3.3. Μερικά από τα εικονίδια του εργαλείου λείπουν

Τα εργαλεία με παρόμοια λειτουργία ομαδοποιούνται πλέον από προεπιλογή. Για να δείτε τα άλλα εικονίδια σε μια ομάδα μετακινήστε το ποντίκι σας πάνω από ένα εικονίδιο. Ανάλογα με μια ρύθμιση προτιμήσεων (δείτε παρακάτω) μπορείτε να δείτε τα άλλα εικονίδια σε μια ομάδα απλώς με υπέρπτηση ή αφού πατήσετε στο εικονίδιο. Το μικρό τρίγωνο στην κάτω δεξιά γωνία των εικονιδίων εργαλείων μας λέει ότι υπάρχουν περισσότερα εικονίδια σε αυτήν την ομάδα.

Οι Προτιμήσεις εργαλειοθήκης έχουν την επιλογή να απενεργοποιήσετε την ομαδοποίηση, αλλά και να αλλάξετε τις ομάδες ή να δημιουργήσετε νέες.