3.2. Το παράθυρο διαλόγου επιλογών εργαλείου λείπει

Σχήμα 4.9. Επαναφορά διαλόγου επιλογών εργαλείου που λείπουν

Επαναφορά διαλόγου επιλογών εργαλείου που λείπουν

Επαναφέρετε τον διάλογο επιλογών εργαλείου που λείπουν χρησιμοποιώντας το στοιχείο μενού Προσθήκη καρτέλας.


Ο Διάλογος επιλογών εργαλείου μπορεί να κλείσει κατά λάθος. Για να το επαναφέρετε, πατήστε στο μικρό τρίγωνο πάνω δεξιά στην προσάρτηση. Αυτό ανοίγει ένα μενού.

Από αυτό το μενού επιλέξτε Προσθήκη καρτέλας και, στη συνέχεια, Επιλογές εργαλείου.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ΠαράθυραΠροσαρτήσιμοι διάλογοιΕπιλογές εργαλείου. Σε αυτήν την περίπτωση, ο διάλογος μπορεί να εμφανιστεί σε διαφορετική προσάρτηση από αυτή που θέλετε. Εάν συμβεί αυτό, πιάστε την καρτέλα που λέει Επιλογές εργαλείου και σύρετέ την όπου που την χρειάζεστε.

[Σημείωση] Σημείωση

Για να βεβαιωθείτε ότι αυτό ή οποιοδήποτε άλλο παράθυρο διαλόγου δεν θα μετακινηθεί ή δεν θα κλείσει κατά λάθος, μπορείτε να το κλειδώσετε στην προσάρτηση που βρίσκεται. Για να το ενεργοποιήσετε, πατήστε στο μικρό τρίγωνο επάνω δεξιά στην προσάρτηση. Αυτό ανοίγει ένα μενού όπου πρέπει να επιλέξετε Κλείδωμα καρτέλας στην προσάρτηση (εκτός εάν είναι ήδη επιλεγμένο).