4. Εργασία στα Windows

Εάν χρησιμοποιείται Windows πρέπει να εγκαταστήσετε το Cygwin ή παρόμοιο πρόγραμμα για να μπορέσει να προσομοίώση το Linux ώστε να εγκαταστήσει τα προγράμμτα που χρησιμοποιούνται στη συγγραφή. Αυτό το κεφάλαιο θα σας πει πώς να εγκαταστήσετε το Cygwin σε Windows και ποια πακέτα απαιτούνται για να δουλέψετε στο εγχειρίδιο του GIMP.

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε ρίναι να μεταφορτώσετε το «setup.exe» από το http://www.cygwin.com/ και να το αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας. Χρειάζεστε αυτό το πρόγραμμα κάθε φορά που πρέπει να κάνετε αλλαγές στο Cygwin, γιαυτό αποθηκεύστε το σε μια θέση που μπορείτε να βρείτε εύκολα, π.χ. «D:/cygwin/cygwin.exe».

Ανοίξτε το πρόγραμμα setup.exe διπλοπατώντας το. Αυτό θα ανοίξει το παράθυρο ένερξης. Πατήστε το πλήκτρο «Επόμενο» για να ανοίξετε ένα παράθυρο όπου πρέπει να επιλέξετε πώς να εγκαταστήσετε το Cygwin. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι «Εγκατάσταση από το διαδίκτυο». Αυτό σημαίνει ότι τα αρχεία μεταφόρτωσης θα αποθηκευτούν στον υπολογιστή σας πριν να χρησιμοποιηθούν τα αρχεία για να εγκαταστήσετε το Cygwin. Αυτός είναι ο πιο εύκολος τρόπος να το κάνετε.

Στο επόμενο παράθυρο πρέπει να επιλέξετε πού θα εγκαταστήσετε το Cygwin στον υπολογιστή σας. Η προεπιλογή είναι C:\cygwin που είναι καλή επιλογή. Κανονικά, επιλέγετε επίσης την εγκατάσταση για όλους τους χρήστες.

Εάν σημειώσετε το «Μεταφόρτωση χωρίς εγκατάσταση» στο προηγούμενο παράθυρο θα πάρετε ένα παράθυρο όπου μπορείτε να καθορίσετε πού θα αποθηκεύσετε τα αρχεία. Αυτό το παράθυρο θα είναι το επόμενο παράθυρο εάν το εγκαταστήσετε από το διαδίκτυο.

Το επόμενο παράθυρο είναι πώς συνδέεται ο υπολογιστής με το διαδίκτυο. Κανονικά, επιλέγετε την προεπιλεγμένη ρύθμιση.

Στο παράθυρο «Επιλογή ιστότοπου μεταφόρτωσης», θα βρείτε πολλούς ιστότοπους για μεταφόρτωση. Μπορείτε να επιλέξετε οποιονδήποτε από αυτούς ξεκινώντας με το «http://», αλλά είναι καλός κανόνας να επιλέξετε τον πλησιέστερο. Το πρόγραμμα εγκατάστασης κάνει έναν φάκελο με το ίδιο όνομα όπως ο ιστότοπος από όπου μεταφορτώνετε. Εάν αλλάξετε ιστότοπο, όλες οι προηγούμενες μεταφορτώσεις θα μεταφορτωθούν ξανά στον νέο φάκελο. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Κανονικά, το πρόγραμμα θυμάται τον τελευταίο χρησιμοποιούμενο ιστότοπο την τελευταία φορά που θα το ανοίξετε.

Το επόμενο παράθυρο παραθέτει όλες τις κατηγορίες πακέτων που είναι διαθέσιμες στο Cygwin. Τα πακέτα περιέχουν προγράμματα ή τμήματα προγράμματος που θα χρησιμοποιηθού στο Cygwin. Δεν τα χρειάζεστε όλα. Όπως βλέπετε, κάθε κατηγορία ακολουθείται από ένα σύμβολο και την λέξη «Default». Αυτό σημαίνει ότι η εγκατάσταση θα φορτώσει μόνο τα απαραίτητα πεκέτα για την εκτέλεση μιας ελάχιστης έκδοσης του Cygwin. Έτσι, συνεχίστε και πατήστε το πλήκτρο «Επόμενο» και δείτε την πρόοδο της μεταφόρτωσης στο επόμενο παράθυρο.

Όταν η μεταφόρτωση και η εγκατάσταση έχει τελειώσει το αντίγραφο σας του Cygwin είναι έτοιμο να προσαρμοστεί στο GIMP.

4.1. Προσαρμογή του Cygwin για να χρησιμοποιηθεί με τα εργαλεία τεκμηρίωσης του GIMP

Δεν υπάρχει εγγύηση ότι η διαδικασία που περιγράφηκε εδώ, θα δουλέψει για σας. Είναι ένας τρόπος. Αυτός ελέγχθηκε στα Windows XP και Windows 7.

