3.9. Θόλωση κίνησης εστίασης

3.9.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.26. Φίλτρο θόλωσης κίνησης εστίασης

Φίλτρο θόλωσης κίνησης εστίασης

Αρχικό

Φίλτρο θόλωσης κίνησης εστίασης

Εφαρμογή θόλωσης


Το όνομα αυτού του φίλτρου πρέπει να είναι «ακτινικό». Δημιουργεί θόλωση σε όλες τις κατευθύνσεις γύρω από κέντρο. Το προεπιλεγμένο κέντρο είναι το κέντρο της στρώσης ή της επιλογής. Μπορείτε να ορίσετε το κέντρο κάπου στη στρώση και αυτό το κέντρο εφαρμόζεται στη στρώση ή στην επιλογή εάν υπάρχει.

3.9.2. Επιλογές

Σχήμα 17.27. Επιλογές φίλτρου «θόλωση κίνησης εστίασης»

Επιλογές φίλτρου «θόλωση κίνησης εστίασης»

Προκαθορισμένα, Προεπισκόπηση, Προβολή διαίρεσης

Αυτές οι επιλογές είναι συνηθισμένες σε φίλτρα με βάση το GEGL. Παρακαλούμε, δείτε το Τμήμα 2, «Κοινά χαρακτηριστικά».

Κέντρο Χ, Κέντρο Υ

Εδώ, μπορείτε να ορίσετε το κέντρο εστίασης. Οι ολισθητές και τα κουμπιά αυξομείωσης ελέγχουν τη θέση του κέντρου εστίασης στον οριζόντιο και τον κάθετο άξονα. Μπορείτε επίσης να πατήσετε στο ορθογώνιο κουμπί με βέλος στα δεξιά και έπειτα να πατήσετε στην εικόνα για να επιλέξετε συντεταγμένες.

Συντελεστής θόλωσης

Increasing factor will result in more blurring in all directions of zoom.

Περικοπή

Το αποτέλεσμα αυτού του φίλτρου μπορεί να είναι μεγαλύτερο από την αρχική εικόνα. Με την προεπιλεγμένη επιλογή Προσαρμογή, η στρώση θα αυξομειωθεί αυτόματα όσο χρειάζεται όταν εφαρμοστεί το φίλτρο. Με την επιλογή Περικοπή το αποτέλεσμα θα περικοπεί στο όριο της στρώσης.

Στοιχεία ελέγχου στον καμβά

Αυτή η επιλογή (προκαθορισμένη) σας επιτρέπει να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις θόλωσης απευθείας στον καμβά, για ευκολότερη οπτική μικρορύθμιση των ρυθμίσεων θόλωσης. Εμφανίζει μια γραμμή με λαβή και στα δύο άκρα για να διαφοροποιήσει τον παράγοντα θόλωσης και το κέντρο.

Πατήστε το πλήκτρο Alt για να μεταβάλλετε μόνο το κέντρο.

Πατήστε το πλήκτρο Ctrl για να αλλάξετε μόνο τον παράγοντα θόλωσης.