14.2. Φλόγα

14.2.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.325. Παράδειγμα απόδοσης φλόγας

Παράδειγμα απόδοσης φλόγας
Παράδειγμα απόδοσης φλόγας

Εφαρμογή φίλτρου «φλόγας»


Με το φίλτρο φλόγας, μπορείτε να δημιουργήσετε εξαίσια, τυχαία δημιουργημένα κλαστικά μοτίβα. Δεν μπορείτε να ελέγξετε τα κλαστικά όπως μπορείτε με το φίλτρο κλαστικό IFS, αλλά μπορείτε να οδηγήσετε την τυχαία γεννήτρια σε συγκεκριμένη κατεύθυνση και να διαλέξετε από τις παραλλαγές ενός επιθυμητού θέματος.

[Προειδοποίηση] Προειδοποίηση

Δυστυχώς, αυτό το φίλτρο δεν λειτουργεί σωστά για μεγαλύτερες εικόνες. Δυστυχώς, ο προγραμματιστής του δεν υπάρχει πια, επομένως δεν φαίνεται να υπάρχει γρήγορη λύση.

[Σημείωση] Σημείωση

Αυτό το πρόσθετο δόθηκε στο GIMP από τον Scott Draves το 1997. Κρατά επίσης τα δικαιώματα για το πρόσθετο. Μια περιγραφική σελίδα για το πρόσθετο, παρέχεται από τον συγγραφέα και μπορεί να βρεθεί στο διαδίκτυο [ΠΡΟΣΘΕΤΟ-ΦΛΟΓΩΝ].

14.2.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

Μπορείτε να βρείτε αυτό το φίλτρο μέσα από ΦίλτραΣχεδίασηΚλαστικάΦλόγα….

14.2.3. Επιλογές

Σχήμα 17.326. Επιλογές φίλτρου «φλόγας»

Επιλογές φίλτρου «φλόγας»

Στο κύριο παράθυρο, μπορείτε να ορίσετε τις παραμέτρους Απόδοσης και Κάμερας. Οι πρώτες τρεις παράμετροι στην εμφάνιση απόδοσης είναι Φωτεινότητα (Brightness), Αντίθεση και Γάμμα. Το αποτέλεσμα αυτών των επιλογών είναι ορατό στο παράθυρο προεπισκόπησης. Όμως, είναι γενικά καλύτερο να παραμείνετε στις προεπιλεγμένες τιμές και να διορθώσετε την αποδιδόμενη εικόνα αργότερα με Εικόνα/Χρώματα.

Οι άλλες τρεις παράμετροι επηρεάζουν την αποδιδόμενη διαδικασία και δεν προβάλλονται στο παράθυρο προεπισκόπησης. Η Πυκνότητα δείγματος, που ελέγχει την ανάλυση του αποδιδόμενου μοτίβου, είναι η πιο σημαντική από αυτές. Οι παράμετροι της κάμερας επιτρέπουν την εστίαση και μετατόπιση του μοτίβου φλόγας, μέχρι να ικανοποιηθείτε με αυτό που βλέπετε στην προεπισκόπησης. Η φλόγα επίσης προσφέρει τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε και να φορτώσετε τα προτιμώμενα μοτίβα.

Επεξεργασία

Πάτημα αυτού του κουμπιού εμφανίζει το διάλογο επεξεργασίας:

Σχήμα 17.327. Ο διάλογος επεξεργασίας φλόγας

Ο διάλογος επεξεργασίας φλόγας

Ο διάλογος εμφανίζει εννέα διαφορετικά παράθυρα. Το μοτίβο εμφανίζεται στο κέντρο του τρέχοντος μοτίβου, και τα οκτώ παράθυρα που το περιβάλλουν είναι τυχαίες παραλλαγές αυτού του μοτίβου. Κλικ στην κεντρική εικόνα δημιουργεί οκτώ νέες παραλλαγές αυτού του μοτίβου, που μπορούν να ρυθμιστούν με τον έλεγχο ταχύτητας. Διαλέγετε μια παραλλαγή με κλικ πάνω της και αντικαθιστά αμέσως την εικόνα στη μέση. Για επιλογή ενός συγκεκριμένου χαρακτήρα ή θέματος για τις παραλλαγές, μπορείτε να διαλέξετε από εννέα διαφορετικά θέματα στο μενού παραλλαγές. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τυχαία, που αντικαθιστά το τρέχον μοτίβο με ένα νέο τυχαίο μοτίβο.

Άνοιγμα

Αυτό το κουμπί εμφανίζει ένα επιλογέα αρχείου που επιτρέπει να ανοίξετε ένα προηγουμένως αποθηκευμένο αρχείο ρυθμίσεων φλόγας.

Αποθήκευση

Αυτό το κουμπί εμφανίζει ένα διάλογο αποθήκευσης αρχείου που επιτρέπει να αποθηκεύσετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις για το πρόσθετο, έτσι ώστε να μπορείτε να τις ξαναδημιουργήσετε αργότερα.

Απόδοση

Φωτεινότητα

Ελέγχει την φωτεινότητα του αντικειμένου φλόγας.

Αντίθεση

Ελέγχει την αντίθεση μεταξύ φωτεινότερων και αμυδρότερων μερών της φλόγας.

Γάμα

Ορίζει μια διόρθωση γάμα για μέρη με ενδιάμεση φωτεινότητα.

Πυκνότητα δείγματος

Ελέγχει την ανάλυση του αποδιδόμενου μοτίβου. Αυτό δεν έχει κανένα αποτέλεσμα στην προεπισκόπηση. Ένα δείγμα υψηλής πυκνότητας καταλήγει σε απαλή και ομαλή απόδοση (όπως ένας ιστός αράχνης), ενώ χαμηλή πυκνότητα απόδοσης μοιάζει με ψεκασμό ή σύννεφα σωματιδίου.

Χωρική υπερδειγματοληψία

Τι κάνει αυτό;

Χωρική ακτίνα φίλτρου

Τι κάνει αυτό;

Χρωματολόγιο

Αυτό το μενού δίνει πολλές επιλογές για να ορίσετε το χρώμα ανάμειξης στο μοτίβο φλόγας:

  • Η τρέχουσα διαβάθμιση όπως φαίνεται στην εργαλειοθήκη.

  • Ένας αριθμός προκαθορισμένων χρωματολογίων.

  • Τα χρώματα από εικόνες που είναι προς το παρόν ανοιχτά στο GIMP.

Κάμερα

Εστίαση

Επιτρέπει να εστιάσετε στη φλόγα μέσα ή έξω.

X, Y

Επιτρέπει να μετακινήσετε τη φλόγα γύρω από την περιοχή εικόνας.