Κεφάλαιο 14. Εργαλεία

Πίνακας Περιεχομένων

1. Η εργαλειοθήκη
1.1. Εισαγωγή
1.2. Εικονίδια εργαλείου
1.3. Περιοχή χρώματος και δείκτη
1.4. Επιλογές εργαλείων
2. Εργαλεία επιλογής
2.1. Κοινά χαρακτηριστικά
2.2. Επιλογή ορθογωνίου
2.3. Ελλειψοειδής επιλογή
2.4. Ελεύθερη επιλογή (λάσο)
2.5. Ασαφής επιλογή (Μαγικό ραβδί)
2.6. Επιλογή κατά χρώμα
2.7. Έξυπνα ψαλίδια
2.8. Επιλογή προσκηνίου
3. Εργαλεία ζωγραφικής
3.1. Κοινά χαρακτηριστικά
3.2. Δυναμικές
3.3. Εργαλεία πινέλου (μολύβι, πινέλο, αερογράφος)
3.4. Κουβάς γεμίσματος
3.5. Διαβάθμιση
3.6. Μολύβι
3.7. Πινέλο
3.8. Πινέλο ΒαφήΜου (MyPaint)
3.9. Σβήστρα
3.10. Αερογράφος
3.11. Μελάνι
3.12. Κλωνοποίηση
3.13. Επούλωση
3.14. Προοπτική κλωνοποίηση
3.15. Θόλωση/Όξυνση
3.16. Μουτζούρα
3.17. Ξάνοιγμα/Σκοτείνιασμα
4. Εργαλεία μετασχηματισμού
4.1. Κοινά χαρακτηριστικά
4.2. Στοίχιση
4.3. Μετακίνηση
4.4. Περικοπή
4.5. Περιστροφή
4.6. Κλιμάκωση
4.7. Στρέβλωση
4.8. Προοπτική
4.9. 3Δ μετασχηματισμός
4.10. Ενοποιημένος μετασχηματισμός
4.11. Μετασχηματισμός λαβής
4.12. Αναστροφή
4.13. Το εργαλείο κλωβού
4.14. Μετασχηματισμός στρέβλωσης
5. Άλλο
5.1. Επισκόπηση
5.2. Μονοπάτια
5.3. Επιλογέας χρώματος
5.4. Εστίαση
5.5. Μέτρηση
5.6. Κείμενο
5.7. Λειτουργία GEGL

1. Η εργαλειοθήκη

1.1. Εισαγωγή

Το GIMP παρέχει μια κατανοητή εργαλειοθήκη για την γρήγορη εκτέλεση βασικών εργασιών όπως οι επιλογές ή η σχεδίαση μονοπατιών. Τα πολλά εργαλεία που περιέχονται μες την εργαλειοθήκη του GIMP αναπτύσσονται λεπτομερώς εδώ.

(Σε περίπτωση που είσαστε περίεργος, στη γλώσσα GIMP "εργαλείο" είναι ένας τρόπος ενέργειας σε μια εικόνα που απαιτεί πρόσβαση στην εμφάνιση της, είτε για να σας επιτρέψει να δείξετε τι θέλετε να κάνετε μετακινώντας γύρω το δείκτη μες την προβολή, ή για να σας δείξει διαδραστικά τα αποτελέσματα των αλλαγών που κάνατε. Αλλά εάν θέλετε να σκεφτείτε ένα εργαλείο όπως πριόνι και μια εικόνα όπως κομμάτι ξύλου, δεν θα σας κάνει προφανώς πολύ ζημιά.)

[Σημείωση] Σημείωση

Δείτε Κύρια παράθυρα: η εργαλειοθήκη για μια επισκόπηση της εργαλειοθήκης και των συστατικών της.

