Κεφάλαιο 14. Εργαλεία

Πίνακας Περιεχομένων

1. Η εργαλειοθήκη
1.1. Εισαγωγή
1.2. Εικονίδια εργαλείου
1.3. Περιοχή χρώματος και δείκτη
1.4. Επιλογές εργαλείων
2. Εργαλεία επιλογής
2.1. Κοινά χαρακτηριστικά
2.2. Επιλογή ορθογωνίου
2.3. Ελλειψοειδής επιλογή
2.4. Ελεύθερη επιλογή (λάσο)
2.5. Ασαφής επιλογή (Μαγικό ραβδί)
2.6. Επιλογή κατά χρώμα
2.7. Έξυπνα ψαλίδια
2.8. Επιλογή προσκηνίου
3. Εργαλεία ζωγραφικής
3.1. Κοινά χαρακτηριστικά
3.2. Δυναμικές
3.3. Εργαλεία πινέλου (μολύβι, πινέλο, αερογράφος)
3.4. Κουβάς γεμίσματος
3.5. Διαβάθμιση
3.6. Μολύβι
3.7. Πινέλο
3.8. Πινέλο ΒαφήΜου (MyPaint)
3.9. Σβήστρα
3.10. Αερογράφος
3.11. Μελάνι
3.12. Κλωνοποίηση
3.13. Επούλωση
3.14. Προοπτική κλωνοποίηση
3.15. Θόλωση/Όξυνση
3.16. Μουτζούρα
3.17. Ξάνοιγμα/Σκοτείνιασμα
4. Εργαλεία μετασχηματισμού
4.1. Κοινά χαρακτηριστικά
4.2. Στοίχιση
4.3. Μετακίνηση
4.4. Περικοπή
4.5. Περιστροφή
4.6. Κλιμάκωση
4.7. Στρέβλωση
4.8. Προοπτική
4.9. Ενοποιημένος μετασχηματισμός
4.10. Μετασχηματισμός λαβής
4.11. Αναστροφή
4.12. Το εργαλείο κλωβού
4.13. Μετασχηματισμός στρέβλωσης
5. Άλλο
5.1. Επισκόπηση
5.2. Μονοπάτια
5.3. Επιλογέας χρώματος
5.4. Εστίαση
5.5. Μέτρηση
5.6. Κείμενο
5.7. Λειτουργία GEGL

1. Η εργαλειοθήκη

1.1. Εισαγωγή

Το GIMP παρέχει μια κατανοητή εργαλειοθήκη για την γρήγορη εκτέλεση βασικών εργασιών όπως οι επιλογές ή η σχεδίαση μονοπατιών. Τα πολλά εργαλεία που περιέχονται μες την εργαλειοθήκη του GIMP αναπτύσσονται λεπτομερώς εδώ.

(Σε περίπτωση που είσαστε περίεργος, στη γλώσσα GIMP "εργαλείο" είναι ένας τρόπος ενέργειας σε μια εικόνα που απαιτεί πρόσβαση στην εμφάνιση της, είτε για να σας επιτρέψει να δείξετε τι θέλετε να κάνετε μετακινώντας γύρω το δείκτη μες την προβολή, ή για να σας δείξει διαδραστικά τα αποτελέσματα των αλλαγών που κάνατε. Αλλά εάν θέλετε να σκεφτείτε ένα εργαλείο όπως πριόνι και μια εικόνα όπως κομμάτι ξύλου, δεν θα σας κάνει προφανώς πολύ ζημιά.)

[Σημείωση] Σημείωση

Δείτε Κύρια παράθυρα: η εργαλειοθήκη για μια επισκόπηση της εργαλειοθήκης και των συστατικών της.

Το GIMP έχει μια ποικίλη ταξινόμηση εργαλείων που επιτρέπουν την εκτέλεση μεγάλης ποικιλίας εργασιών. Τα εργαλεία μπορούν να θεωρηθούν ότι ανήκουν σε τέσσερις κατηγορίες:

 • Εργαλεία επιλογής, που καθορίζουν ή τροποποιούν το μέρος της εικόνας που θα επηρεαστεί από τις επόμενες ενέργειες·

 • Εργαλεία ζωγραφικής, που μεταβάλλουν τα χρώματα σε κάποια μέρη της εικόνας·

 • Εργαλεία μετασχηματισμού, που μεταβάλλουν τη γεωμετρία στην εικόνα·

 • Άλλα εργαλεία, που δεν ανήκουν σε κάποια άλλη από τις τρεις κατηγορίες.

