4.6. Κατά χρώμα

The Select By Color command is an alternate way of accessing the «Select By Color» tool, one of the basic selection tools. You can find more information about using this tool in Select By Color.

4.6.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • Μπορείτε να προσπελάσετε αυτή την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από ΕπιλογήΚατά χρώμα,

  • ή χρησιμοποιώντας τη συντόμευση πληκτρολογίου Shift+O.