Το GIMP έχει μια ποικίλη ταξινόμηση εργαλείων που επιτρέπουν την εκτέλεση μεγάλης ποικιλίας εργασιών. Τα εργαλεία μπορούν να θεωρηθούν ότι ανήκουν σε πέντε κατηγορίες:

 • Εργαλεία επιλογής, που καθορίζουν ή τροποποιούν το μέρος της εικόνας που θα επηρεαστεί από τις επόμενες ενέργειες·

 • Εργαλεία ζωγραφικής, που μεταβάλλουν τα χρώματα σε κάποια μέρη της εικόνας·

 • Εργαλεία μετασχηματισμού, που μεταβάλλουν τη γεωμετρία στην εικόνα·

 • Εργαλεία χρώματος, που μεταβάλλουν τα χρώματα στην εικόνα ως συνόλο·

 • Άλλα εργαλεία, που δεν ανήκουν σε κάποια άλλη από τις τρεις κατηγορίες.

1.2. Εικονίδια εργαλείου

Με το GIMP-2.10.18, τα εικονίδια εργαλείων μπορούν να ομαδοποιηθούν και αυτή η επιλογή ενεργοποιείται από προεπιλογή. Οι ομάδες εργαλείων σημειώνονται με ένα μικρό σκοτεινό τρίγωνο στην κάτω δεξιά γωνία του εικονιδίου. Το εμφανιζόμενο εικονίδιο ομάδας είναι το πρώτο εικονίδιο της ομάδας. Δεξιοπατήστε το εικονίδιο ομάδας για να εμφανίσετε τον κατάλογο εργαλείων στην ομάδα.

Μπορείτε να πάρετε την προηγούμενη εμφάνιση πίσω αποεπιλέγοντας την επιλογή Χρήση ομάδων εργαλείων στο Τμήμα 1.13, «Εργαλειοθήκη».

Σχήμα 14.1. Τα εικονίδια εργαλείου στην εργαλειοθήκη

Τα εικονίδια εργαλείου στην εργαλειοθήκη

Με την επιλογή «Χρήση ομάδων εργαλείων» μη σημειωμένη. Η προεπιλεγμένη σειρά εργαλείων στην εργαλειοθήκη είναι διαφορετική από το GIMP-2.10.8· μπορείτε να την προσαρμόσετε στη σελίδα Διεπαφή>Εργαλειοθήκη των Προτιμήσεων.


Τα περισσότερα εργαλεία μπορούν να ενεργοποιηθούν με κλικ στην εργαλειοθήκη. Από προεπιλογή, μερικά εργαλεία είναι προσβάσιμα μόνο μέσα από μενού (π.χ. τα εργαλεία χρωμάτων είναι προσβάσιμα μόνο είτε ως Χρώματα ή ως ΕργαλείαΧρώματα). Κάθε εργαλείο, στην πραγματικότητα, μπορεί να ενεργοποιηθεί από το μενού Εργαλεία· επίσης, κάθε εργαλείο μπορεί να ενεργοποιηθεί από το πληκτρολόγιο χρησιμοποιώντας ένα πλήκτρο επιτάχυνσης.

Στην προεπιλεγμένη εγκατάσταση, που δημιουργήθηκε όταν το GIMP πρωτοεγκαταστάθηκε, δεν εμφανίζονται όλα τα εικονίδια εργαλείων της εργαλειοθήκης: τα εργαλεία χρωμάτων παραλείπονται. Μπορείτε να προσαρμόσετε το σύνολο των εργαλείων που εμφανίζονται στην εργαλειοθήκη στη σελίδα Διεπαφή> Εργαλειοθήκη των Προτιμήσεων.

Υπάρχουν δύο λόγοι που μπορεί να θέλετε να το κάνετε αυτό: πρώτος, εάν χρησιμοποιείτε σπάνια ένα εργαλείο, θα ήταν ίσως πιο εύκολο να βρείτε τα επιθυμητά εργαλεία εάν το αποπροσανατολιστικό εικονίδιο αφαιρεθεί· δεύτερος, εάν χρησιμοποιείτε τα εργαλεία χρωμάτων πολύ, ίσως διευκολύνει να έχετε τα εικονίδια εύκολα διαθέσιμα. Σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από την εργαλειοθήκη, μπορείτε πάντοτε να προσπελάσετε οποιοδήποτε εργαλείο οποτεδήποτε χρησιμοποιώντας το μενού Εργαλεία από τη γραμμή μενού μιας εικόνας.

