9.7. Διάβρωση

9.7.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.190. Εφαρμογή παραδείγματος για το φίλτρο διάβρωσης

Εφαρμογή παραδείγματος για το φίλτρο διάβρωσης

Αρχική εικόνα

Εφαρμογή παραδείγματος για το φίλτρο διάβρωσης

Εφαρμογή φίλτρου «διάβρωσης»


Αυτό το φίλτρο πλαταίνει και βελτιώνει σκοτεινές περιοχές της ενεργής στρώσης ή επιλογής.

For every image pixel, it brings the pixel Value (luminosity) into line with the lowest Value (the darkest) of the 8 neighboring pixels (3x3 matrix). So, a dark pixel is added around dark areas. An isolated pixel on a brighter background will be changed to a big «pixel», composed of 9 pixels, and that will create some noise in the image.

Σε αυτήν την εικόνα, το μελετώμενο εικονοστοιχείο έχει ένα κόκκινο περίγραμμα και ο μελετώμενος πίνακας έχει πράσινο περίγραμμα. Ελπίζω να έχετε καταλάβει πώς συνεχίζετε με την επεξεργασία και παίρνετε μια σειρά εικονοστοιχείων 3x3: όταν το εικονοστοιχείο «I» είναι μέσα στο πράσινο περίγραμμα, το μελετώμενο εικονοστοιχείο γίνεται μαύρο.

Μια μεγάλη σκοτεινή περιοχή θα επεκταθεί κατά ένα εικονοστοιχείο σε όλες τις κατευθύνσεις:

Το φίλτρο εφαρμόστηκε 3 φορές.

Σε πιο σύνθετες εικόνες, οι σκοτεινές περιοχές διαπλατύνονται και βελτιώνονται το ίδιο και γίνονται κάπως θολές. Εδώ, το φίλτρο εφαρμόστηκε 3 φορές:

Φυσικά, εάν το παρασκήνιο είναι πιο σκοτεινό από το προσκήνιο, θα καλύψει τη συνολική εικόνα.

9.7.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

Αυτό το φίλτρο βρίσκεται στο μενού παραθύρου εικόνας κάτω από ΦίλτραΓενικάΔιάβρωση.

9.7.3. Παραδείγματα

Σχήμα 17.191. Κείμενο διάβρωσης

Κείμενο διάβρωσης