Για να είστε σίγουροι ότι το Cygwin θα χρησιμοποιήσει τη γλώσσα σας και τους κωδικούς χαρακτήρων που χρησιμοποιούνται στην τεκμηρίωση του GIMP, αλλάχτηκε το αρχείο δέσμης που χρησιμοποιείται για να ανοίξει το Cygwin. (Αφού είχε αποθηκευτεί αντίγραφο του αρχικού αρχείου δέσμης.) Εάν χρησιμοποιήσατε την προεπιλεγμένη εγκατάσταση θα βρείτε το αρχείο δέσμης στο C:/cygwin/Cygwin.bat. Ξαναγράψτε το αρχείο δέσμης σε


          @echo off
          C:
          chdir C:\cygwin\bin
          set LANG=[language-code].UTF-8
          bash --login -i  
        

Εάν έχετε βάλει το Cygwin σε άλλη θέση από την προεπιλεγμένη, πρέπει να γράψετε τη νέα διαδρομή αντί για την παραπάνω «C:\cygwin\bin». Μπορείτε να βρείτε τον κωδικό της γλώσσας σας στο http://gcc.gnu.org/onlinedocs/libstdc++/manual/localization.html.

Έπειτα είσαστε έτοιμοι για το επόμενο βήμα. Ανοίξτε το «cygwin/startup.exe » και πατήστε το «Επόμενο» μέχρι να φτάσετε το παράθυρο του πακέτου. Χρειάζεστε τα παρακάτω πακέτα:


            Devel/automake 1.12
            Devel/gettext-devel
            Devel/gettext
            Libs/libxml2
            Libs/libxml2-devel
            Interpreters/m4
            Devel/make
            Devel/pkg-config
            Libs/libxslt
            Libs/libxslt-devel
            Python/python
            Python/python-libxml2
            Python/python-libxslt
            Text/docbook-xml45
            Graphics/ImageMagic
            ....../wget
            ....../dblatex
            ....../pngcrush             
        

Το πρώτο πακέτο για να εγκατασταθεί είναι το «automake 1.12» στην κατηγορία «Devel». Πατήστε στο σύμβολο + μπροστά από το όνομα της κατηγορίας (Devel) για να ανοίξετε τη λίστα πακέτων. Αναζητήστε την πιο δεξιά στήλη για να βρείτε το όνομα του πακέτου «automake 1.12». Πατήστε μια φορά στη λέξη «Skip». Το κείμενο θα αλλάξει σε «1.12.3-1» που είναι ο αριθμός έκδοσης για το επιλεγμένο παλκέτο. Κάντε τα ίδια με τα άλλα πακέτα στον παραπάνω κατάλογο. Κάποια πακέτα θα σημειωθούν ως «Keep» αντί για «Skip ». Αυτό σημαίνει ότι αυτά τα πακέτα είναι ήδη εγκατεστημένα. Μην αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις εκτός και ξέρετε σίγουρα ότι αυτό το πακέτο πρέπει να διαγραφεί, να επαναφορτωθεί, ή κάτι άλλο.

Όταν έχετε σημειώσει όλα τα πακέτα που θα προστεθούν στο Cygwin πατήστε «Επόμενο». Τότε, θα σας ειπωθεί ότι τα πακέτα που επιλέξατε χρειάζονται κάποια πρόσθετα πακέτα. Αποδεχτείτε το. Όταν φτάσετε στο τέλος της ενημέρωσης, το αντίγραφό σας του Cygwin θα είναι έτοιμο για όλα όλο το υλικό που αναφέρθηκε στην αρχή.

Μερικά πακέτα, ιδιαίτερα αυτά που απαιτούνται για PDF, δεν μπορούν να βρεθούν με το setup.exe. Μπορείτε να προσπαθήσετε να τα εγκαταστήσετε από τις πηγές. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το "wget url-to-the-package" για να φορτώσετε τα επιθυμητά πακέτα, αλλά, επειδή πρέπει να ξέρετε το url, ο καλύτερος τρόπος είναι με περιήγηση του ιστού στα Windows· μεταφορτώστε το πακέτο (συνήθως ένα αρχείο .tar.gz) και αντιγράψτε-επικολλήστε στον φάκελο του Cygwin.

Έπειτα εκτελέστε tar -xvzf your-package για να αποσυμπιεστεί το πακέτο.

Μεταβείτε στον νέο φάκελο και διαβάστε το αρχείο INSTALL για οδηγίες για την εγκατάσταση.

[Σημείωση] Σημείωση

το pngnq δεν μπορεί να εγκατασταθεί από πηγές στο Cygwin (προβλήματα με τη βιβλιοθήκη libz).

Εάν έχετε προβλήματα όπως μυστήρια μηνύματα σφαλμάτων, μη διστάσετε να ζητήσετε βοήθεια από τη λίστα αλληλογραφίας που αναφέρθηκε στην αρχή αυτής της σελίδας.