Το σχήμα του δρομέα αλλάζει όταν είναι μες την εικόνα, σε σχήμα που δείχνει ποιο εργαλείο είναι ενεργό (εάν στο Προτιμήσεις έχετε ορίσει Παράθυρα εικόναςΔείκτες ποντικιούΚατάσταση δείκτηΕικονίδιο εργαλείου).

1.3. Περιοχή χρώματος και δείκτη

Σχήμα 14.2. Περιοχή χρώματος και δείκτη στην εργαλειοθήκη

Περιοχή χρώματος και δείκτη στην εργαλειοθήκη

1.3.1. Περιοχή χρώματος

Σχήμα 14.3. Ενεργά χρώματα στην εργαλειοθήκη

Ενεργά χρώματα στην εργαλειοθήκη

Περιοχή χρώματος

Αυτή η περιοχή εμφανίζει τη βασική παλέτα του GIMP, που αποτελείται από δύο χρώματα, το προσκήνιο και το παρασκήνιο, χρησιμοποιούμενα για βάψιμο, γέμισμα και πολλές άλλες λειτουργίες. Με κλικ σε οποιοδήποτε από τις εμφανίσεις χρωμάτων εμφανίζεται ένας διάλογος επεξεργαστή χρώματος, που επιτρέπει την αλλαγή του.

Προεπιλεγμένα χρώματα

Κλικ σε αυτό το μικρό εικονίδιο επαναφέρει τα χρώματα προσκηνίου και παρασκηνίου σε μαύρο και άσπρο αντίστοιχα. Πατώντας το πλήκτρο D έχει το ίδιο αποτέλεσμα.

Εναλλαγή χρωμάτων προσκηνίου/παρασκηνίου

Κλικ στη μικρή καμπύλη γραμμή με τις δύο αιχμές βέλους προκαλεί την εναλλαγή των χρωμάτων προσκηνίου και παρασκηνίου. Πατώντας το πλήκτρο X έχει το ίδιο αποτέλεσμα.

[Υπόδειξη] Υπόδειξη

Μπορείτε να πατήσετε και να σύρετε ένα από αυτά τα χρώματα άμεσα σε μια στρώση: θα γεμίσει όλη τη στρώση.

1.3.2. Περιοχή δείκτη εργαλείων

Σχήμα 14.4. Ενεργό πινέλο, μοτίβο και διαβάθμιση στην εργαλειοθήκη

Ενεργό πινέλο, μοτίβο και διαβάθμιση στην εργαλειοθήκη

Αυτό το μέρος της εργαλειοθήκης εμφανίζει το τρέχον επιλεγμένο πινέλο, μοτίβο και διαβάθμιση. Κλικ σε οποιοδήποτε από αυτά εμφανίζει ένα διάλογο που επιτρέπει να το αλλάξετε.

1.3.3. Περιοχή ενεργής εικόνας

Σχήμα 14.5. Ενεργή εικόνα στην εργαλειοθήκη

Ενεργή εικόνα στην εργαλειοθήκη

Μια μικρογραφία της ενεργής εικόνας μπορεί να εμφανιστεί σε αυτή την περιοχή εάν η επιλογή «Προβολή ενεργού εικόνας» σημειώθηκε στις Προτιμήσεις/Εργαλειοθήκη. Με κλικ σε αυτή την μικρογραφία, ο διάλογος «Εικόνες» ανοίγει, χρήσιμο εάν έχετε πολλές εικόνες στην οθόνη σας. Μπορείτε επίσης με κλικ και σύρσιμο αυτής της μικρογραφίας σε ένα ενεργοποιημένο διαχειριστή αρχείων XDS[7] να αποθηκεύσετε άμεσα την αντίστοιχη εικόνα.

