5.2. Νέα Προβολή

Η εντολή Νέα προβολή δημιουργεί ένα νέο παράθυρο εικόνας για την τρέχουσα εικόνα, όπου μπορείτε να ορίσετε διαφορετικά την υπάρχουσα εμφάνιση. Μπορείτε να δημιουργήσετε όψεις οποιασδήποτε εικόνας, που αριθμούνται .1, .2, κλ., αλλά μόνο ο συντελεστής εστίασης και άλλες επιλογές προβολής μπορεί να διαφέρουν. Οποιεσδήποτε αλλαγές πέρα από αλλαγές προβολής, που κάνετε σε ένα παράθυρο επίσης εμφανίζονται σε άλλες εμφανίσεις που δείχνουν την ίδια εικόνα. Οι νέες προβολές δεν είναι ξεχωριστά αρχεία εικόνας, είναι απλά διαφορετικές όψεις της ίδιας εικόνας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πολλαπλές προβολές, π.χ., εάν δουλεύετε σε ατομικά εικονοστοιχεία με υψηλό συντελεστή εστίασης. Μπορεί τότε να δείτε τα αποτελέσματα των αλλαγών σας που θα είχαν στην εικόνα σε κανονικό μέγεθος.

5.2.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • Μπορείτε να προσπελάσετε αυτή την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από ΠροβολήΝέα προβολή.