6.23. Κομμάτιασμα χρησιμοποιώντας οδηγούς

Η εντολή Κόψιμο με χρήση οδηγών τεμαχίζει την τρέχουσα εικόνα, βασισμένη στους οδηγούς της εικόνας. Κόβει την εικόνα κατά μήκος κάθε οδηγού, παρόμοια με το κόψιμο εγγράφων σε ένα γραφείο με μια λαιμητόμο (χαρτοκόφτη) και δημιουργεί νέες εικόνες από τα κομμάτια. Για περισσότερες πληροφορίες για τους οδηγούς, δείτε Τμήμα 2.2, «Οδηγοί».

[Σημείωση] Σημείωση

Αυτό το φίλτρο ονομαζόταν παλιότερα λαιμητόμος.

6.23.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • Μπορείτε να προσπελάσετε αυτήν την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από ΕικόναΤεμαχισμός με χρήση οδηγών.