14.14. Πλέγμα

14.14.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.350. Εφαρμογή παραδείγματος για το φίλτρο πλέγματος

Εφαρμογή παραδείγματος για το φίλτρο πλέγματος

Αρχική εικόνα

Εφαρμογή παραδείγματος για το φίλτρο πλέγματος

Εφαρμογή φίλτρου «πλέγματος»


Αποδίδει ένα καρτεσιανό πλέγμα στην ενεργή στρώση, πάνω από τα υπάρχοντα περιεχόμενα. Το πλάτος, το διάκενο, οι αντισταθμίσεις και τα χρώματα των γραμμών πλέγματος μπορούν όλα να οριστούν από το χρήστη. Από προεπιλογή, οι γραμμές είναι με το χρώμα προσκηνίου του GIMP.

Αυτό το φίλτρο είναι πιο απλό από το Τμήμα 14.19, «Πλέγμα (παλιό)» παλιό φίλτρο.

14.14.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

Αυτό το φίλτρο βρίσκεται στο μενού παραθύρου εικόνας κάτω από ΦίλτραΣχεδίασηΜοτίβοΠλέγμα….

14.14.3. Επιλογές

Σχήμα 17.351. Επιλογές φίλτρου «πλέγματος»

Επιλογές φίλτρου «πλέγματος»

Από προεπιλογή, οι οριζόντιες και κάθετες ρυθμίσεις κλειδώνονται μαζί, έτσι ώστε όλες οι αλλαγές να εφαρμόζονται συμμετρικά. Εάν θέλετε να αλλάξετε μόνο μια τους, πατήστε στο εικονίδιο «αλυσίδας» από κάτω για να τις ξεκλειδώσετε.

Επιπλέον, για μερικές επιλογές, μπορείτε να διαλέξετε τη μονάδα μέτρησης χάρη στην πτυσσόμενη λίστα.

Προεπιλογές, προεπισκοπήσεις, διαίρεση προβολής, χρήση της επιλογής ως εισόδου
[Σημείωση] Σημείωση

Αυτές οι επιλογές περιγράφονται στο Τμήμα 2, «Κοινά χαρακτηριστικά».

Πλάτος, ύψος

Αυτά είναι το πλάτος και το ύψος των πλαισίων που καθορίζονται από το πλέγμα.

Αντιστάθμιση

Ορίζει την αντιστάθμιση για γραμμές πλέγματος σχετικά με την πάνω αριστερή γωνία.

Πλάτος γραμμής, ύψος γραμμής

Αυτό είναι το πάχος του πλέγματος.

Χρώμα

Προεπιλεγμένο χρώμα είναι το χρώμα προσκηνίου της εργαλειοθήκης.

Μπορείτε να αλλάξετε αυτά τα χρώματα πατώντας τη χρωματική στάση ή χρησιμοποιώντας τον επιλογέα χρώματος στα δεξιά. Το μέγεθος του επιλογέα χρώματος μπορεί να οριστεί στο παράθυρο λειτουργίας GEGL κάτω από την εργαλειοθήκη.

Δείτε επίσης Τμήμα 2, «Πλέγματα και οδηγοί».