14.2. Φλόγα

14.2.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.325. Παράδειγμα απόδοσης φλόγας

Παράδειγμα απόδοσης φλόγας
Παράδειγμα απόδοσης φλόγας

Εφαρμογή φίλτρου «φλόγας»


Με το φίλτρο φλόγας, μπορείτε να δημιουργήσετε εξαίσια, τυχαία δημιουργημένα κλαστικά μοτίβα. Δεν μπορείτε να ελέγξετε τα κλαστικά όπως μπορείτε με το φίλτρο κλαστικό IFS, αλλά μπορείτε να οδηγήσετε την τυχαία γεννήτρια σε συγκεκριμένη κατεύθυνση και να διαλέξετε από τις παραλλαγές ενός επιθυμητού θέματος.

[Προειδοποίηση] Προειδοποίηση

Unfortunately, this filter is not working properly for larger images. Sadly, its developer is not around anymore, so there seems no quick fix in sight.

[Σημείωση] Σημείωση

This plug-in was given to GIMP by Scott Draves in 1997. He also holds the copyright for the plug-in. A descriptive page for the plug-in, provided by the author, can be found on the internet [ΠΡΟΣΘΕΤΟ-ΦΛΟΓΩΝ].

14.2.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

Μπορείτε να βρείτε αυτό το φίλτρο μέσα από ΦίλτραΣχεδίασηΚλαστικάΦλόγα….

14.2.3. Επιλογές

Σχήμα 17.326. Επιλογές φίλτρου «φλόγας»

Επιλογές φίλτρου «φλόγας»

In the main window, you can set Rendering and Camera parameters. The first three parameters in the Render display are Brightness, Contrast and Gamma. The result of these options is visible in the Preview window. However, it's generally better to stick to the default values, and correct the rendered image later with Image/Colors.

The other three parameters affect the rendering process and don't show in the preview window. Sample Density, which controls the resolution of the rendered pattern, is the most important of these. The Camera parameters allow you to zoom and offset the flame pattern, until you're happy with what you see in the preview. Flame also offers the possibility to store and load your favorite patterns.

Επεξεργασία

Πάτημα αυτού του κουμπιού εμφανίζει το διάλογο επεξεργασίας:

Σχήμα 17.327. Ο διάλογος επεξεργασίας φλόγας

Ο διάλογος επεξεργασίας φλόγας

Ο διάλογος εμφανίζει εννέα διαφορετικά παράθυρα. Το μοτίβο εμφανίζεται στο κέντρο του τρέχοντος μοτίβου, και τα οκτώ παράθυρα που το περιβάλλουν είναι τυχαίες παραλλαγές αυτού του μοτίβου. Κλικ στην κεντρική εικόνα δημιουργεί οκτώ νέες παραλλαγές αυτού του μοτίβου, που μπορούν να ρυθμιστούν με τον έλεγχο ταχύτητας. Διαλέγετε μια παραλλαγή με κλικ πάνω της και αντικαθιστά αμέσως την εικόνα στη μέση. Για επιλογή ενός συγκεκριμένου χαρακτήρα ή θέματος για τις παραλλαγές, μπορείτε να διαλέξετε από εννέα διαφορετικά θέματα στο μενού παραλλαγές. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τυχαία, που αντικαθιστά το τρέχον μοτίβο με ένα νέο τυχαίο μοτίβο.

Άνοιγμα

Αυτό το κουμπί εμφανίζει ένα επιλογέα αρχείου που επιτρέπει να ανοίξετε ένα προηγουμένως αποθηκευμένο αρχείο ρυθμίσεων φλόγας.

Αποθήκευση

Αυτό το κουμπί εμφανίζει ένα διάλογο αποθήκευσης αρχείου που επιτρέπει να αποθηκεύσετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις για το πρόσθετο, έτσι ώστε να μπορείτε να τις ξαναδημιουργήσετε αργότερα.

Απόδοση

Φωτεινότητα

Ελέγχει την φωτεινότητα του αντικειμένου φλόγας.

Αντίθεση

Ελέγχει την αντίθεση μεταξύ φωτεινότερων και αμυδρότερων μερών της φλόγας.

Γάμα

Ορίζει μια διόρθωση γάμα για μέρη με ενδιάμεση φωτεινότητα.

Πυκνότητα δείγματος

Controls the resolution of the rendered pattern. This does not have any effect on the preview. A high sample density results in soft and smooth rendering (like a spider's web), whereas low density rendering resembles spray or particle clouds.

Χωρική υπερδειγματοληψία

Τι κάνει αυτό;

Χωρική ακτίνα φίλτρου

Τι κάνει αυτό;

Χρωματολόγιο

Αυτό το μενού δίνει πολλές επιλογές για να ορίσετε το χρώμα ανάμειξης στο μοτίβο φλόγας:

  • Η τρέχουσα διαβάθμιση όπως φαίνεται στην εργαλειοθήκη.

  • Ένας αριθμός προκαθορισμένων χρωματολογίων.

  • Τα χρώματα από εικόνες που είναι προς το παρόν ανοιχτά στο GIMP.

Κάμερα

Εστίαση

Επιτρέπει να εστιάσετε στη φλόγα μέσα ή έξω.

X, Y

Επιτρέπει να μετακινήσετε τη φλόγα γύρω από την περιοχή εικόνας.