9.5. Κανονικός χάρτης

9.5.1. Επισκόπηση

Αυτό το φίλτρο δημιουργεί έναν κανονικό χάρτη από χάρτη ύψους. Είναι πρώιμη εργασία και αναμένονται πολύ περισσότερα να γίνουν.

We will use a height map created with Τμήμα 14.8, «Μονόδρομος θόρυβος (Simplex Noise)»:

Σχήμα 17.185. Παράδειγμα κανονικού χάρτη

Παράδειγμα κανονικού χάρτη

Ο χάρτης ύψους

Παράδειγμα κανονικού χάρτη

Με εφαρμοσμένο το φίλτρο με τις προεπιλεγμένες επιλογές, που δίνουν τον κανονικό χάρτη


9.5.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

Αυτό το φίλτρο βρίσκεται στο μενού παραθύρου εικόνας στο ΦίλτραΓενικάΚανονικός χάρτης....

9.5.3. Επιλογές

Σχήμα 17.186. Επιλογές «Κανονικού χάρτη»

Επιλογές «Κανονικού χάρτη»

Presets, «Input Type», Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Σημείωση] Σημείωση

Αυτές οι επιλογές περιγράφονται στο Τμήμα 2, «Κοινά χαρακτηριστικά».

Κλίμακα

Η ποσότητα κλιμάκωσης των τιμών ύψους: αύξηση ή μείωση των ανάγλυφων.

Κλίμακα = 2

Συστατικά Χ, Υ

Τα χρησιμοποιούμενα συστατικά των συντεταγμένων Χ, Υ: μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των τριών χρωμάτων RGB για τα ανάγλυφα.

Σημειώστε ότι εάν αλλάξετε αυτές τις τιμές, προστίθενται νέα χρώματα στα υφιστάμενα, δίνοντας τα συμπληρωματικά χρώματα.

Αναστροφή Χ, Υ

Αναστροφή των συντεταγμένων Χ, Υ: αναστροφή χρωμάτων εξογκωμάτων, οριζόντια και κάθετα. Τα εξογκώματα έχουν καθαρό περίγραμμα και αντίθετο σκούρο περίγραμμα, δίνοντας μια αίσθηση ότι το φως έρχεται από συγκεκριμένη κατεύθυνση. Για να δείτε εξογκώματα αντί για βαθουλώματα, το φως πρέπει να έρχεται από την πάνω αριστερή γωνία· παίξτε με αναστροφή Χ και αναστροφή Υ για να πάρετε αυτόν τον φωτισμό.

Μετά το παιχνίδι με αναστροφή Χ και αναστροφή Υ

Πλήρης περιοχή Ζ

Χρησιμοποιήστε την πλήρη περιοχή [0, 1] για να κωδικοποιήσετε τις συντεταγμένες Ζ: Μπορείτε να πάρετε μια πιο απότομη χρωματική διαβάθμιση.

ΝΑ ΓΙΝΕΙ

Παραθέσιμο

Δημιουργία παραθέσιμου χάρτη:

ΝΑ ΓΙΝΕΙ