8. Το μενού «Χρώματα»

8.1. Εισαγωγή στο μενού «Χρώματα»

Σχήμα 16.143. Περιεχόμενα του μενού «Χρώματα»

Περιεχόμενα του μενού «Χρώματα»

Αυτή η ενότητα περιγράφει το μενού Χρώματα, που περιέχει εντολές που επηρεάζουν το χρώμα της εικόνας.

[Σημείωση] Σημείωση

Πέρα από τις εντολές που περιγράφονται εδώ, μπορείτε επίσης να βρείτε άλλες εισόδους στο μενού. Δεν είναι μέρος του ίδιου του GIMP, αλλά προστέθηκαν από επεκτάσεις (πρόσθετα). Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τη λειτουργικότητα ενός προσθέτου αναφερόμενοι στην τεκμηρίωσή του.

8.1.1. Κοινά γνωρίσματα χρωμάτων

Προεπιλογές

Το πλήκτρο ανοίγει ένα μενού:

Σχήμα 16.144. Μενού προεπιλογών

Μενού προεπιλογών

που σας επιτρέπει να εισάγετε ρυθμίσεις από αρχείο ή να εξάγετε ρυθμίσεις σε αρχείο και σας δίνει πρόσβαση στη διαχείριση διαλόγου ρυθμίσεων αποθήκευσης:

Σχήμα 16.145. Διαχείριση αποθηκευμένου διαλόγου ρυθμίσεων

Διαχείριση αποθηκευμένου διαλόγου ρυθμίσεων

Προβολή προεπισκόπησης και διαίρεσης
  • Προεπισκόπηση: αυτή η επιλογή σημειώνεται από προεπιλογή και εμφανίζει τις αλλαγές απευθείας στον καμβά.

  • Διαίρεση προβολής: εάν αυτή η επιλογή είναι σημειωμένη, το παράθυρο της εικόνας διαιρείται σε δύο τμήματα. Οι αλλαγές εμφανίζονται στο αριστερό τμήμα και το δεξιό τμήμα παραμένει χωρίς αλλαγή για σύγκριση.