8.34. Το υπομενού «Χάρτης»

Σχήμα 16.213. Το υπομενού «Χάρτης»

Το υπομενού «Χάρτης»

Το υπομενού Χάρτης περιέχει λειτουργίες που σας επιτρέπουν να αντιστοιχίσετε τα χρώματα μιας εικόνας σε διαφορετικά χρώματα με πολλούς τρόπους.

8.34.1. Ενεργοποίηση της εντολής

Αυτή η εντολή βρίσκεται στο μενού παραθύρου εικόνας κάτω από ΧρώματαΧάρτης.