13.4. Ανίχνευση κλαστικού

13.4.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.290. Ανίχνευση κλαστικού

Ανίχνευση κλαστικού

Αρχική εικόνα

Ανίχνευση κλαστικού

Εφαρμογή φίλτρου “ανίχνευση κλαστικού”


Αυτό το φίλτρο μετασχηματίζει την εικόνα με το κλαστικό Mandelbrot: χαρτογραφεί την εικόνα στο κλαστικό.

13.4.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

Αυτό το φίλτρο βρίσκεται στο μενού παραθύρου εικόνας κάτω από ΦίλτραΧάρτηςΑνίχνευση κλαστικού….

13.4.3. Επιλογές

Σχήμα 17.291. Επιλογές φίλτρου “ανίχνευσης κλαστικού”

Επιλογές φίλτρου ανίχνευσης κλαστικού

Επιλογές

Τύπος κλαστικού

Επιλέξτε μεταξύ “Mandelbrot (Μάντελμπροτ)” και “Julia (Τζούλια)”.

X1, X2, Y1, Y2, Βάθος

Αυτές οι παράμετροι είναι παρόμοιες με τις παραμέτρους αριστερά, δεξιά, πάνω, κάτω και επαναλήψεις του φίλτρου Ανίχνευση κλαστικού. Επιτρέπουν να διαφοροποιείτε την επέκταση του κλαστικού και βάθους λεπτομέρειας.

JX, JY

Επιλογές Julia: ΝΑΓΙΝΕΙ

Μήκος αποκοπής (Bailout)

ΝΑΓΙΝΕΙ

Πολιτική αβύσσου

Η εικόνα απεικόνισης σε κλαστική μπορεί να αποκαλύψει κενές περιοχές. Αυτές οι επιλογές σας επιτρέπουν να ορίσετε συμπεριφορά μετατόπισης σε ενεργή στρώση ή άκρες επιλογής. Περιγράφονται στο Πολιτική αβύσσου

Clipping

The result of this filter can be larger than the original image. With the default Adjust option, the layer will be automatically resized as necessary when the filter is applied. With the Clip option the result will be clipped to the layer boundary.