6.9. Ενεργοποίηση διαχείρισης χρώματος

Εάν δεν έχει επιλεγεί, το Ενεργοποίηση διαχείρισης χρώματος αποδίδει έναν ενσωματωμένο χρωματικό χώρο sRGB του GIMP στην εικόνα σας.

Επίσης, εάν έχετε επιλέξει να εμφανίζεται η εκχωρημένη χρωματική κατατομή ICC της εικόνας στον τίτλο ή στη γραμμή κατάστασης, αποεπιλέγοντας το ενεργοποίηση διαχείρισης χρώματος εμφανίζει τη φράση "χωρίς διαχείριση χρώματος" στον τίτλο ή τη γραμμή κατάστασης στη θέση της προηγουμένως εκχωρημένης χρωματικής κατατομής.

[Σημείωση] Σημείωση

Η ενεργοποίηση διαχείρισης χρώματος είναι προεπιλεγμένη. Είναι καλύτερο να αφήσετε αυτήν την επιλογή σημειωμένη.

6.9.1. Ενεργοποίηση της εντολής

You can access this command from the image menu bar through ImageColor ManagementEnable Color Management.

6.9.2. Χρήση σημειώσεων σχετικά με την αποεπιλογή του Ενεργοποίηση διαχείρισης χρώματος

Η καλύτερη δυνατή συμβουλή είναι να μην αποεπιλέγετε ποτέ τοΕνεργοποίηση διαχείρισης χρώματος.

6.9.3. Τι κάνει το GIMP όταν το Ενεργοποίηση διαχείρισης χρώματος είναι αποεπιλεγμένο;

Όταν αποεπιλέγετε την επιλογή Ενεργοποίηση διαχείρισης χρώματος, το GIMP κάνει δύο πράγματα:

 1. Οποιαδήποτε κατατομή ICC έχει αποδοθεί στο αρχείο της εικόνας είναι τουλάχιστον προσωρινά αποθηκευμένη (εκκρεμούν οι ενέργειες της ακόλουθης επεξεργασίας, της ακρίβειας και της διαχείρισης χρώματος), αλλά δεν χρησιμοποιείται. Και τότε μια ενσωματωμένη κατατομή του GIMP αποδίδεται στη θέση της προηγουμένως εκχωρημένης κατατομής ICC:

  • Εάν η εικόνα είναι στην ακρίβεια διαισθητική γάμμα (sRGB), αποδίδεται η κατατομή ICC "ενσωματωμένη sRGB του GIMP".

  • Εάν η εικόνα είναι στην ακρίβεια γραμμικού φωτός, αποδίδεται η κατατομή ICC "ενσωματωμένη γραμμική sRGB του GIMP".

  You can confirm that one of GIMP's built-in sRGB color spaces has been assigned by checking "Image/Image Properties/Color Profile".

 2. Εάν έχετε ρυθμίσει τον τίτλο ή τη γραμμή κατάστασης να εμφανίζει τον χρωματικό χώρο της εικόνας, τότε ο τίτλος ή η γραμμή κατάστασης θα εμφανίζουν ένα μήνυμα ότι η εικόνα "δεν διαχειρίζεται χρωματικά". Στην πραγματικότητα η εικόνα διαχειρίζεται ακόμα χρωματικά, αλλά τώρα η εικόνα διαχειρίζεται χρωματικά "σαν να" ήταν σε έναν από τους ενσωματωμένους χρωματικούς χώρους sRGB του GIMP αντί για τον χρωματικό χώρο που βρίσκεται στην πραγματικότητα.

6.9.4. Όταν το Ενεργοποίηση διαχείρισης χρώματος είναι αποεπιλεγμένο, τι συμβαίνει στην εικόνα και στην εμφάνιση της εικόνας;

[Σημείωση] Σημείωση

Η απόδοση μιας νέας κατατομής (προφίλ) σε μια εικόνα δεν αλλάζει τις τρέχουσες τιμές καναλιού της εικόνας. Η απόδοση μιας νέας κατατομής ICC αλλάζει μόνο τη σημασία των τιμών καναλιού, που σημαίνει ότι η εμφάνιση της εικόνας θα αλλάξει (εκτός και η αρχική και η νέα κατατομή είναι λειτουργικά ισοδύναμες).

Όταν το Ενεργοποίηση διαχείρισης χρώματος είναι αποεπιλεγμένο, το GIMP αποδίδει μία από τις ενσωματωμένες κατατομές sRGB του GIMP στην εικόνα. Η απόδοση μιας νέας κατατομής ICC σε μια εικόνα δεν αλλάζει τις τιμές καναλιού της εικόνας, αλλά αλλάζει περισσότερο ή λιγότερο δραστικά την εμφάνιση της εικόνας:

 1. Εάν η εικόνα ήταν ήδη σε έναν από τους ενσωματωμένους χρωματικούς χώρους του GIMP (ή εάν η εκχωρημένη κατατομή ICC είναι μια κατατομή που είναι λειτουργικά ισοδύναμη με την εκχωρημένη ενσωματωμένη κατατομή sRGB του GIMP), τότε η εμφάνιση της εικόνας δεν αλλάζει.

