14.16. Δαίδαλος

14.16.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.359. Παράδειγμα σχεδίασης λαβύρινθου.

Παράδειγμα σχεδίασης λαβύρινθου.

Εφαρμογή φίλτρου «λαβύρινθου»


Αυτό το φίλτρο δημιουργεί ένα τυχαίο ασπρόμαυρο μοτίβο δαιδάλου. Το αποτέλεσμα επικαλύπτει πλήρως τα προηγούμενα περιεχόμενα της ενεργής στρώσης. Ένα τυπικό παράδειγμα φαίνεται παρακάτω. Μπορείτε να βρείτε το δρόμο από το κέντρο προς την άκρη;

14.16.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

Αυτό το φίλτρο βρίσκεται στο μενού παραθύρου εικόνας κάτω από ΦίλτραΣχεδίασηΜοτίβοΛαβύρινθος….

14.16.3. Επιλογές

Σχήμα 17.360. Επιλογές φίλτρου «λαβύρινθου»

Επιλογές φίλτρου «λαβύρινθου»

Προεπιλογές, «Τύπος εισόδου», Περικοπή, Επιλογές ανάμειξης, Προεπισκόπηση, Προβολή διαίρεσης
[Σημείωση] Σημείωση

Αυτές οι επιλογές περιγράφονται στο Τμήμα 2, «Κοινά χαρακτηριστικά».

Πλάτος, Ύψος

Αυτοί οι ολισθητές ελέγχουν πόσα μονοπάτι θα έχει ο λαβύρινθος. Όσο πιο χαμηλές οι τιμές για πλάτος και ύψος, τόσο περισσότερα μονοπάτια θα πάρετε. Το ίδιο συμβαίνει εάν αυξήσετε τον αριθμό των κομματιών στα πεδία πλάτους και ύψους κομμάτια. Το αποτέλεσμα δεν θα δείχνει σαν λαβύρινθος εκτός και πλάτος και ύψος είναι ίσα.

Τύπος αλγορίθμου

Μπορείτε να διαλέξετε μεταξύ αυτών των δύο αλγόριθμων για το λαβύρινθο: Πρώτα βάθος και Αλγόριθμος του Πριμ (Prim's algorithm). Μόνο ένας επιστημονικός υπολογιστής μπορεί να καταλάβει τη διαφορά μεταξύ τους.

Παραθέσιμο

Εάν θέλετε να το χρησιμοποιήσετε σε μοτίβο, μπορείτε να κάνετε το λαβύρινθο παραθέσιμο σημειώνοντας αυτό το κουμπί ελέγχου.

Τυχαίος σπόρος

Μπορείτε να ορίσετε μια αρχική σπορά για τη γεννήτρια τυχαίου αριθμού, ή να ζητήσετε από το πρόγραμμα να το δημιουργήσει για σας. Εκτός και χρειαζόσαστε να αναπαράξετε αργότερα ακριβώς τον ίδιο λαβύρινθο, μπορείτε να αφήσετε το πρόγραμμα να το κάνει.

Χρώμα προσκηνίου, χρώμα παρασκηνίου

Μπορείτε να επιλέξετε χρώματα για τον λαβύρινθο και το παρασκήνιό του. Προεπιλεγμένα είναι τα χρώματα της εργαλειοθήκης.