1.4. Επιλογές εργαλείων

Σχήμα 14.6. Διάλογος επιλογών εργαλείου

Διάλογος επιλογών εργαλείου

Ο διάλογος επιλογές εργαλείου του αερογράφου.


Εάν έχετε εγκαταστήσει πράγματα όπως τα περισσότερα άτομα κάνουν, ενεργοποιώντας ένα εργαλείο εμφανίζει το διάλογο επιλογών εργαλείου κάτω από την εργαλειοθήκη. Εάν δεν έχετε εγκαταστήσει πράγματα κατ' αυτόν τον τρόπο, θα πρέπει προφανώς να το κάνετε: είναι πολύ δύσκολο να χρησιμοποιήσετε αποτελεσματικά εργαλεία χωρίς δυνατότητα χειρισμού των επιλογών τους.

[Υπόδειξη] Υπόδειξη

Οι επιλογές εργαλείου εμφανίζονται κάτω από την εργαλειοθήκη στην προεπιλεγμένη εγκατάσταση. Εάν τη χάσετε κάπως, μπορείτε να την ανακτήσετε δημιουργώντας ένα διάλογο επιλογών νέου εργαλείου χρησιμοποιώντας ΠαράθυραΠροσαρτήσιμοι διάλογοιΕπιλογές εργαλείου και έπειτα προσάρτηση του κάτω από την εργαλειοθήκη. Δείτε την ενότητα στο Διάλογοι και προσαρτήσεις εάν χρειάζεστε βοήθεια.

Κάθε εργαλείο έχει το δικό του ειδικό σύνολο επιλογών. Οι προτιμήσεις που κάνετε για αυτές κρατιούνται καθ' όλη τη σύνοδο, μέχρι να τις αλλάξετε. Στην πραγματικότητα, οι επιλογές εργαλείου διατηρούνται από σύνοδο σε σύνοδο. Η επιμονή των επιλογών του εργαλείου στις συνόδους μπορεί μερικές φορές να είναι ενοχλητική: ένα εργαλείο συμπεριφέρεται πολύ περίεργα και δεν μπορείτε να καταλάβετε το γιατί, μέχρι να θυμηθείτε ότι χρησιμοποιούσατε μια ασυνήθιστη επιλογή την τελευταία φορά που το χρησιμοποιήσατε, πριν δυο βδομάδες.

Στον πυθμένα του διαλόγου επιλογών εργαλείου, εμφανίζονται τέσσερα κουμπιά:

Αποθήκευση προρρύθμισης εργαλείου...

This button allows you to save the settings for the current tool, so that you can restore them later. It brings up the Τμήμα 5.1, «Διάλογος προρρυθμίσεων εργαλείων» allowing you to give a name for the new preset. When you Restore options, only saved presets for the active tool are shown, so you need not worry about including the name of the tool when you assign a name here.

Επαναφορά προρρύθμισης εργαλείου...

Αυτό το κουμπί επιτρέπει να επαναφέρετε μια προηγουμένως αποθηκευμένη προρύθμιση επιλογών για το ενεργό εργαλείο. Εάν καμιά προρύθμιση δεν έχει ποτέ αποθηκευτεί για το ενεργό εργαλείο, το κουμπί θα είναι ανενεργό. Αλλιώς, με κλικ θα εμφανιστεί ένα μενού που δείχνει τα ονόματα όλων των αποθηκευμένων συνόλων επιλογών: επιλέγοντας μια είσοδο μενού θα εφαρμόσει αυτές τις ρυθμίσεις.

