοινά χαρακτηριστικά
4.2. Στοίχιση
4.3. Μετακίνηση
4.4. Περικοπή
4.5. Περιστροφή
4.6. Κλιμάκωση
4.7. Στρέβλωση
4.8. Προοπτική
4.9. Ενοποιημένος μετασχηματισμός
4.10. Μετασχηματισμός λαβής
4.11. Αναστροφή
4.12. Το εργαλείο κλωβού
4.13. Μετασχηματισμός στρέβλωσης
5. Άλλο
5.1. Επισκόπηση
5.2. Μονοπάτια
5.3. Επιλογέας χρώματος
5.4. Εστίαση
5.5. Μέτρηση
5.6. Κείμενο
5.7. Λειτουργία GEGL

1. Η εργαλειοθήκη

1.1. Εισαγωγή

Το GIMP παρέχει μια κατανοητή εργαλειοθήκη για την γρήγορη εκτέλεση βασικών εργασιών όπως οι επιλογές ή η σχεδίαση μονοπατιών. Τα πολλά εργαλεία που περιέχονται μες την εργαλειοθήκη του GIMP αναπτύσσονται λεπτομερώς εδώ.

(Σε περίπτωση που είσαστε περίεργος, στη γλώσσα GIMP "εργαλείο" είναι ένας τρόπος ενέργειας σε μια εικόνα που απαιτεί πρόσβαση στην εμφάνιση της, είτε για να σας επιτρέψει να δείξετε τι θέλετε να κάνετε μετακινώντας γύρω το δείκτη μες την προβολή, ή για να σας δείξει διαδραστικά τα αποτελέσματα των αλλαγών που κάνατε. Αλλά εάν θέλετε να σκεφτείτε ένα εργαλείο όπως πριόνι και μια εικόνα όπως κομμάτι ξύλου, δεν θα σας κάνει προφανώς πολύ ζημιά.)

[Σημείωση] Σημείωση

Δείτε Κύρια παράθυρα: η εργαλειοθήκη για μια επισκόπηση της εργαλειοθήκης και των συστατικών της.

Το GIMP έχει μια ποικίλη ταξινόμηση εργαλείων που επιτρέπουν την εκτέλεση μεγάλης ποικιλίας εργασιών. Τα εργαλεία μπορούν να θεωρηθούν ότι ανήκουν σε τέσσερις κατηγορίες:

 • Εργαλεία επιλογής, που καθορίζουν ή τροποποιούν το μέρος της εικόνας που θα επηρεαστεί από τις επόμενες ενέργειες·

 • Εργαλεία ζωγραφικής, που μεταβάλλουν τα χρώματα σε κάποια μέρη της εικόνας·

 • Εργαλεία μετασχηματισμού, που μεταβάλλουν τη γεωμετρία στην εικόνα·

 • Άλλα εργαλεία, που δεν ανήκουν σε κάποια άλλη από τις τρεις κατηγορίες.

1.2. Εικονίδια εργαλείου

Σχήμα 14.1. Τα εικονίδια εργαλείου στην εργαλειοθήκη

Τα εικονίδια εργαλείου στην εργαλειοθήκη

Τα περισσότερα εργαλεία μπορούν να ενεργοποιηθούν με κλικ στην εργαλειοθήκη. Από προεπιλογή, μερικά εργαλεία είναι προσβάσιμα μόνο μέσα από μενού (π.χ. τα εργαλεία χρωμάτων είναι προσβάσιμα μόνο είτε ως Χρώματα ή ως ΕργαλείαΧρώματα). Κάθε εργαλείο, στην πραγματικότητα, μπορεί να ενεργοποιηθεί από το μενού Εργαλεία· επίσης, κάθε εργαλείο μπορεί να ενεργοποιηθεί από το πληκτρολόγιο χρησιμοποιώντας ένα πλήκτρο επιτάχυνσης.