1.2. Εικονίδια εργαλείου

With GIMP-2.10.18, tool icons can be grouped, and this option is enabled by default. The group icon displayed is the first icon in the group. Right click on the group icon to display the list of tools in the group.

You can get the former display back unchecking the Use tool groups option in Τμήμα 1.10, “Εργαλειοθήκη”.

Σχήμα 14.1. Τα εικονίδια εργαλείου στην εργαλειοθήκη

Τα εικονίδια εργαλείου στην εργαλειοθήκη

“Use tool groups” option unchecked. The default order of tools in the toolbox is different since GIMP-2.10.8; you can customize it in the Interface>Toolbox page of the Preferences.


Τα περισσότερα εργαλεία μπορούν να ενεργοποιηθούν με κλικ στην εργαλειοθήκη. Από προεπιλογή, μερικά εργαλεία είναι προσβάσιμα μόνο μέσα από μενού (π.χ. τα εργαλεία χρωμάτων είναι προσβάσιμα μόνο είτε ως Χρώματα ή ως ΕργαλείαΧρώματα). Κάθε εργαλείο, στην πραγματικότητα, μπορεί να ενεργοποιηθεί από το μενού Εργαλεία· επίσης, κάθε εργαλείο μπορεί να ενεργοποιηθεί από το πληκτρολόγιο χρησιμοποιώντας ένα πλήκτρο επιτάχυνσης.

In the default setup, created when GIMP is first installed, not all tools show icons in the Toolbox: the Color tools are omitted. You can customize the set of tools that are shown in the Toolbox in the Interface > Toolbox page of the Preferences.

There are two reasons you might want to do this: first, if you only rarely use a tool, it might be easier to find the tools you want if the distracting icon is removed; second, if you use the Color tools a lot, you might find it convenient to have icons for them easily available. In any case, regardless of the Toolbox, you can always access any tool at any time using the Tools menu from an image menubar.

Το σχήμα του δρομέα αλλάζει όταν είναι μες την εικόνα, σε σχήμα που δείχνει ποιο εργαλείο είναι ενεργό (εάν στο Προτιμήσεις έχετε ορίσει Παράθυρα εικόναςΔείκτες ποντικιούΚατάσταση δείκτηΕικονίδιο εργαλείου).

1.3. Περιοχή χρώματος και δείκτη

Σχήμα 14.2. Περιοχή χρώματος και δείκτη στην εργαλειοθήκη

Περιοχή χρώματος και δείκτη στην εργαλειοθήκη

1.3.1. Περιοχή χρώματος

Σχήμα 14.3. Ενεργά χρώματα στην εργαλειοθήκη

Ενεργά χρώματα στην εργαλειοθήκη

Περιοχή χρώματος

Αυτή η περιοχή εμφανίζει τη βασική παλέτα του GIMP, που αποτελείται από δύο χρώματα, το προσκήνιο και το παρασκήνιο, χρησιμοποιούμενα για βάψιμο, γέμισμα και πολλές άλλες λειτουργίες. Με κλικ σε οποιοδήποτε από τις εμφανίσεις χρωμάτων εμφανίζεται ένας διάλογος επεξεργαστή χρώματος, που επιτρέπει την αλλαγή του.

Προεπιλεγμένα χρώματα

Κλικ σε αυτό το μικρό εικονίδιο επαναφέρει τα χρώματα προσκηνίου και παρασκηνίου σε μαύρο και άσπρο αντίστοιχα. Πατώντας το πλήκτρο D έχει το ίδιο αποτέλεσμα.

Εναλλαγή χρωμάτων προσκηνίου/παρασκηνίου

Κλικ στη μικρή καμπύλη γραμμή με τις δύο αιχμές βέλους προκαλεί την εναλλαγή των χρωμάτων προσκηνίου και παρασκηνίου. Πατώντας το πλήκτρο X έχει το ίδιο αποτέλεσμα.

