6.17. Κομμάτιασμα χρησιμοποιώντας οδηγούς

Η εντολή Κόψιμο με χρήση οδηγών τεμαχίζει την τρέχουσα εικόνα, βασισμένη στους οδηγούς της εικόνας. Κόβει την εικόνα κατά μήκος κάθε οδηγού, παρόμοια με το κόψιμο εγγράφων σε ένα γραφείο με μια λαιμητόμο (χαρτοκόφτη) και δημιουργεί νέες εικόνες από τα κομμάτια. Για περισσότερες πληροφορίες για τους οδηγούς, δείτε Τμήμα 2.2, “Οδηγοί”.

6.17.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • Μπορείτε να προσπελάσετε αυτή την εντολή από τη γραμμή μενού της εικόνας μέσα από ΕικόναΠερικοπή Λαιμητόμος.