8.5. Νέον

8.5.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.159. Εφαρμογή παραδείγματος για το φίλτρο νέου

Εφαρμογή παραδείγματος για το φίλτρο νέου

Αρχική εικόνα

Εφαρμογή παραδείγματος για το φίλτρο νέου

Εφαρμογή φίλτρου “Νέον”


Αυτό το φίλτρο ανιχνεύει άκρες στην ενεργή στρώση ή επιλογή και δίνει σ' αυτές ένα λαμπερό εφέ νέου.

8.5.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

Μπορείτε να βρείτε αυτό το φίλτρο μέσα από ΦίλτραΕντοπισμός ορίωνΝέον….

8.5.3. Επιλογές

Σχήμα 17.160. Επιλογές φίλτρου νέου

Επιλογές φίλτρου νέου

Προεπιλογές, προεπισκόπηση, διαίρεση προβολής
[Σημείωση] Σημείωση

Αυτές οι επιλογές περιγράφονται στο Τμήμα 2, “Κοινά χαρακτηριστικά”.

Ακτίνα

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να προσδιορίσετε το εύρος της ανιχνευθείσας ακμής.

Ένταση

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να προσδιορίσετε τη δύναμη του εφέ φίλτρου.

Clipping

The result of this filter can be larger than the original image. With the default Adjust option, the layer will be automatically resized as necessary when the filter is applied. With the Clip option the result will be clipped to the layer boundary.