Στην προεπιλεγμένη εγκατάσταση, που δημιουργήθηκε όταν το GIMP πρωτοεγκαταστάθηκε, δεν εμφανίζουν όλα τα εργαλεία εικονίδια στην εργαλειοθήκη: τα εργαλεία χρωμάτων παραλείπονται. Μπορείτε να προσαρμόσετε το σύνολο των εργαλείων που εμφανίζονται στην εργαλειοθήκη με επεξεργασίαπροτιμήσειςεργαλειοθήκη. Υπάρχουν δύο λόγοι που μπορεί να θέλετε να το κάνετε: πρώτος, εάν χρησιμοποιείτε σπάνια ένα εργαλείο, θα ήταν ίσως πιο εύκολο να βρείτε τα επιθυμητά εργαλεία εάν το αποπροσανατολιστικό εικονίδιο αφαιρεθεί· δεύτερος, εάν χρησιμοποιείτε τα εργαλεία χρωμάτων πολύ, ίσως διευκολύνει να έχετε τα εικονίδια εύκολα διαθέσιμα. Σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από την εργαλειοθήκη, μπορείτε πάντοτε να προσπελάσετε οποιοδήποτε εργαλείο οποτεδήποτε χρησιμοποιώντας το μενού εργαλεία από τη γραμμή μενού μιας εικόνας.

Το σχήμα του δρομέα αλλάζει όταν είναι μες την εικόνα, σε σχήμα που δείχνει ποιο εργαλείο είναι ενεργό (εάν στο Προτιμήσεις έχετε ορίσει Παράθυρα εικόναςΔείκτες ποντικιούΚατάσταση δείκτηΕικονίδιο εργαλείου).

1.3. Περιοχή χρώματος και δείκτη

Σχήμα 14.2. Περιοχή χρώματος και δείκτη στην εργαλειοθήκη

Περιοχή χρώματος και δείκτη στην εργαλειοθήκη

1.3.1. Περιοχή χρώματος

Σχήμα 14.3. Ενεργά χρώματα στην εργαλειοθήκη

Ενεργά χρώματα στην εργαλειοθήκη

Περιοχή χρώματος

Αυτή η περιοχή εμφανίζει τη βασική παλέτα του GIMP, που αποτελείται από δύο χρώματα, το προσκήνιο και το παρασκήνιο, χρησιμοποιούμενα για βάψιμο, γέμισμα και πολλές άλλες λειτουργίες. Με κλικ σε οποιοδήποτε από τις εμφανίσεις χρωμάτων εμφανίζεται ένας διάλογος επεξεργαστή χρώματος, που επιτρέπει την αλλαγή του.

Προεπιλεγμένα χρώματα

Κλικ σε αυτό το μικρό εικονίδιο επαναφέρει τα χρώματα προσκηνίου και παρασκηνίου σε μαύρο και άσπρο αντίστοιχα. Πατώντας το πλήκτρο D έχει το ίδιο αποτέλεσμα.

Εναλλαγή χρωμάτων προσκηνίου/παρασκηνίου

Κλικ στη μικρή καμπύλη γραμμή με τις δύο αιχμές βέλους προκαλεί την εναλλαγή των χρωμάτων προσκηνίου και παρασκηνίου. Πατώντας το πλήκτρο X έχει το ίδιο αποτέλεσμα.

[Υπόδειξη] Υπόδειξη

Μπορείτε να πατήσετε και να σύρετε ένα από αυτά τα χρώματα άμεσα σε μια στρώση: θα γεμίσει όλη τη στρώση.

1.3.2. Περιοχή δείκτη εργαλείων

Σχήμα 14.4. Ενεργό πινέλο, μοτίβο και διαβάθμιση στην εργαλειοθήκη

Ενεργό πινέλο, μοτίβο και διαβάθμιση στην εργαλειοθήκη

Αυτό το μέρος της εργαλειοθήκης εμφανίζει το τρέχον επιλεγμένο πινέλο, μοτίβο και διαβάθμιση. Κλικ σε οποιοδήποτε από αυτά εμφανίζει ένα διάλογο που επιτρέπει να το αλλάξετε.

1.3.3. Περιοχή ενεργής εικόνας

Σχήμα 14.5. Ενεργή εικόνα στην εργαλειοθήκη

Ενεργή εικόνα στην εργαλειοθήκη

Μια μικρογραφία της ενεργής εικόνας μπορεί να εμφανιστεί σε αυτή την περιοχή εάν η επιλογή “Προβολή ενεργού εικόνας” σημειώθηκε στις Προτιμήσεις/Εργαλειοθήκη. Με κλικ σε αυτή την μικρογραφία, ο διάλογος “Εικόνες” ανοίγει, χρήσιμο εάν έχετε πολλές εικόνες στην οθόνη σας. Μπορείτε επίσης με κλικ και σύρσιμο αυτής της μικρογραφίας σε ένα ενεργοποιημένο διαχειριστή αρχείων XDS[9] να αποθηκεύσετε άμεσα την αντίστοιχη εικόνα.

