2.7. Προσπαθείτε να δουλέψετε σε μια ομάδα στώσεων

Σχήμα 4.6. Επιλέχθηκε ομάδα στρώσεων

Επιλέχθηκε ομάδα στρώσεων

Ο διάλογος στρώσεων όπου επιλέγεται μια ομάδα στρώσεων.


Πώς να το καταλάβετε: Ελέγξτε το Διάλογο στρώσεων για να δείτε εάν η ενεργή στρώση είναι στην πραγματικότητα μία ομάδα στρώσεων. Εάν είναι, θα έχει ένα σύμβολο + ή - πριν από το όνομά της και το εικονίδιό της. Οι περισσότερες ενέργειες δεν λειτουργούν σε μια ομάδα στρώσεων, οπότε θα εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος: «Δεν είναι δυνατή η βαφή σε ομάδες στρώσεων.»

Τρόπος διόρθωσης: Πρέπει να κάνετε ενεργή μια στρώση που δεν είναι ομάδα στρώσεων. Επιλέξτε μια στρώση πατώντας την στο παράθυρο διαλόγου στρώσεων. Εάν η ομάδα ενεργών στρώσεων έχει ένα σύμβολο + μπροστά της, συμπτύσσεται. Μπορείτε να πατήσετε σε αυτό για επέκταση και εμφάνιση των επιμέρους στρώσεων μέσα σε αυτήν την ομάδα.