5. Τι νέο υπάρχει στο GIMP 2.2;

Εδώ είναι μια σύντομη περίληψη μερικών από τα πιο σημαντικά νέα χαρακτηριστικά που εισήχθησαν στο GIMP 2.2. Υπάρχουν πολλές άλλες μικρότερες αλλαγές που οι μακροχρόνιοι χρήστες θα σημειώσουν και θα εκτιμήσουν (ή θα παραπονεθούν!). Υπάρχουν επίσης σημαντικές αλλαγές στο επίπεδο του προγραμματισμού προσθέτου και δημιουργίας script-fu που δεν καλύπτονται εδώ.

Υποστήριξη διαλειτουργικότητας και προτύπων
 • Μπορείτε με σύρσιμο και απόθεση ή αντιγραφή και επικόλληση δεδομένων εικόνας από ρο GIMP σε οποιαδήποτε εφαρμογή που υποστηρίζει αποθέσεις εικόνας/png (προς το παρόν Abiword και Kword τουλάχιστον) και εναποθέσεις εικόνας/xml+svg (το Inkscape το υποστηρίζει). Έτσι μπορείτε να αντιγράψετε και να επικολλήσετε καμπύλες στο GIMP από το Inkscape και έπειτα να σύρετε μια επιλογή στο Abiword για να το περιλάβετε εμβόλιμα στο έγγραφο σας.

 • Τα μοτίβα μπορούν τώρα να είναι οποιασδήποτε υποστηριζόμενης μορφής GtkPixbuf, συμπεριλαμβάνοντας png, jpeg, xbm και άλλες.

 • Το GIMP μπορεί να φορτώσει διαβαθμίσεις από αρχεία SVG και παλέτες από αρχεία ACT και RIFF.

 • Η υποστήριξη για σύρσιμο και απόθεση έχει επεκταθεί. Μπορείτε τώρα να αποθέσετε αρχεία και URI στο παράθυρο εικόνας, όπου θα ανοιχτούν στην υπάρχουσα εικόνα ως νέες στρώσεις.

  [Σημείωση] Σημείωση

  Παρακαλώ σημειώστε, ότι το σύρσιμο και απόθεση δεν θα δουλέψει για Apple Mac OS X μεταξύ GIMP και του ευρετή. Αυτό οφείλεται σε έλλειψη λειτουργικότητας σε Apples X11.app

Επεξεργαστής συντόμευσης

Μπορείτε τώρα να επεξεργαστείτε συντομεύσεις σε αποδιδόμενο διάλογο, καθώς και να συνεχίσετε τη χρήση του λίγο γνωστού χαρακτηριστικού δυναμικών συντομεύσεων (που υπάρχει εκεί από το 1.2).

Προεπισκοπήσεις προσθέτου

Παρέχουμε μια τυπική προεπισκόπηση αντικειμένου για πρόσθετο συγγραφέων που μειώνει πολύ την ποσότητα κώδικα που απαιτείται για την υποστήριξη προεπισκοπήσεων. Ο David Odin ενσωμάτωσε αυτή την εφαρμογή σε όλα τα τρέχοντα φίλτρα, έτσι ώστε τώρα πολλά περισσότερα φίλτρα στο GIMP να περιέχουν μια προεπισκόπηση που ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο και ποικίλες προεπισκοπήσεις συμπεριφέρονται πολύ περισσότερο συνεκτικά.

Προεπισκοπήσεις πραγματικού χρόνου των λειτουργιών μετασχηματισμού

Τα εργαλεία μετασχηματισμού (στρέβλωση, κλιμάκωση, προοπτική και περιστροφή) μπορούν τώρα να εμφανίσουν μια προεπισκόπηση πραγματικού χρόνου του αποτελέσματος της λειτουργίας όταν το εργαλείο είναι στην «παραδοσιακή» κατάσταση. Προηγούμενως, μόνο ένα πλέγμα μετασχηματισμού φαινότανε.

