8. Το μενού «Χρώματα»

8.1. Εισαγωγή στο μενού «Χρώματα»

Σχήμα 16.144. Περιεχόμενα του μενού «Χρώματα»

Περιεχόμενα του μενού «Χρώματα»

Αυτή η ενότητα περιγράφει το μενού Χρώματα, που περιέχει εντολές που επηρεάζουν το χρώμα της εικόνας.

[Σημείωση] Σημείωση

Πέρα από τις εντολές που περιγράφονται εδώ, μπορείτε επίσης να βρείτε άλλες εισόδους στο μενού. Δεν είναι μέρος του ίδιου του GIMP, αλλά προστέθηκαν από επεκτάσεις (πρόσθετα). Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τη λειτουργικότητα ενός προσθέτου αναφερόμενοι στην τεκμηρίωσή του.

8.1.1. Κοινά γνωρίσματα χρωμάτων

The GEGL based filters in the Colors menu have several options in common. Some of these options are only shown under certain conditions.

Προεπιλογές

Presets give you a quick way to select previously saved settings for the filter you are using. If you have saved presets before, you can select them from the list, or else you can save the current settings by pressing the «+» button.

The button opens a tab menu:

Σχήμα 16.145. Μενού προεπιλογών

Μενού προεπιλογών

που σας επιτρέπει να εισάγετε ρυθμίσεις από αρχείο ή να εξάγετε ρυθμίσεις σε αρχείο και σας δίνει πρόσβαση στη διαχείριση διαλόγου ρυθμίσεων αποθήκευσης:

Σχήμα 16.146. Διαχείριση αποθηκευμένου διαλόγου ρυθμίσεων

Διαχείριση αποθηκευμένου διαλόγου ρυθμίσεων

Input Type
[Σημείωση] Σημείωση

The input type dropdown list is only visible when a selection is active, and the filter allows choosing the input.

  • Use the selection as input If this option is selected, the filter only uses pixels inside the selection as input for the filter.

  • Use the entire layer as input If this option is selected, the input of the filter is the entire layer. The output will only affect the selection. The layer outside the selection remains unchanged.

Clipping
[Σημείωση] Σημείωση

The clipping dropdown list is only visible when the current layer has an alpha channel, no selection is active, and the filter operation can change the layer size.

This setting determines what to do when the result of this filter is larger than the original layer.

  • Adjust The layer will be automatically resized as necessary when the filter is applied. This is the default.

  • Clip The result will be clipped to the layer boundary.

Blending Options

When you expand this option by clicking the +, you can choose the blend Mode to be used when applying the filter, and the Opacity. These work the same as the layer blending options.

Προβολή προεπισκόπησης και διαίρεσης
  • Προεπισκόπηση: αυτή η επιλογή σημειώνεται από προεπιλογή και εμφανίζει τις αλλαγές απευθείας στον καμβά.

  • Split view: if this option is checked, the image window is divided in two parts. On the left side it shows the effect of the filter applied, and on the right side it shows the image without filter.

    [Σημείωση] Σημείωση

    You can click-and-drag the line that divides the preview to move it, and Ctrl-click to make the line horizontal, or to switch it back to vertical.