7.7. Σύντηξη

7.7.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.151. Παράδειγμα εφαρμογής φίλτρου σύντηξης

Παράδειγμα εφαρμογής φίλτρου σύντηξης

Αρχική εικόνα

Παράδειγμα εφαρμογής φίλτρου σύντηξης

Εφαρμογή φίλτρου «σύντηξης»


Η σύντηξη παράγει ένα εφέ που μοιάζει με τη συγχώνευση της εικόνας προς τα κάτω. Εάν ένα εικονοστοιχείο πρόκειται να συντηχθεί, υπάρχει μια πιθανότητα 80% να αντικατασταθεί από την τιμή του εικονοστοιχείου ακριβώς από πάνω του. Αλλιώς, ένα από τα δύο εικονοστοιχεία στα αριστερά ή τα δεξιά του εικονοστοιχείου από πάνω χρησιμοποιείται. Όλα ή μόνο μερικά από τα εικονοστοιχεία στην ενεργή στρώση ή επιλογή επηρεάζονται, το ποσοστό των επηρεαζόμενων εικονοστοιχείων καθορίζεται από την επιλογή τυχαιότητα (%).

7.7.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

Μπορείτε να βρείτε αυτό το φίλτρο μέσα από ΦίλτραΘόρυβοςΑνάμειξη….

7.7.3. Επιλογές

Σχήμα 17.152. Επιλογές φίλτρου ανάμειξης

Επιλογές φίλτρου ανάμειξης

Προεπιλογές, προεπισκόπηση, διαίρεση προβολής
[Σημείωση] Σημείωση

Αυτές οι επιλογές περιγράφονται στο Τμήμα 2, «Κοινά χαρακτηριστικά».

Τυχαιότητα (%)

Αυτός ο ολισθητής αναπαριστά το ποσοστό των εικονοστοιχείων της ενεργής στρώσης ή επιλογής που θα συντηχθεί. Όσο πιο υψηλή η τιμή, τόσα περισσότερα εικονοστοιχεία συντήκονται, αλλά λόγω του τρόπου επενέργειας του φίλτρου, το αποτέλεσμά του είναι πιο σημαντικό εάν ο ολισθητής ορίζεται σε μεσαία τιμή, κάπου γύρω στο 50. Πειραματιστείτε με αυτό και δοκιμάστε οι ίδιοι!

Επανάληψη

Αυτός ο ολισθητής αναπαριστά τον αριθμό των φορών που το φίλτρο θα εφαρμοστεί. Πιο υψηλές τιμές καταλήγουν σε μεγαλύτερη σύντηξη, μετατοπίζοντας το χρώμα σε μεγαλύτερη απόσταση.

Τυχαίος σπόρος

Ελέγχει το τυχαίο της σύντηξης. Εάν η ίδια τυχαία σπορά στην ίδια κατάσταση χρησιμοποιείται, το φίλτρο παράγει ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα. Μια διαφορετική τυχαία σπορά παράγει διαφορετικά αποτελέσματα. Η τυχαία σπορά μπορεί να εισέλθει χειροκίνητα ή να γεννηθεί τυχαία πατώντας το πλήκτρο Νέα σπορά.

Περικοπή

Το αποτέλεσμα αυτού του φίλτρου μπορεί να είναι μεγαλύτερο από την αρχική εικόνα. Με την προεπιλεγμένη επιλογή Προσαρμογή, η στρώση θα αυξομειωθεί αυτόματα όσο χρειάζεται όταν εφαρμοστεί το φίλτρο. Με την επιλογή Περικοπή το αποτέλεσμα θα περικοπεί στο όριο της στρώσης.