3.4. Χρήση εξωτερικών προγραμμάτων

Το GIMP χρησιμοποιεί πρόσθετα για ανάγνωση και γράψιμο όλων των μορφών αρχείων εκτός από XCF. Αυτά τα πρόσθετα μπορεί να χρησιμοποιούν εξωτερικές βιβλιοθήκες ή προγράμματα. Για παράδειγμα, το GIMP δεν υποστηρίζει άμεσα το PostScript. Αντί γι' αυτό, για διάβασμα (ή γράψιμο) αρχείων PostScript (επέκταση αρχείου .ps ή .eps), το GIMP χρειάζεται ένα ισχυρό ελεύθερο πρόγραμμα λογισμικού που λέγεται Ghostscript.

3.4.1. Εγκατάσταση Ghostscript

Οι διανομές Linux σχεδόν πάντοτε έρχονται με το Ghostscript ήδη εγκατεστημένο (όχι απαραίτητα με την πιο πρόσφατη έκδοση). Για άλλα λειτουργικά συστήματα, ίσως χρειαστεί να το εκαταστήσετε οι ίδιοι. Να οι οδηγίες για εγκτάσταση του στα Windows:

  • Πηγαίνετε στη σελίδα σχεδίου του Ghostscript στο Sourceforge [GHOSTSCRIPT].

  • Κοιτάχτε για το πακέτο gnu-gs ή ghostscript (μόνο για μη εμπορική χρήση) και πηγαίνετε στο τμήμα λήψης.

  • Κατεβάστε μία από τις έτοιμες διανομές για Windows, όπως gs650w32.exe ή gs700w32.exe.

  • Ξεκινήστε το εκτελέσιμο αρχείο και ακολουθείστε τις οδηγίες για τη διαδικασία εγκατάστασης.

  • Βάλτε στη μεταβλητή περιβάλλοντος GS_PROG το πλήρες όνομα του δυαδικού αρχείου gswin32c (π.χ. C:\gs\gsX.YY\bin\gswin32c.exe).

Τώρα θα πρέπει να μπορείτε να διαβάσετε αρχεία PostScript με το GIMP. Παρακαλώ, σημειώστε ότι δεν πρέπει να μετακινήσετε τους καταλόγους Ghostscript, μετά την ολοκλήρωση τηςεγκατάστασης. Η εγκατάσταση δημιουργεί εγγραφές μητρώου που επιτρέπουν στο Ghostscript να βρει τις βιβλιοθήκες του. (Αυτές οι οδηγίες είναι προσφορά του http://www.kirchgessner.net.)