Διαγραφή προρρύθμισης εργαλείου

Αυτό το κουμπί επιτρέπει τη διαγραφή ένα προηγουμένως αποθηκευμένου συνόλου επιλογών για το ενεργό εργαλείο. Εάν κανένα σύνολο επιλογών δεν έχει ποτέ αποθηκευτεί για το ενεργό εργαλείο, το κουμπί θα επαναλάβει απλά το όνομα του εργαλείου. Αλλιώς, με κλικ θα εμφανιστεί ένα μενού που δείχνει τα ονόματα όλων των αποθηκευμένων συνόλων προρυθμίσεων: η επιλεγμένη προρύθμιση θα διαγραφεί.

Επαναφορά στις προεπιλεγμένες τιμές

This button resets the options for the active tool to their default values. If you hold the Shift key while pressing the Reset button, the options for all tools will be reset to their default values.

In addition to the commands for the above buttons, the Tool Options tab menu has an extra submenu:

Edit Tool Preset

This submenu shows a list of presets for the active tool that you can edit. Selecting one of them will open the Tool Presets Editor with that tool preset loaded. From there you can edit the preset, unless it is one of the default presets that come with GIMP.

Below we will explain the interaction with sliders and the mouse scroll-wheel.

Νέοι ολισθητές

Οι ολισθητήρες επιλογής έχουν αλλάξει με το GIMP-2.10.18: Οι ολισθητήρες χρησιμοποιούνται συνήθως σε φίλτρα με βάση το GEGL και οι επιλογές εργαλείων έχουν τώρα συμπαγή τεχνοτροπία από προεπιλογή: καταλαμβάνουν πολύ λιγότερο χώρο κάθετα και έχουν πολύ βελτιωμένη συμπεριφορά. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πολλούς τροποποιητές είτε με αριστερό πάτημα, είτε με κύλιση του τροχού του ποντικιού:

 • Αριστερό πάτημα + σύρσιμο αλλάζει μια τιμή με προεπιλεγμένο βήμα.

 • Shift + αριστερό πάτημα + σύρσιμο (ή δεξί πάτημα + σύρσιμο) αλλάζει μια τιμή με μικρότερο βήμα.

 • Ctrl + αριστερό πάτημα + σύρσιμο αλλάζει μια τιμή με μεγαλύτερο βήμα.

Ιδού η πλήρης αναφορά:

Μόλις ορίσετε την τιμή περίπου, μπορείτε να την ρυθμίσετε ακριβώς χρησιμοποιώντας τα δύο μικρά κουμπιά βέλους στα δεξιά του ολισθητή.

Η περιοχή τιμών στην περιοχή του ολισθητή δουλεύει ως επεξεργαστής κειμένου: εκεί, μπορείτε να επεξεργαστείτε την τιμή ή να εισάγετε μια νέα τιμή άμεσα.

Για μερικές επιλογές, μπορείτε να μεταφέρετε τον δείκτη έξω από τον διάλογο εργαλείου. Παραδείγματος χάρη με τον ολισθητήρα μεγέθους, μπορείτε να πάρετε τη μέγιστη τιμή (10000) έτσι.

Ενέργειες τροχού κύλισης ποντικιού στον καμβά

Κατά τη χρήση εργαλείων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον τροχό κύλισης του ποντικιού, σε συνδυασμό με διάφορους τροποποιητές, για να κάνετε χρήσιμα πράγματα με τις επιλογές εργαλείου του επιλεγμένου εργαλείου:

 • Alt + Τροχός ποντικιού: αύξηση/μείωση αδιαφάνειας

 • Shift + κύριος τροποποιητής + τροχός ποντικιού: αύξηση/μείωση αναλογίας διαστάσεων

 • Shift + Alt + τροχός ποντικιού: αύξηση/μείωση γωνίας

 • Κύριος τροποποιητής + Alt + τροχός ποντικιού: αύξηση/μείωση μεγέθους

 • Shift + κύριος τροποποιητής + Alt + τροχός ποντικιού: αύξηση/μείωση απόστασης

Σημείωση: ο κύριος τροποποιητής είναι συνήθως το Ctrl ή το Cmd, ανάλογα με το λειτουργικό σας.[7] Δείτε [XDS].