11.9. Ήπια λάμψη

11.9.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.218. Παράδειγμα για το φίλτρο «Απαλή λάμψη»

Παράδειγμα για το φίλτρο «Απαλή λάμψη»

Αρχική εικόνα

Παράδειγμα για το φίλτρο «Απαλή λάμψη»

Εφαρμογή φίλτρου «Απαλή λάμψη»


Αυτό το φίλτρο φωτίζει την εικόνα με απαλή λάμψη, όπως το παλιό κόλπο επάλειψης βαζελίνης στο φακό. Η απαλή λάμψη παράγει αυτό το εφέ κάνοντας τις φωτεινές περιοχές της εικόνας πιο φωτεινές.

11.9.2. Έναρξη φίλτρου

Μπορείτε να βρείτε αυτό το φίλτρο στο μενού εικόνας μέσα από: ΦίλτραΚαλλιτεχνικάΑπαλή λάμψη….

11.9.3. Επιλογές

Σχήμα 17.219. Επιλογές φίλτρου «Απαλή λάμψη»

Επιλογές φίλτρου «Απαλή λάμψη»

Προεπιλογές, προεπισκόπηση, διαίρεση προβολής
[Σημείωση] Σημείωση

Αυτές οι επιλογές περιγράφονται στο Τμήμα 2, «Κοινά χαρακτηριστικά».

Ακτίνα λάμψης

Η παράμετρος ακτίνα λάμψης ελέγχει την οξύτητα του εφέ, δίνοντας ένα εφέ "γραμμής βάζου στους φακούς".

Φωτεινότητα

Η παράμετρος φωτεινότητας ελέγχει το βαθμό έντασης που εφαρμόζεται σε τονισμούς εικόνας.

Οξύτητα

Η παράμετρος οξύτητας ελέγχει πώς ορίζεται ή εναλλακτικά διασκορπίζεται το εφέ λάμψης.

Περικοπή

Το αποτέλεσμα αυτού του φίλτρου μπορεί να είναι μεγαλύτερο από την αρχική εικόνα. Με την προεπιλεγμένη επιλογή Προσαρμογή, η στρώση θα αυξομειωθεί αυτόματα όσο χρειάζεται όταν εφαρμοστεί το φίλτρο. Με την επιλογή Περικοπή το αποτέλεσμα θα περικοπεί στο όριο της στρώσης.