1.4. Επιλογές εργαλείων

Σχήμα 14.6. Διάλογος επιλογών εργαλείου

Διάλογος επιλογών εργαλείου

Ο διάλογος επιλογές εργαλείου του αερογράφου.


Εάν έχετε εγκαταστήσει πράγματα όπως τα περισσότερα άτομα κάνουν, ενεργοποιώντας ένα εργαλείο εμφανίζει το διάλογο επιλογών εργαλείου κάτω από την εργαλειοθήκη. Εάν δεν έχετε εγκαταστήσει πράγματα κατ' αυτόν τον τρόπο, θα πρέπει προφανώς να το κάνετε: είναι πολύ δύσκολο να χρησιμοποιήσετε αποτελεσματικά εργαλεία χωρίς δυνατότητα χειρισμού των επιλογών τους.

[Υπόδειξη] Υπόδειξη

Οι επιλογές εργαλείου εμφανίζονται κάτω από την εργαλειοθήκη στην προεπιλεγμένη εγκατάσταση. Εάν τη χάσετε κάπως, μπορείτε να την ανακτήσετε δημιουργώντας ένα διάλογο επιλογών νέου εργαλείου χρησιμοποιώντας ΠαράθυραΠροσαρτήσιμοι διάλογοιΕπιλογές εργαλείου και έπειτα προσάρτηση του κάτω από την εργαλειοθήκη. Δείτε την ενότητα στο Διάλογοι και προσαρτήσεις εάν χρειάζεστε βοήθεια.

Κάθε εργαλείο έχει το δικό του ειδικό σύνολο επιλογών. Οι προτιμήσεις που κάνετε για αυτές κρατιούνται καθ' όλη τη σύνοδο, μέχρι να τις αλλάξετε. Στην πραγματικότητα, οι επιλογές εργαλείου διατηρούνται από σύνοδο σε σύνοδο. Η επιμονή των επιλογών του εργαλείου στις συνόδους μπορεί μερικές φορές να είναι ενοχλητική: ένα εργαλείο συμπεριφέρεται πολύ περίεργα και δεν μπορείτε να καταλάβετε το γιατί, μέχρι να θυμηθείτε ότι χρησιμοποιούσατε μια ασυνήθιστη επιλογή την τελευταία φορά που το χρησιμοποιήσατε, πριν δυο βδομάδες.

Στον πυθμένα του διαλόγου επιλογών εργαλείου, εμφανίζονται τέσσερα κουμπιά:

Αποθήκευση επιλογών σε

Αυτό το κουμπί επιτρέπει την αποθήκευση των ρυθμίσεων για το τρέχον εργαλείο, έτσι ώστε να μπορείτε να τις επαναφέρετε αργότερα. Εμφανίζει το Τμήμα 5.1, “Διάλογος προρρυθμίσεων εργαλείων” που επιτρέπει να δώσετε ένα όνομα στη νέα προρύθμιση. Όταν επαναφέρετε τις επιλογές, εμφανίζονται μόνο οι αποθηκευμένες προρυθμίσεις για το ενεργό εργαλείο, έτσι δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για τη συμπερίληψη του ονόματος του εργαλείου, όταν του αποδίδεται ένα όνομα εδώ.

Επιλογές Επαναφοράς

Αυτό το κουμπί επιτρέπει να επαναφέρετε μια προηγουμένως αποθηκευμένη προρύθμιση επιλογών για το ενεργό εργαλείο. Εάν καμιά προρύθμιση δεν έχει ποτέ αποθηκευτεί για το ενεργό εργαλείο, το κουμπί θα είναι ανενεργό. Αλλιώς, με κλικ θα εμφανιστεί ένα μενού που δείχνει τα ονόματα όλων των αποθηκευμένων συνόλων επιλογών: επιλέγοντας μια είσοδο μενού θα εφαρμόσει αυτές τις ρυθμίσεις.

