3.2. Θόλωση Gauss

3.2.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.9. Παράδειγμα για φίλτρο “θόλωση Gauss”

Παράδειγμα για φίλτρο θόλωση Gauss

Αρχικό

Παράδειγμα για φίλτρο θόλωση Gauss

Εφαρμογή θόλωσης


Το πρόσθετο θόλωσης Γκάους ενεργεί σε κάθε εικονοστοιχείο της ενεργής στρώσης ή επιλογής, ορίζοντας την τιμή του στον μέσο όρο όλων των τιμών παρόντων εικονοστοιχείων σε μια ακτίνα που καθορίζεται στον διάλογο. Μια υψηλότερη τιμή θα παράξει μια υψηλότερη ποσότητα θόλωσης. Η θόλωση μπορεί να οριστεί να δράσει σε μια κατεύθυνση περισσότερο από μια άλλη πατώντας στο κουμπί αλυσίδας, έτσι ώστε να σπάσει και να αλλάξει η ακτίνα. Το GIMP υποστηρίζει δύο εφαρμογές της θόλωσης Γκάους: FIR και RLE. Κι οι δυο τους παράγουν τα ίδια αποτελέσματα, αλλά κάθε μια τους μπορεί να είναι γρηγορότερη σε μερικές περιπτώσεις.

3.2.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

Μπορείτε να βρείτε αυτό το φίλτρο στο μενού εικόνας κάτω από ΦίλτραΘόλωσηΘόλωση Gauss…

3.2.3. Επιλογές

Σχήμα 17.10. Ρυθμίσεις παραμέτρων φίλτρου “Gauss”

Ρυθμίσεις παραμέτρων φίλτρου Gauss

Προκαθορισμένα, Προεπισκόπηση, Προβολή διαίρεσης

Αυτές οι επιλογές είναι συνηθισμένες σε φίλτρα με βάση το GEGL. Παρακαλούμε, δείτε το Τμήμα 2, “Κοινά χαρακτηριστικά”.

Μέγεθος Χ, Μέγεθος Υ

Εδώ μπορείτε να ορίσετε την ένταση θόλωσης. Αλλάζοντας την αναλογία οριζόντιας προς κάθετη θόλωση, μπορείτε να δώσετε στο εφέ μια θόλωση κίνησης.

Φίλτρο

Αυτόματο: Δοκιμάστε να επιλέξετε το δεξιό φίλτρο αυτόματα.

FIR: σημαίνει “πεπερασμένη παλμική απόκριση”. Για φωτογραφικές ή σαρωμένες εικόνες.

RLE: σημαίνει “κωδικοποίηση μήκους εκτέλεσης”. Η θόλωση Gauss RLE είναι καλύτερη σε εικόνες δημιουργημένες σε υπολογιστή παρά σε εκείνες με μεγάλες περιοχές σταθερής έντασης.

Πολιτική αβύσσου

Η πολιτική αβύσσου (διαχείριση περιθωρίου) αντιμετωπίζεται με Πολιτική αβύσσου.

Ψαλίδισμα στο μέγεθος της εισόδου

Περικοπή του μεγέθους εξόδου στο μέγεθος εισόδου: αυτή η επιλογή αφαιρεί ανεπιθύμητα εικονοστοιχεία που δημιουργήθηκαν στα άκρα με θόλωση.

Σχήμα 17.11. Παράδειγμα

Παράδειγμα

Επάνω δεξιά γωνία της εικόνας, εστίαση x800

Παράδειγμα

“Περικοπή στο μέγεθος της εισόδου” μη σημειωμένο

Παράδειγμα

“Περικοπή στο μέγεθος της εισόδου” σημειωμένο


Clipping

The result of this filter can be larger than the original image. With the default Adjust option, the layer will be automatically resized as necessary when the filter is applied. With the Clip option the result will be clipped to the layer boundary.

Το φίλτρο θόλωσης Γκάους δεν διατηρεί τα άκρα στην εικόνα:

Αριστερά: Αρχική

Μέση: Διάμεσος

Δεξιά: Γκάους