11.10. Εικονοστοιχεία νερού

11.10.1. Επισκόπηση

Τα υπερεικονοστοιχεία βασίζονται στον μετασχηματισμό του υδροκρίτη (watershed).

11.10.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

Αυτό το φίλτρο βρίσκεται στο μενού παραθύρου εικόνας κάτω από ΦίλτραΚαλλιτεχνικάΕικονοστοιχεία νερού….

11.10.3. Επιλογές

Σχήμα 17.211. Επιλογές «Εικονοστοιχείων νερού»

Επιλογές «Εικονοστοιχείων νερού»

Προεπιλογές, προεπισκόπηση, διαίρεση προβολής
[Σημείωση] Σημείωση

Αυτές οι επιλογές περιγράφονται στο Τμήμα 2, «Κοινά χαρακτηριστικά».

Μέγεθος υπερεικονοστοιχείων

ΝΑΓΙΝΕΙ

Ομαλότητα διαβάθμισης

ΝΑΓΙΝΕΙ

Χωρική ομαλοποίηση

ΝΑΓΙΝΕΙ

Χρώμα υπερεικονοστοιχείων

ΝΑΓΙΝΕΙ

Περικοπή

Το αποτέλεσμα αυτού του φίλτρου μπορεί να είναι μεγαλύτερο από την αρχική εικόνα. Με την προεπιλεγμένη επιλογή Προσαρμογή, η στρώση θα αυξομειωθεί αυτόματα όσο χρειάζεται όταν εφαρμοστεί το φίλτρο. Με την επιλογή Περικοπή το αποτέλεσμα θα περικοπεί στο όριο της στρώσης.