12.2. Βοήθεια

Η εντολή Βοήθεια εμφανίζει το εγχειρίδιο χρήστη του GIMP σε ένα περιηγητή. Μπορείτε να ορίσετε τον περιηγητή που θα προτιμούσατε να χρησιμοποιήσετε στην ενότητα Σύστημα βοήθειας του διαλόγου Προτιμήσεις, όπως περιγράφεται στο Τμήμα 1.15, «Σύστημα βοήθειας». Ο περιηγητής μπορεί να είναι ενσωματωμένος στον περιηγητή βοήθειας του GIMP, ή μπορεί να είναι ένας περιηγητής ιστού.

[Υπόδειξη] Υπόδειξη

Εάν η βοήθεια δεν φαίνεται να δουλεύει, παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι το «Εγχειρίδιο χρήστη του GIMP» είναι εγκατεστημένο στο σύστημα σας. Μπορείτε να βρείτε την πιο πρόσφατη βοήθεια στο διαδίκτυο στο [Έγγραφα GIMP].

12.2.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • Μπορείτε να προσπελάσετε αυτήν την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από ΒοήθειαΒοήθεια (F1).