2. Τι νέο υπάρχει στο GIMP 2.10.18;

Η έκδοση του GIMP-2.10.16 παραλήφθηκε, λόγω κρίσιμου σφάλματος. Έχει διορθωθεί. Ιδού επισημάνσεις της έκδοσης GIMP-2.10.18: