8.8. Σκιές-Τονισμοί

This filter allows adjusting shadows and highlights in the image separately. The implementation closely follow its counterpart in the Darktable photography software Shadows and Highlights.

8.8.1. Ενεργοποίηση της εντολής

Μπορείτε να βρείτε αυτόν τον διάλογο σκιών-τονισμών μέσω του: ΧρώματαΣκιές και τονισμοί…

8.8.2. Επιλογές

Σχήμα 16.156. Επιλογές σκιών-τονισμών

Επιλογές σκιών-τονισμών

Προεπιλογές

«Presets» are a common feature for several Colors commands. You can find its description in Τμήμα 8.1.1, «Κοινά γνωρίσματα χρωμάτων».

Τρεις ομάδες επιλογών:

Σκιές: επιλογές για σκιές:

  • Σκιές: Αυτό το ρυθμιστικό ελέγχει το αποτέλεσμα στις σκιές· θετικές τιμές θα φωτίσουν τις σκιές, ενώ αρνητικές τιμές θα τις σκουρύνουν.

  • Ρύθμιση χρώματος σκιών: Αυτό το ρυθμιστικό ελέγχει τη διόρθωση του κορεσμού χρώματος που έγινε στις σκιές· υψηλές τιμές προκαλούν βελτιώσεις κορεσμού σε φωτισμένες σκιές· χαμηλές τιμές προκαλούν αποκορεσμό σε φωτισμένες σκιές. Κανονικά, είναι ασφαλές να το αφήσετε στην προεπιλογή του του 100%. Αυτό δίνει αύξηση φυσικού κορεσμού στις σκιές—παρόμοια με την αύξηση που θα περιμένατε επίσης στη φύση εάν οι σκιές δεχόντουσαν περισσότερο φως.

Highlights: Επιλογές για τονισμούς:

  • Τονισμοί: Αυτό το ρυθμιστικό ελέγχει το αποτέλεσμα στους τονισμούς· αρνητικές τιμές θα σκουρύνουν τους τονισμούς, ενώ θετικές τιμές θα τους ανοίξουν.

  • Ρύθμιση χρώματος τονισμών: Αυτό το ρυθμιστικό ελέγχει τη ρύθμιση κορεσμού χρώματος που έγινε στους τονισμούς· υψηλές τιμές προκαλούν βελτιώσεις κορεσμού σε σκούρους τονισμούς· χαμηλές τιμές προκαλούν αποκορεσμό σε σκούρους τονισμούς. Συχνά, οι τονισμοί δεν περιέχουν αρκετές πληροφορίες χρώματος για να δώσουν πειστικά χρώματα όταν σκουρύνουν. Μπορεί να χρειαστεί να παίξετε λίγο με αυτήν την παράμετρο για να βρείτε την καλύτερη τιμή που ταιριάζει ανάλογα με τη συγκεκριμένη εικόνα· αλλά να γνωρίζετε ότι κάποιες φορές τα αποτελέσματα μπορούν ακόμα να μην είναι πλήρως ικανοποιητικά.

Κοινές: κοινές επιλογές για σκιές και τονισμούς:

  • White point adjustment: By default the algorithm of this module leaves black point and white point untouched. In some cases an image might contain tonal variations beyond the white point, i.e. above a luminance value of 100. A negative shift in the white point adjustment slider allows to bring these values down into the proper range so that further details in the highlights get visible.

  • Ακτίνα: Αυτό το ρυθμιστικό ελέγχει την ακτίνα του περιλαμβανόμενου φίλτρου θόλωσης. Πιο υψηλές τιμές δίνουν πιο ήπιες μεταβάσεις μεταξύ σκιών και τονισμών, αλλά μπορεί να εισάγουν φωτοστέφανα. Πιο χαμηλές τιμές θα μειώσουν το μέγεθος των φωτοστέφανων, αλλά μπορεί να οδηγήσουν σε τεχνητή όψη.

  • Συμπίεση: αυτό το ρυθμιστικό ελέγχει πόσο ισχυρά επεκτείνεται το αποτέλεσμα στους ενδιάμεσους τόνους· οι υψηλές τιμές μειώνουν το αποτέλεσμα στις ακραίες σκιές και τονισμούς· οι χαμηλές τιμές προκαλούν ισχυρές διορθώσεις και στους μεσαίους τόνους. Κανονικά, χρειάζεται να επέμβετε σε αυτήν την παράμετρο εάν θέλετε να περιορίσετε τα αποτελέσματα στους ακραίους τονισμούς και σκιές· αυξήστε την τιμή σε αυτήν την περίπτωση. Στο 100% αυτή η μονάδα δεν έχει ορατό αποτέλεσμα παραπέρα επειδή μόνο το απόλυτο μαύρο και το απόλυτο λευκό επηρεάζονται.

Blending Options, Preview and Split view

These are common features described in Τμήμα 8.1.1, «Κοινά γνωρίσματα χρωμάτων».