11.10. Εικονοστοιχεία νερού

11.10.1. Επισκόπηση

Τα υπερεικονοστοιχεία βασίζονται στον μετασχηματισμό του υδροκρίτη (watershed).

11.10.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

Αυτό το φίλτρο βρίσκεται στο μενού παραθύρου εικόνας κάτω από ΦίλτραΚαλλιτεχνικάΕικονοστοιχεία νερού….

11.10.3. Επιλογές

Σχήμα 17.211. Επιλογές “Εικονοστοιχείων νερού”

Επιλογές Εικονοστοιχείων νερού

Προεπιλογές, προεπισκόπηση, διαίρεση προβολής
[Σημείωση] Σημείωση

Αυτές οι επιλογές περιγράφονται στο Τμήμα 2, “Κοινά χαρακτηριστικά”.

Μέγεθος υπερεικονοστοιχείων

ΝΑΓΙΝΕΙ

Ομαλότητα διαβάθμισης

ΝΑΓΙΝΕΙ

Χωρική ομαλοποίηση

ΝΑΓΙΝΕΙ

Χρώμα υπερεικονοστοιχείων

ΝΑΓΙΝΕΙ

Clipping

The result of this filter can be larger than the original image. With the default Adjust option, the layer will be automatically resized as necessary when the filter is applied. With the Clip option the result will be clipped to the layer boundary.