8.20. Βελτιστοποίηση χρώματος

Η εντολή Βελτίωση χρώματος επεκτείνει το εύρος χρωματικότητας (Chroma) των χρωμάτων στη στρώση στο μέγιστο δυνατό, χωρίς να μεταβάλλει την απόχρωση και τη σχετική φωτεινότητα (Lightness). Αυτό επιτυγχάνεται με τη μετατροπή των χρωμάτων στο χώρο CIE LCh, στη συνέχεια με την επέκταση του εύρους χρωματικότητας ώστε να είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερο, και τέλος με τη μετατροπή των χρωμάτων πίσω στον εγγενή χρωματικό χώρο.

[Σημείωση] Σημείωση

Αυτή η εντολή δεν δουλεύει σε εικόνες γκρίζας κλίμακας. Εάν η εικόνα είναι γκρίζας κλίμακας, η είσοδος μενού είναι ανενεργή.

8.20.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • Μπορείτε να προσπελάσετε αυτήν την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από ΧρώματαΑυτόματαΒελτίωση χρώματος.