[Υπόδειξη] Υπόδειξη

Μπορείτε να πατήσετε και να σύρετε ένα από αυτά τα χρώματα άμεσα σε μια στρώση: θα γεμίσει όλη τη στρώση.

1.3.2. Περιοχή δείκτη εργαλείων

Σχήμα 14.4. Ενεργό πινέλο, μοτίβο και διαβάθμιση στην εργαλειοθήκη

Ενεργό πινέλο, μοτίβο και διαβάθμιση στην εργαλειοθήκη

Αυτό το μέρος της εργαλειοθήκης εμφανίζει το τρέχον επιλεγμένο πινέλο, μοτίβο και διαβάθμιση. Κλικ σε οποιοδήποτε από αυτά εμφανίζει ένα διάλογο που επιτρέπει να το αλλάξετε.

1.3.3. Περιοχή ενεργής εικόνας

Σχήμα 14.5. Ενεργή εικόνα στην εργαλειοθήκη

Ενεργή εικόνα στην εργαλειοθήκη

Μια μικρογραφία της ενεργής εικόνας μπορεί να εμφανιστεί σε αυτή την περιοχή εάν η επιλογή “Προβολή ενεργού εικόνας” σημειώθηκε στις Προτιμήσεις/Εργαλειοθήκη. Με κλικ σε αυτή την μικρογραφία, ο διάλογος “Εικόνες” ανοίγει, χρήσιμο εάν έχετε πολλές εικόνες στην οθόνη σας. Μπορείτε επίσης με κλικ και σύρσιμο αυτής της μικρογραφίας σε ένα ενεργοποιημένο διαχειριστή αρχείων XDS[9] να αποθηκεύσετε άμεσα την αντίστοιχη εικόνα.

1.4. Επιλογές εργαλείων

Σχήμα 14.6. Διάλογος επιλογών εργαλείου

Διάλογος επιλογών εργαλείου

Ο διάλογος επιλογές εργαλείου του αερογράφου.


Εάν έχετε εγκαταστήσει πράγματα όπως τα περισσότερα άτομα κάνουν, ενεργοποιώντας ένα εργαλείο εμφανίζει το διάλογο επιλογών εργαλείου κάτω από την εργαλειοθήκη. Εάν δεν έχετε εγκαταστήσει πράγματα κατ' αυτόν τον τρόπο, θα πρέπει προφανώς να το κάνετε: είναι πολύ δύσκολο να χρησιμοποιήσετε αποτελεσματικά εργαλεία χωρίς δυνατότητα χειρισμού των επιλογών τους.

[Υπόδειξη] Υπόδειξη

Οι επιλογές εργαλείου εμφανίζονται κάτω από την εργαλειοθήκη στην προεπιλεγμένη εγκατάσταση. Εάν τη χάσετε κάπως, μπορείτε να την ανακτήσετε δημιουργώντας ένα διάλογο επιλογών νέου εργαλείου χρησιμοποιώντας ΠαράθυραΠροσαρτήσιμοι διάλογοιΕπιλογές εργαλείου και έπειτα προσάρτηση του κάτω από την εργαλειοθήκη. Δείτε την ενότητα στο Διάλογοι και προσαρτήσεις εάν χρειάζεστε βοήθεια.

Κάθε εργαλείο έχει το δικό του ειδικό σύνολο επιλογών. Οι προτιμήσεις που κάνετε για αυτές κρατιούνται καθ' όλη τη σύνοδο, μέχρι να τις αλλάξετε. Στην πραγματικότητα, οι επιλογές εργαλείου διατηρούνται από σύνοδο σε σύνοδο. Η επιμονή των επιλογών του εργαλείου στις συνόδους μπορεί μερικές φορές να είναι ενοχλητική: ένα εργαλείο συμπεριφέρεται πολύ περίεργα και δεν μπορείτε να καταλάβετε το γιατί, μέχρι να θυμηθείτε ότι χρησιμοποιούσατε μια ασυνήθιστη επιλογή την τελευταία φορά που το χρησιμοποιήσατε, πριν δυο βδομάδες.

