8.21. Βελτιστοποίηση χρώματος (παλιό)

Η εντολή Βελίωση χρώματος αυξάνει την περιοχή κορεσμού των χρωμάτων στη στρώση, χωρίς μεταβολή φωτεινότητας (brightness) ή απόχρωσης. Το κάνει αυτό μετατρέποντας τα χρώματα σε HSV χώρο, μετρώντας τις τιμές περιοχής κορεσμού κατά μήκος της εικόνας, επεκτείνοντας έπειτα αυτήν την περιοχή για να είναι όσο το δυνατό πιο μεγάλη και τελικά μετατρέποντας τα χρώματα πάλι σε RGB. Είναι παρόμοια με την Επέκταση αντίθεσης, εκτός από το ότι δουλεύει σε χρωματικό χώρο HSV, έτσι διατηρεί την απόχρωση.

[Σημείωση] Σημείωση

Αυτή η εντολή δεν δουλεύει σε εικόνες γκρίζας κλίμακας. Εάν η εικόνα είναι γκρίζας κλίμακας, η είσοδος μενού είναι ανενεργή.

8.21.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • Μπορείτε να προσπελάσετε αυτήν την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από ΧρώματαΑυτόματαΒελτιστοποίηση χρώματος (παλιό).

8.21.2. Παράδειγμα «Βελτιστοποίησης χρώματος (παλιό)»

Σχήμα 16.187. Αρχική εικόνα

Αρχική εικόνα

Η ενεργή στρώση και τα ιστογράμματα κόκκινο, πράσινο και γαλάζιο πριν την «Βελτιστοποίηση χρώματος».


Σχήμα 16.188. Η εντολή εφαρμοσμένη

Η εντολή εφαρμοσμένη

Η ενεργή στρώση και τα ιστογράμματα της κόκκινο, πράσινο και γαλάζιο μετά την «Βελτιστοποίηση χρώματος (παλιό)». Το αποτέλεσμα ίσως να μην είναι πάντοτε ότι περιμένετε.