3.8. Πινέλο ΒαφήΜου (MyPaint)

Σχήμα 14.78. Εργαλείο πινέλου ΒαφήΜου (MyPaint)

Εργαλείο πινέλου ΒαφήΜου (MyPaint)

MyPaint is a free painting program that comes with a lot of brushes. Libmypaint has been modified in 2016 in a form that can be used by other programs. GIMP 2.10 can use these brushes.

Μπορείτε να βρείτε πολλές συλλογές πινέλων MyPaint (ΒαφήΜου) στον ιστό, σε συμπιεσμένη μορφή, συχνά σε αρχείο .zip. Αποσυμπιέστε αυτό το αρχείο σε έναν προσωρινό φάκελο.

3.8.1. Εγκατάσταση πινέλων MyPaint (ΒαφήΜου)

Πηγαίνετε πρώτα στο ΠροτιμήσειςΦάκελοιΠινέλα ΒαφήΜου (MyPaint Brushes). Εκεί, μπορείτε να βρείτε τη διαδρομή στον προσωπικό σας φάκελο Mypaint (ΒαφήΜου).

 • Under Linux: /home/YourUserName/.mypaint/brushes. Take good note it is a hidden directory.

  Ανοίξτε τον περιηγητή αρχείων σας. Σημειώστε την επιλογή «Εμφάνιση κρυφών αρχείων». Μεταβείτε στον προσωπικό σας φάκελο MyPaint (ΒαφήΜου). Εάν δεν υπάρχει ακόμα, θα πρέπει να τον δημιουργήσετε, με τον κατάλογο πινέλων μέσα.

  Copy-paste all the unzipped files from your temp folder to home/YourUserName/.mypaint/brushes.

 • Under Windows 10: C:\Users\your-user-name\.mypaint\brushes. Click on this item to select it and click on the icon that opens a file browser. In the root of your home folder, create a new folder "mypaint". The MyPaint path in Preferences becomes C:\Users\your-user-name\mypaint.

  Copy-paste all the unzipped files from your temp folder to C:\Users\your-user-name\mypaint.

Ενεργοποιήστε το εργαλείο όπως παρακάτω: πρέπει να έχετε ένα εικονίδιο πινέλου MyPaint (ΒαφήΜου) στον διάλογο επιλογές εργαλείου. Πατήστε σε αυτό το εικονίδιο για να εμφανίσετε όλα τα πινέλα ΒαφήΜου.

3.8.2. Ενεργοποίηση του εργαλείου

Υπάρχουν διάφορες δυνατότητες για ενεργοποίηση του εργαλείου:

 • Από το μενού εικόνας ΕργαλείαΕργαλεία ζωγραφικήςΠινέλο MyPaint (ΒαφήΜου),

 • Το εργαλείο μπορεί επίσης να κληθεί πατώντας στο εικονίδιο εργαλείου:

 • ή πατώντας στη συντόμευση πληκτρολογίου Υ.

3.8.3. Επιλογές

Σχήμα 14.79. Επιλογές εργαλείου πινέλου MyPaint (ΒαφήΜου)

Επιλογές εργαλείου πινέλου MyPaint (ΒαφήΜου)

Οι διαθέσιμες επιλογές εργαλείου μπορούν να προσπελαστούν διπλοπατώντας το εικονίδιο εργαλείου πινέλου Mypaint (ΒαφήΜου).

Οι επιλογές μπορεί να επιδράσουν κάπως διαφορετικά ανάλογα με το πινέλο MyPaint (ΒαφήΜου) που χρησιμοποιείτε.

Αδιαφάνεια

Για να ορίσετε την αδιαφάνεια του πινέλου (0,0 - 100,0). Η αδιαφάνεια εξαρτάται από μια βάση: παρακαλούμε, δείτε παρακάτω.

Εξομάλυνση πινελιάς

Εάν αυτή η επιλογή είναι σημειωμένη, οι πινελιές είναι πιο ομαλές. Υπάρχουν δύο διαθέσιμες επιλογές:

 • Quality: Depth of smoothing.

 • Weight: Gravity of the pen.

Πινέλο

Εμφανίζεται το εικονίδιο του ενεργού πινέλου. Εάν πατήσετε σε αυτό, εμφανίζεται ο κατάλογος πινέλων MyPaint (ΒαφήΜου) και μπορείτε να επιλέξετε ένα άλλο πινέλο.

Σχήμα 14.80. Μια συλλογή πινέλων MyPaint (ΒαφήΜου)

Μια συλλογή πινέλων MyPaint (ΒαφήΜου)

In the bottom bar of the dialog, you have buttons for smaller or larger icons, and view as list or as grid. The right most button opens the MyPaint Brushes Dialog.

Σβήσιμο με αυτό το πινέλο

Εάν είναι σημειωμένη αυτή η επιλογή, το πινέλο δρα ως σβήστρα. Ώς προς το εργαλείο σβήστρα, οι σβησμένες περιοχές είναι διαφανείς εάν υπάρχει στρώση άλφα ή έχουν το χρώμα παρασκηνίου εάν δεν υπάρχει στρώση άλφα.

Ακτίνα

Για να ορίσετε την ακτίνα του πινέλου.

Αδιαφάνεια βάσης

Αυτές οι τιμές (0,00 - 2,00) είναι συντελεστές πολλαπλασιασμού: εάν, παραδείγματος χάρη, ορίσετε αυτήν την επιλογή σε 0,50 η μέγιστη αδιαφάνεια γίνεται 100 * 0,50 = 50, αν και είναι ακόμα 100,0 στην επιλογή αδιαφάνειας.

Πίνακας 14.1. Παράδειγμα αδιαφάνειας βάσης

Base Opacity

Αδιαφάνεια
100 50 25
1.00

=100

=50

=25

0.50

=50

=25

=12.5

2.00

=100

=100

=50


Η αδιαφάνεια βάσης μπορεί να ξεπεράσει το 1,00 μέχρι το 2,00. Φυσικά, η αδιαφάνεια δεν μπορεί να ξεπεράσει το 100. Στο παράδειγμα, μπορείτε να δείτε ότι επιλογή διαφάνειας πάνω από 50 (100 * 2,00 = 200) είναι στην πραγματικότητα μια αδιαφάνεια 100 και το 25 * 200 = 50 ισοδυναμεί με 50 * 1.00 = 50. Αλλά, αυτή η δυνατότητα είναι χρήσιμη, όταν το πινέλο σας Mypaint (ΒαφήΜου) έχει προεπιλεγμένη αδιαφάνεια μικρότερη από 100.

Σκληρότητα

The harder the brush the sharper the brush. When you reduce hardness, the Mypaint brush may not act if the brush size is too small.

Σχήμα 14.81. Παράδειγμα σκληρότητας

Παράδειγμα σκληρότητας

Αυτό το πινέλο MyPaint (ΒαφήΜου) δεν δρα όταν η σκληρότητα είναι μικρότερη από 0,70.