8.8. Σκιές-Τονισμοί

Αυτό το φίλτρο επιτρέπει τη ρύθμιση των σκιών και των τονισμών της εικόνας ξεχωριστά. Αυτή η υλοποίηση ακολουθεί το αντίστοιχο στο λογισμικό φωτογραφίας σκοτεινού πίνακα (Darktable) Σκιές και τονισμοί .

8.8.1. Ενεργοποίηση της εντολής

Μπορείτε να βρείτε αυτόν τον διάλογο σκιών-τονισμών μέσω του: ΧρώματαΣκιές και τονισμοί…

8.8.2. Επιλογές

Σχήμα 16.156. Επιλογές σκιών-τονισμών

Επιλογές σκιών-τονισμών

Προεπιλογές

«Προεπιλογές» είναι ένα συνηθισμένο γνώρισμα για πολλές εντολές χρωμάτων. Μπορείτε να βρείτε την περιγραφή τους στο Τμήμα 8.1.1, «Κοινά γνωρίσματα χρωμάτων».

Τρεις ομάδες επιλογών:

Σκιές: επιλογές για σκιές:

  • Σκιές: Αυτό το ρυθμιστικό ελέγχει το αποτέλεσμα στις σκιές· θετικές τιμές θα φωτίσουν τις σκιές, ενώ αρνητικές τιμές θα τις σκουρύνουν.

  • Ρύθμιση χρώματος σκιών: Αυτό το ρυθμιστικό ελέγχει τη διόρθωση του κορεσμού χρώματος που έγινε στις σκιές· υψηλές τιμές προκαλούν βελτιώσεις κορεσμού σε φωτισμένες σκιές· χαμηλές τιμές προκαλούν αποκορεσμό σε φωτισμένες σκιές. Κανονικά, είναι ασφαλές να το αφήσετε στην προεπιλογή του του 100%. Αυτό δίνει αύξηση φυσικού κορεσμού στις σκιές—παρόμοια με την αύξηση που θα περιμένατε επίσης στη φύση εάν οι σκιές δεχόντουσαν περισσότερο φως.

Highlights: Επιλογές για τονισμούς:

  • Τονισμοί: Αυτό το ρυθμιστικό ελέγχει το αποτέλεσμα στους τονισμούς· αρνητικές τιμές θα σκουρύνουν τους τονισμούς, ενώ θετικές τιμές θα τους ανοίξουν.

  • Ρύθμιση χρώματος τονισμών: Αυτό το ρυθμιστικό ελέγχει τη ρύθμιση κορεσμού χρώματος που έγινε στους τονισμούς· υψηλές τιμές προκαλούν βελτιώσεις κορεσμού σε σκούρους τονισμούς· χαμηλές τιμές προκαλούν αποκορεσμό σε σκούρους τονισμούς. Συχνά, οι τονισμοί δεν περιέχουν αρκετές πληροφορίες χρώματος για να δώσουν πειστικά χρώματα όταν σκουρύνουν. Μπορεί να χρειαστεί να παίξετε λίγο με αυτήν την παράμετρο για να βρείτε την καλύτερη τιμή που ταιριάζει ανάλογα με τη συγκεκριμένη εικόνα· αλλά να γνωρίζετε ότι κάποιες φορές τα αποτελέσματα μπορούν ακόμα να μην είναι πλήρως ικανοποιητικά.

Κοινές: κοινές επιλογές για σκιές και τονισμούς:

  • Ρύθμιση λευκού σημείου: Από προεπιλογή ο αλγόριθμος αυτού του αρθρώματος αφήνει το μαύρο και το λευκό σημείο ανέπαφα. Σε κάποιες περιπτώσεις, μια εικόνα μπορεί να περιέχει τονικές διακυμάνσεις πέρα από το λευκό σημείο, δηλαδή πάνω από τιμή φωτισμού (luminance) 100. Αρνητική μετατόπιση στον ολισθητή ρύθμισης λευκού σημείου επιτρέπει τη μείωση αυτών των τιμών στη σωστή περιοχή, έτσι ώστε παραπέρα λεπτομέρειες στους τονισμούς να γίνουν ορατές.

  • Ακτίνα: Αυτό το ρυθμιστικό ελέγχει την ακτίνα του περιλαμβανόμενου φίλτρου θόλωσης. Πιο υψηλές τιμές δίνουν πιο ήπιες μεταβάσεις μεταξύ σκιών και τονισμών, αλλά μπορεί να εισάγουν φωτοστέφανα. Πιο χαμηλές τιμές θα μειώσουν το μέγεθος των φωτοστέφανων, αλλά μπορεί να οδηγήσουν σε τεχνητή όψη.

  • Συμπίεση: αυτό το ρυθμιστικό ελέγχει πόσο ισχυρά επεκτείνεται το αποτέλεσμα στους ενδιάμεσους τόνους· οι υψηλές τιμές μειώνουν το αποτέλεσμα στις ακραίες σκιές και τονισμούς· οι χαμηλές τιμές προκαλούν ισχυρές διορθώσεις και στους μεσαίους τόνους. Κανονικά, χρειάζεται να επέμβετε σε αυτήν την παράμετρο εάν θέλετε να περιορίσετε τα αποτελέσματα στους ακραίους τονισμούς και σκιές· αυξήστε την τιμή σε αυτήν την περίπτωση. Στο 100% αυτή η μονάδα δεν έχει ορατό αποτέλεσμα παραπέρα επειδή μόνο το απόλυτο μαύρο και το απόλυτο λευκό επηρεάζονται.

Επιλογές ανάμειξης, Προβολή προεπισκόπησης και διαίρεσης

Αυτά τα κοινά γνωρίσματα περιγράφονται στο Τμήμα 8.1.1, «Κοινά γνωρίσματα χρωμάτων».