Επιλογές διαγραφής

Αυτό το κουμπί επιτρέπει τη διαγραφή ένα προηγουμένως αποθηκευμένου συνόλου επιλογών για το ενεργό εργαλείο. Εάν κανένα σύνολο επιλογών δεν έχει ποτέ αποθηκευτεί για το ενεργό εργαλείο, το κουμπί θα επαναλάβει απλά το όνομα του εργαλείου. Αλλιώς, με κλικ θα εμφανιστεί ένα μενού που δείχνει τα ονόματα όλων των αποθηκευμένων συνόλων προρυθμίσεων: η επιλεγμένη προρύθμιση θα διαγραφεί.

Επιλογές επαναφοράς

Αυτό το κουμπί επαναφέρει τις επιλογές για το ενεργό εργαλείο στις προεπιλεγμένες τιμές.

Νέοι ολισθητές

Οι προαιρετικοί ολισθητές έχουν αλλάξει με το GIMP-2.8: δεν είναι ορατοί, αλλά η περιοχή ολισθητή διαιρείται τώρα στο ανώτερο και κατώτερο μέρος.

Σχήμα 14.7. Οι νέοι ολισθητές των διαλόγων επιλογών εργαλείου

Οι νέοι ολισθητές των διαλόγων επιλογών εργαλείου

Ο δείκτης βέλους προς τα πάνω στο πάνω μισό της περιοχής ολισθητή

Οι νέοι ολισθητές των διαλόγων επιλογών εργαλείου

Ο οριζόντιος δείκτης διπλού βέλους στο κάτω μισό της περιοχής ολισθητή


 • Στο πάνω μισό της περιοχής ολισθητή: Πατώντας με τον δείκτη πάνω βέλους ορίζει τον ολισθητή σε μια τιμή που εξαρτάται από τη θέση του δείκτη (χωρίς αναφορά, προσεγγιστικός). Πατώντας και μεταφέροντας τον δείκτη πάνω βέλους ορίζει την τιμή σε μεγάλες ποσότητες.

 • Στο κάτω μισό της περιοχής ολισθητή: Πατώντας με τον δείκτη διπλού βέλους δεν έχει αποτέλεσμα. Πατώντας και μεταφέροντας τον δείκτη διπλού βέλους ορίζει την τιμή με μικρές ποσότητες.

Μόλις ορίσετε την τιμή περίπου, μπορείτε να την ρυθμίσετε ακριβώς χρησιμοποιώντας τα δύο μικρά κουμπιά βέλους στα δεξιά του ολισθητή.

Η περιοχή τιμών στην περιοχή του ολισθητή δουλεύει ως επεξεργαστής κειμένου: εκεί, μπορείτε να επεξεργαστείτε την τιμή ή να εισάγετε μια νέα τιμή άμεσα.

Για μερικές επιλογές, μπορείτε να μεταφέρετε τον δείκτη έξω από τον διάλογο εργαλείου. Για παράδειγμα με τον ολισθητή μεγέθους, του οποίου η μέγιστη τιμή είναι 10,000, μπορείτε να μεταφέρετε τον δείκτη του ποντικιού στην δεξιά πλευρά της οθόνης σας.

Ενέργειες τροχού κύλισης ποντικιού

Κατά τη χρήση εργαλείων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον τροχό κύλισης του ποντικιού, σε συνδυασμό με διάφορους τροποποιητές, για να κάνετε χρήσιμα πράγματα με τις επιλογές εργαλείου του επιλεγμένου εργαλείου:

 • Alt + Τροχός ποντικιού: αύξηση/μείωση αδιαφάνειας

 • Shift + κύριος τροποποιητής + τροχός ποντικιού: αύξηση/μείωση αναλογίας διαστάσεων

 • Shift + Alt + τροχός ποντικιού: αύξηση/μείωση γωνίας

 • Κύριος τροποποιητής + Alt + τροχός ποντικιού: αύξηση/μείωση μεγέθους

 • Shift + κύριος τροποποιητής + Alt + τροχός ποντικιού: αύξηση/μείωση απόστασης

Σημείωση: ο κύριος τροποποιητής είναι συνήθως το Ctrl ή το Cmd, ανάλογα με το λειτουργικό σας.[9] Δείτε [XDS].