6. Προσαρμογή αρχικής οθόνης

Όταν ξεκινάτε το GIMP, βλέπετε την αρχική οθόνη να εμφανίζει μικρά μηνύματα κατάστασης, ενώ το πρόγραμμα φορτώνει όλα τα συστατικά του.

Of course, you can customize the splash-screen: Create a splashes directory in your personal GIMP folder (/home/user_name/.config/GIMP/2.10/ on Linux, C:\Documents and Settings\user_name\AppData\Roaming\GIMP\2.10\ on Windows, on MacOS).

Αντιγράψτε τις εικόνες σας σε αυτόν τον κατάλογο splashes. Ξεκινώντας το GIMP θα διαβάσει αυτόν τον κατάλογο και θα επιλέξει μια από τις εικόνες στην τύχη.

[Υπόδειξη] Υπόδειξη

Βεβαιωθείτε ότι οι εικόνες σας δεν είναι υπερβολικά μικρές.