8. Το μενού «Χρώματα»

8.1. Εισαγωγή στο μενού «Χρώματα»

Σχήμα 16.144. Περιεχόμενα του μενού «Χρώματα»

Περιεχόμενα του μενού «Χρώματα»

Αυτή η ενότητα περιγράφει το μενού Χρώματα, που περιέχει εντολές που επηρεάζουν το χρώμα της εικόνας.

[Σημείωση] Σημείωση

Πέρα από τις εντολές που περιγράφονται εδώ, μπορείτε επίσης να βρείτε άλλες εισόδους στο μενού. Δεν είναι μέρος του ίδιου του GIMP, αλλά προστέθηκαν από επεκτάσεις (πρόσθετα). Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τη λειτουργικότητα ενός προσθέτου αναφερόμενοι στην τεκμηρίωσή του.

8.1.1. Κοινά γνωρίσματα χρωμάτων

Τα φίλτρα που βασίζονται στο GEGL στο μενού Χρώματα έχουν πολλές κοινές επιλογές. Ορισμένες από αυτές τις επιλογές εμφανίζονται μόνο υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

Προεπιλογές

Οι προεπιλογές σάς δίνουν έναν γρήγορο τρόπο για να επιλέξετε προηγουμένως αποθηκευμένες ρυθμίσεις για το φίλτρο που χρησιμοποιείτε. Εάν έχετε αποθηκεύσει προεπιλογές στο παρελθόν, μπορείτε να τις επιλέξετε από τον κατάλογο, ή διαφορετικά, μπορείτε να αποθηκεύσετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις πατώντας το πλήκτρο «+».

Το πλήκτρο ανοίγει ένα μενού καρτέλας:

Σχήμα 16.145. Μενού προεπιλογών

Μενού προεπιλογών

που σας επιτρέπει να εισάγετε ρυθμίσεις από αρχείο ή να εξάγετε ρυθμίσεις σε αρχείο και σας δίνει πρόσβαση στη διαχείριση διαλόγου ρυθμίσεων αποθήκευσης:

Σχήμα 16.146. Διαχείριση αποθηκευμένου διαλόγου ρυθμίσεων

Διαχείριση αποθηκευμένου διαλόγου ρυθμίσεων

Τύπος εισόδου
[Σημείωση] Σημείωση

Ο πτυσσόμενος κατάλογος τύπου εισόδου είναι ορατός μόνο όταν μια επιλογή είναι ενεργή και το φίλτρο επιτρέπει την επιλογή της εισόδου.

  • Χρήση της επιλογής ως εισόδου. Εάν είναι ενεργοποιημένη αυτή η επιλογή, το φίλτρο χρησιμοποιεί μόνο εικονοστοιχεία μέσα στην επιλογή ως είσοδο για το φίλτρο.

  • Χρήση ολόκληρης της στρώσης ως εισόδου Εάν είναι ενεργοποιημένη αυτή η επιλογή, η είσοδος του φίλτρου είναι ολόκληρη η στρώση. Η έξοδος θα επηρεάσει μόνο την επιλογή. Η στρώση έξω από την επιλογή παραμένει αμετάβλητη.

Περικοπή
[Σημείωση] Σημείωση

Ο πτυσσόμενος κατάλογος περικοπής είναι ορατός μόνο όταν η τρέχουσα στρώση έχει κανάλι άλφα, δεν είναι ενεργή καμία επιλογή και η λειτουργία φίλτρου μπορεί να αλλάξει το μέγεθος της στρώσης.

Αυτή η ρύθμιση καθορίζει τι πρέπει να κάνετε όταν το αποτέλεσμα αυτού του φίλτρου είναι μεγαλύτερο από την αρχική στρώση.

  • Προσαρμογή Το μέγεθος της στρώσης θα αλλάξει αυτόματα όπως απαιτείται όταν εφαρμοστεί το φίλτρο. Αυτή είναι η προεπιλογή.

  • Περικοπή Το αποτέλεσμα θα περικοπεί στο όριο της στρώσης.

Επιλογές ανάμειξης

Όταν επεκτείνετε αυτήν την επιλογή πατώντας το +, μπορείτε να επιλέξετε την ανάμειξη Κατάσταση που θα χρησιμοποιείται κατά την εφαρμογή του φίλτρου και την Αδιαφάνεια. Αυτές λειτουργούν το ίδιο με τις επιλογές ανάμειξης στρώσεων.

Προβολή προεπισκόπησης και διαίρεσης
  • Προεπισκόπηση: αυτή η επιλογή σημειώνεται από προεπιλογή και εμφανίζει τις αλλαγές απευθείας στον καμβά.

  • Διαίρεση προβολής: εάν αυτή η επιλογή είναι σημειωμένη, το παράθυρο της εικόνας διαιρείται σε δύο τμήματα. Στην αριστερή πλευρά δείχνει το εφέ του φίλτρου που εφαρμόζεται και στη δεξιά πλευρά δείχνει την εικόνα χωρίς φίλτρο.

    [Σημείωση] Σημείωση

    Μπορείτε να πατήσετε και να σύρετε τη γραμμή που χωρίζει την προεπισκόπηση για να τη μετακινήσετε και να πατήσετε Ctrl-για να κάνετε τη γραμμή οριζόντια, ή για να την επαναφέρετε σε κατακόρυφη.