7.30. Προσθήκη μάσκας στρώσης στην επιλογή

Η εντολή προσθήκη σε επιλογή μετατρέπει τη μάσκα στρώσης της ενεργής στρώσης σε επιλογή, που προστίθεται στην επιλογή που είναι ήδη ενεργή στην εικόνα. Οι άσπρες περιοχές της μάσκας στρώσης επιλέγονται, οι μαύρες περιοχές δεν επιλέγονται και οι γκρι περιοχές μετατρέπονται σε αμβλυμένες επιλογές. Η μάσκα στρώσης η ίδια δεν τροποποιείται από αυτή την εντολή.

7.30.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • You can access this command from the image menubar through LayerMaskAdd to Selection,

7.30.2. Επεξήγηση της προσθήκης μάσκας στρώσης σε επιλογή

Σχήμα 16.117. Επεξήγηση της προσθήκης μάσκας στρώσης σε επιλογή

Επεξήγηση της προσθήκης μάσκας στρώσης σε επιλογή

Στα αριστερά, η αρχική εικόνα με επιλογή. Στη μέση, ο διάλογος στρώσεων με μια μάσκα στρώσης δημιουργημένη με την επιλογή «κανάλι άλφα της στρώσης». Στα δεξιά, το αποτέλεσμα μετά την εφαρμογή «μετατροπή μάσκας σε επιλογή»: η επιλογή αδιαφανών εικονοστοιχείων της ενεργής στρώσης προστίθεται στην αρχική επιλογή.