11.9. Ήπια λάμψη

11.9.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.215. Παράδειγμα για το φίλτρο «Απαλή λάμψη»

Παράδειγμα για το φίλτρο «Απαλή λάμψη»

Αρχική εικόνα

Παράδειγμα για το φίλτρο «Απαλή λάμψη»

Εφαρμογή φίλτρου «Απαλή λάμψη»


Αυτό το φίλτρο φωτίζει την εικόνα με απαλή λάμψη, όπως το παλιό κόλπο επάλειψης βαζελίνης στο φακό. Η απαλή λάμψη παράγει αυτό το εφέ κάνοντας τις φωτεινές περιοχές της εικόνας πιο φωτεινές.

11.9.2. Έναρξη φίλτρου

Μπορείτε να βρείτε αυτό το φίλτρο στο μενού εικόνας μέσα από: ΦίλτραΚαλλιτεχνικάΑπαλή λάμψη….

11.9.3. Επιλογές

Σχήμα 17.216. Επιλογές φίλτρου «Απαλή λάμψη»

Επιλογές φίλτρου «Απαλή λάμψη»

Presets, «Input Type», Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Σημείωση] Σημείωση

Αυτές οι επιλογές περιγράφονται στο Τμήμα 2, «Κοινά χαρακτηριστικά».

Ακτίνα λάμψης

Η παράμετρος ακτίνα λάμψης ελέγχει την οξύτητα του εφέ, δίνοντας ένα εφέ "γραμμής βάζου στους φακούς".

Φωτεινότητα

Η παράμετρος φωτεινότητας ελέγχει το βαθμό έντασης που εφαρμόζεται σε τονισμούς εικόνας.

Οξύτητα

Η παράμετρος οξύτητας ελέγχει πώς ορίζεται ή εναλλακτικά διασκορπίζεται το εφέ λάμψης.