Συμβατότητα οδηγού ανθρώπινης διεπαφής GNOME

Πολύ δουλειά έγινε για να γίνει η διεπαφή του GIMP πιο απλή και πιο χρήσιμη για τους αρχάριους. Οι περισσότεροι διάλογοι τώρα ακολουθούν το GNOME HIG από όσο ξέρουμε. Επιπλέον, οι διάλογοι ξεχωρίστηκαν και αφαιρέθηκαν πολλές «προχωρημένες» επιλογές και αντικαταστάθηκαν με υγιείς προεπιλογές ή με κρυμμένες με επέκταση.

Μετανάστευση GTK+ 2.4
 • Τα μενού χρησιμοποιούν το GtkUIManager για να δημιουργήσουν δομή μενού δυναμικά από αρχεία δεδομένων XML.

 • Ένας πλήρως ανανεωμένος επιλογέας αρχείου χρησιμοποιείται παντού στο GIMP για άνοιγμα ή αποθήκευση αρχείων. Το βέλτιστο είναι ότι επιτρέπει τη δημιουργία ενός συνόλου «σελιδοδεικτών», κάνοντας δυνατή τη γρήγορη περιήγηση και εύκολη τη χρήση των συνήθως χρησιμοποιούμενων καταλόγων.

 • Το GIMP τώρα υποστηρίζει φανταχτερούς δρομείς ARGB όταν είναι διαθέσιμοι στο σύστημα.

Υποστήριξη βασικού διανύσματος

Χρησιμοποιώντας το πρόσθετο GFig, το GIMP τώρα υποστηρίζει τη βασική λειτουργικότητα των στρώσεων διανύσματος. Το πρόσθετο GFig υποστηρίζει έναν αριθμό χαρακτηριστικών γραφικών διανύσματος όπως γεμίσματα διαβάθμισης, καμπύλες Bezier και βάψιμο καμπύλης. Είναι επίσης ο πιο απλός τρόπος για δημιουργία κανονικών ή μη κανονικών πολυγώνων στο GIMP. Στο GIMP 2.2, μπορείτε να δημιουργήσετε στρώσεις GFig και να επαναεπεξεργαστείτε αυτές τις στρώσεις σε GFig μετά. Αυτό το επίπεδο υποστήριξης διανύσματος είναι ακόμα αρκετά πρωτογενές, όμως, σε σύγκριση με τα σχετικά προγράμματα για γραφικά διανυσμάτων όπως το Inkscape.

Επίσης . . .

Υπάρχουν πολλά άλλα μικρότερα χαρακτηριστικά που είναι ορατά στο χρήστη. Μια λίστα μερικών από αυτά τα χαρακτηριστικά είναι παρακάτω.

 • Είναι τώρα δυνατό να εκτελέσετε το GIMP σε κατάσταση δέσμης χωρίς εξυπηρετητή Χ.

 • Έχουμε ένα δυαδικό GIMP (GIMP-κονσόλα) που δεν συνδέεται καθόλου με το GTK+.

 • Βελτιωμένη διεπαφή για εκτεταμένες συσκευές εισαγωγής

 • Επεξεργάσιμη εργαλειοθήκη: Μπορείτε τώρα να αποφασίσετε ποια εργαλεία θα εμφανίζονται στην εργαλειοθήκη και τη σειρά τους. Ειδικά, μπορείτε να προσθέσετε οποιοδήποτε ή όλα τα χρωματικά εργαλεία στην εργαλειοθήκη εάν το επιθυμείτε.

 • Το ιστόγραμμα επικαλύπτει τα ιστογράμματα κόκκινου, πράσινου και γαλάζιου στο ιστόγραμμα τιμής και υπολογίζει το ιστόγραμμα μόνο για τα περιεχόμενα της επιλογής.

 • Οι συντομεύσεις τώρα μοιράζονται σε όλα τα παράθυρα του GIMP.