Στον πυθμένα του διαλόγου επιλογών εργαλείου, εμφανίζονται τέσσερα κουμπιά:

Αποθήκευση επιλογών σε

Αυτό το κουμπί επιτρέπει την αποθήκευση των ρυθμίσεων για το τρέχον εργαλείο, έτσι ώστε να μπορείτε να τις επαναφέρετε αργότερα. Εμφανίζει το Τμήμα 5.1, “Διάλογος προρρυθμίσεων εργαλείων” που επιτρέπει να δώσετε ένα όνομα στη νέα προρύθμιση. Όταν επαναφέρετε τις επιλογές, εμφανίζονται μόνο οι αποθηκευμένες προρυθμίσεις για το ενεργό εργαλείο, έτσι δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για τη συμπερίληψη του ονόματος του εργαλείου, όταν του αποδίδεται ένα όνομα εδώ.

Επιλογές Επαναφοράς

Αυτό το κουμπί επιτρέπει να επαναφέρετε μια προηγουμένως αποθηκευμένη προρύθμιση επιλογών για το ενεργό εργαλείο. Εάν καμιά προρύθμιση δεν έχει ποτέ αποθηκευτεί για το ενεργό εργαλείο, το κουμπί θα είναι ανενεργό. Αλλιώς, με κλικ θα εμφανιστεί ένα μενού που δείχνει τα ονόματα όλων των αποθηκευμένων συνόλων επιλογών: επιλέγοντας μια είσοδο μενού θα εφαρμόσει αυτές τις ρυθμίσεις.

Επιλογές διαγραφής

Αυτό το κουμπί επιτρέπει τη διαγραφή ένα προηγουμένως αποθηκευμένου συνόλου επιλογών για το ενεργό εργαλείο. Εάν κανένα σύνολο επιλογών δεν έχει ποτέ αποθηκευτεί για το ενεργό εργαλείο, το κουμπί θα επαναλάβει απλά το όνομα του εργαλείου. Αλλιώς, με κλικ θα εμφανιστεί ένα μενού που δείχνει τα ονόματα όλων των αποθηκευμένων συνόλων προρυθμίσεων: η επιλεγμένη προρύθμιση θα διαγραφεί.

Επιλογές επαναφοράς

Αυτό το κουμπί επαναφέρει τις επιλογές για το ενεργό εργαλείο στις προεπιλεγμένες τιμές.

Νέοι ολισθητές

Option sliders have changed with GIMP-2.10.18: Sliders typically used in GEGL-based filters and tools’ options now have a compact style by default: they take a lot less space vertically and have a vastly improved behavior. You can use multiple modifiers with either left-click or mouse wheel scrolling:

 • Left-click + drag changes a value with a default increment.

 • Shift + left-click + drag (or right-click + drag) changes a value with a smaller step .

 • Ctrl + left-click + drag changes a value with a larger step.

Here is the full reference:

Μόλις ορίσετε την τιμή περίπου, μπορείτε να την ρυθμίσετε ακριβώς χρησιμοποιώντας τα δύο μικρά κουμπιά βέλους στα δεξιά του ολισθητή.

Η περιοχή τιμών στην περιοχή του ολισθητή δουλεύει ως επεξεργαστής κειμένου: εκεί, μπορείτε να επεξεργαστείτε την τιμή ή να εισάγετε μια νέα τιμή άμεσα.

For some options, you can drag the pointer outside the tool dialog. For example with the size slider, you can get the maximum value (10000) so.

Mouse Scroll-Wheel actions on canvas

Κατά τη χρήση εργαλείων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον τροχό κύλισης του ποντικιού, σε συνδυασμό με διάφορους τροποποιητές, για να κάνετε χρήσιμα πράγματα με τις επιλογές εργαλείου του επιλεγμένου εργαλείου:

 • Alt + Τροχός ποντικιού: αύξηση/μείωση αδιαφάνειας

 • Shift + κύριος τροποποιητής + τροχός ποντικιού: αύξηση/μείωση αναλογίας διαστάσεων

 • Shift + Alt + τροχός ποντικιού: αύξηση/μείωση γωνίας

 • Κύριος τροποποιητής + Alt + τροχός ποντικιού: αύξηση/μείωση μεγέθους

 • Shift + κύριος τροποποιητής + Alt + τροχός ποντικιού: αύξηση/μείωση απόστασης

Σημείωση: ο κύριος τροποποιητής είναι συνήθως το Ctrl ή το Cmd, ανάλογα με το λειτουργικό σας.[9] Δείτε [XDS].