3. ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑ ΛΕΞΗ

Μπορείτε να αντιγράψετε και να διανείμετε το έγγραφο με κάθε μέσο, είτε εμπορικά είτε όχι, με την προϋπόθεση ότι αυτή η άδεια, οι σημειώσεις πνευματικών δικαιωμάτων και η άδεια σημειώνουν λέγοντας ότι αυτή η άδεια εφαρμόζεται στο έγγραφο αναπαράγεται σε όλα τα αντίγραφα και ότι δεν προσθέτετε κανένα άλλο όρο σε αυτούς της άδειας. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τεχνικά μέτρα για να εμποδίσετε ή να ελέγξετε την ανάγνωση ή παραπέρα αντιγραφή των αντιγράφων που κάνετε ή διανέμετε. Όμως, μπορείτε να αποδεχθείτε αποζημίωση ως αντάλλαγμα αντιγράφων. Εάν διανείμετε ένα σχετικά αρκετά μεγάλο αριθμό αντιγράφων θα πρέπει επίσης να ακολουθήσετε τους όρους στην ενότητα 4.

Μπορείτε επίσης να δανείσετε αντίγραφα, κάτω από τους ίδιους όρους που αναφέρονται παραπάνω και μπορείτε να εμφανίζεται δημόσια τα αντίγραφα.