 2. Εάν η εικόνα δεν ήταν ήδη σε έναν από τους ενσωματωμένους χρωματικούς χώρους του GIMP (και δεν είναι σε χρωματικό χώρο που είναι λειτουργικά ισοδύναμος με την εκχωρημένη ενσωματωμένη κατατομή sRGB), η εμφάνιση της εικόνας θα αλλάξει περισσότερο ή λιγότερο δραστικά ανάλογα με τα παρακάτω τρία πράγματα:

  • Ποια ήταν η κωδικοποίηση καναλιού ακρίβειας του GIMP — Ήταν γραμμικού φωτός ή διαισθητική γάμμα (sRGB) — η εικόνα ήταν στο Ενεργοποίηση διαχείρισης χρώματος πριν την αποεπιλογή του πλαισίου.

  • Πόσο μακριά είναι η κωδικοποίηση καναλιού ("TRC") της αρχικά εκχωρημένης κατατομής ICC της εικόνας από την κωδικοποίηση καναλιού ακρίβειας του GIMP.

  • Πόσο απέχουν οι χρωματικότητες κόκκινου, πράσινου και γαλάζιου της αρχικά εκχωρημένης κατατομής ICC της εικόνας από τις ενσωματωμένες χρωματικότητες sRGB του GIMP.

6.9.5. Δύο στιγμιότυπα που εμφανίζουν παραδείγματα ορθής και εσφαλμένης εμφάνισης εικόνας μετά την αποεπιλογή του Ενεργοποίηση διαχείρισης χρώματος

Και στα δύο παρακάτω εμφανιζόμενα στιγμιότυπα, η εικόνα είναι με διαχείριση χρώματος: Μια κατατομή ICC αποδίδεται στην εικόνα και αυτή η κατατομή χρησιμοποιείται για αποστολή των χρωμάτων της εικόνας στην οθόνη.

Αλλά στο δεύτερο στιγμιότυπο, μετά την αποεπιλογή του Ενεργοποίηση διαχείρισης χρώματος, μία από τις ενσωματωμένες κατατομές sRGB του GIMP έχει αποδοθεί εσφαλμένα στην εικόνα, έτσι τα χρώματα φαίνονται εσφαλμένα.

Στο παρακάτω στιγμιότυπο 1, η εικόνα είναι ήδη σε έναν ενσωματωμένο χρωματικό χώρο sRGB του GIMP. Έτσι, η αποεπιλογή του Ενεργοποίηση διαχείρισης χρώματος δεν διαφοροποιεί την εμφάνιση της εικόνας. Η ειδική περίπτωση αποεπιλογής του Ενεργοποίηση διαχείρισης χρώματος στην πραγματικότητα δεν διαφοροποιεί καθόλου, εκτός από το ότι επιλέξατε να εμφανίσετε την εκχωρημένη κατατομή ICC της εικόνας στον τίτλο ή τη γραμμή κατάστασης, έπειτα αντί της εμφάνισης της εκχωρημένης κατατομής ICC, ο τίτλος ή η γραμμή κατάστασης θα εμφανίσουν τις λέξεις "χωρίς διαχείριση χρώματος". Αλλά στην πραγματικότητα η εικόνα διαχειρίζεται ακόμα χρωματικά:

Στο παρακάτω στιγμιότυπο 2, η κωδικοποίηση καναλιού της αρχικής κατατομής ταιριάζει με την κωδικοποίηση καναλιού του GIMP (και οι δύο είναι γραμμικές), αλλά οι χρωματικότητες της κατατομής LargeRGB-elle-V4-g10.icc δεν ταιριάζουν με τις ενσωματωμένες χρωματικότητες sRGB του GIMP. Έτσι, μετά την αποεπιλογή του Ενεργοποίηση διαχείρισης χρώματος, η τονικότητα είναι σωστή, αλλά τα χρώματα εσφαλμένα. Η εικόνα διαχειρίζεται ακόμα χρωματικά, αλλά το χρώμα της διαχειρίζεται με τη χρήση εσφαλμένης κατατομής ICC:

[Προσοχή] Προσοχή

Εάν η αρχικά εκχωρημένη κατατομή ICC της εικόνας σας δεν έχει την ίδια κωδικοποίηση καναλιού και χρωματικότητες όπως η ενσωματωμένη κατατομή sRGB του GIMP και αποεπιλέξετε και στη συνέχεια αλλάξετε αμέσως γνώμη και επαναεπιλέξετε το Ενεργοποίηση διαχείρισης χρώματος, αρχικά εκχωρημένη κατατομή ICC θα επανααποδοθεί στην εικόνα σας και οι τιμές καναλιού της εικόνας σας θα μείνουν αμετάβλητες.

Αλλιώς, εάν μπορείτε ή όχι να ανακτήσετε την αρχικά εκχωρημένη κατατομή ICC και να διορθώσετε τα χρώματα της εικόνας σας εξαρτάται από το τι άλλο κάνατε μεταξύ της αποεπιλογής και της επαναεπιλογής του Ενεργοποίηση διαχείρισης χρώματος.

Η καλύτερη δυνατή συμβουλή είναι να μην αποεπιλέγετε ποτέ το Ενεργοποίηση διαχείρισης χρώματος.