5. Το μενού «Προβολή»

5.1. Εισαγωγή στο μενού «Προβολή»

Σχήμα 16.49. Περιεχόμενα του μενού προβολή

Περιεχόμενα του μενού προβολή

Αυτή η ενότητα περιγράφει το μενού Προβολή, που περιέχει εντολές που επηρεάζουν την ορατότητα ή εμφάνιση της εικόνας και ποικίλων στοιχείων της διεπαφής.

[Σημείωση] Σημείωση

Πέρα από τις εντολές που περιγράφονται εδώ, μπορείτε επίσης να βρείτε άλλες εισόδους στο μενού. Δεν είναι μέρος του ίδιου του GIMP, αλλά προστέθηκαν από επεκτάσεις (πρόσθετα). Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τη λειτουργικότητα ενός προσθέτου αναφερόμενοι στην τεκμηρίωσή του.