4.3. Αλλαγή του μεγέθους εικόνας για εκτύπωση

Όπως συζητήθηκε πριν, τα εικονοστοιχεία δεν έχουν ένα καθορισμένο μέγεθος στον πραγματικό κόσμο. Όταν ορίζετε την εκτύπωση μιας εικόνας σε χαρτί, το GIMP χρειάζεται να ξέρει πόσο μεγάλο κάθε εικονοστοιχείο είναι. Χρησιμοποιούμε μια παράμετρο που λέγεται ανάλυση για να ορίσουμε την αναλογία μεταξύ εικονοστοιχείων και μονάδων πραγματικού κόσμου όπως ίντσες.

Από προεπιλογή, οι περισσότερες εικόνες ανοίγουν με την ανάλυση ορισμένη σε 72. Αυτός ο αριθμός επιλέχθηκε για ιστορικούς λόγους επειδή ήταν η ανάλυση των οθονών στο παρελθόν και σημαίνει ότι όταν εκτυπώνεται, κάθε εικονοστοιχείο έχει πλάτος 1/72 της ίντσας. Όταν εκτυπώνονται εικόνες που παίρνονται με σύγχρονες ψηφιακές κάμερες, αυτό παράγει πολύ μεγάλες αλλά κοντόχοντρες εικόνες με ορατά εικονοστοιχεία. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να πούμε στο GIMP να το τυπώσει με το μέγεθος που έχουμε κατά νου, αλλά χωρίς αλλαγή των δεδομένων εικονοστοιχείου για να μην χάσουμε σε ποιότητα.

Για αλλαγή του μεγέθους εκτύπωσης χρησιμοποιείστε ΕικόναΜέγεθος εκτύπωσης για να ανοίξετε το διάλογο «Μέγεθος εκτύπωσης». Διαλέξτε μια μονάδα μεγέθους που σας ικανοποιεί, όπως «ίντσες». Ορίστε μια διάσταση και αφήστε στο GIMP να αλλάξει την άλλη αναλογικά. Τώρα εξετάστε την αλλαγή στην ανάλυση. Εάν η ανάλυση είναι 300 εικονοστοιχεία ανά ίντσα ή πάνω, η ποιότητα της εκτυπωμένης εικόνας θα είναι πολύ υψηλή και τα εικονοστοιχεία δεν θα φαίνονται. Με μια ανάλυση μεταξύ 200 και 150 ppi, τα εικονοστοιχεία θα φαίνονται κάπως, αλλά η εικόνα θα είναι καλή όσο δεν παρατηρείται υπερβολικά κοντά. Τιμές χαμηλότερες από 100 είναι εμφανώς αδρές και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για υλικά που φαίνονται από απόσταση, όπως σήματα ή μεγάλες αφίσες.

Σχήμα 3.20. Διάλογος για ρύθμιση μεγέθους εκτύπωσης

Διάλογος για ρύθμιση μεγέθους εκτύπωσης