2.7. Διάλογος ιστορικού αναιρέσεων

Σχήμα 15.25. Διάλογος ιστορικού αναιρέσεων

Διάλογος ιστορικού αναιρέσεων

Αυτός ο διάλογος σας εμφανίζει μία λίστα των ενεργειών που εκτελέσατε πρόσφατα στην εικόνα, με ένα μικρό σκαρίφημα που προσπαθεί να επεξηγήσει τις αλλαγές που παράγονται από κάθε ενέργεια. Μπορείτε να αντιστρέψετε την εικόνα σε οποιοδήποτε σημείο του ιστορικού αναιρέσεων απλά με κλικ στη δεξιά είσοδο στη λίστα. Για περισσότερες πληροφορίες στο μηχανισμό αναίρεσης του GIMP και τη λειτουργία του, δείτε την ενότητα στο αναίρεση.

2.7.1. Ενεργοποίηση του διαλόγου

Ο διάλογος «ιστορικό αναιρέσεων» είναι ένας προσαρτήσιμος διάλογος· δείτε την ενότητα Τμήμα 2.3, «Διάλογοι και προσάρτηση» για βοήθεια στο χειρισμό του.

Μπορείτε να τον προσπελάσετε:

  • από το μενού εικόνας ΠαράθυραΠροσαρτήσιμοι διάλογοιΙστορικό αναιρέσεων.

  • από το μενού καρτέλας σε οποιοδήποτε προσαρτήσιμο διάλογο στο και επιλέγοντας Προσθήκη καρτέλαςΙστορικό αναιρέσεων.

2.7.2. Χρήση του διαλόγου ιστορικού αναιρέσεων

Το βασικότερο που μπορείτε να κάνετε είναι η επιλογή ενός σημείου στο ιστορικό αναιρέσεων με κλικ σε αυτό στη λίστα. Μπορείτε να πάτε πίσω και μπροστά μεταξύ καταστάσεων όσο επιθυμείτε, χωρίς απώλειες οποιασδήποτε πληροφορίας ή κατανάλωση πόρων. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι αλλαγές είναι πολύ γρήγορες.

[Υπόδειξη] Υπόδειξη

Ctrl+F ανοίγει ένα πεδίο αναζήτησης. Δείτε Προβολή ως λίστα, προβολή ως πλέγμα

Στον πυθμένα του διαλόγου υπάρχουν τρία κουμπιά:

Αναίρεση

Αυτό το κουμπί έχει το ίδιο αποτέλεσμα όπως η επιλογή ΕπεξεργασίαΑναίρεση από το μενού, ή πατώντας Ctrl+Z· αντιστρέφει την εικόνα στην επόμενη κατάσταση πίσω στο ιστορικό αναιρέσεων.

Ακύρωση αναίρεσης

Αυτό το κουμπί έχει το ίδιο αποτέλεσμα όπως η επιλογή ΕπεξεργασίαΑκύρωση αναίρεσης από το μενού, ή πατώντας Ctrl+Υ· αντιστρέφει την εικόνα στην επόμενη κατάσταση μπροστά στο ιστορικό αναιρέσεων.

Καθαρισμός ιστορικού αναιρέσεων

Αυτό το κουμπί αφαιρεί όλα τα περιεχόμενα από το ιστορικό αναιρέσεων εκτός από την τρέχουσα κατάσταση. Εάν το πατήσετε, σας ζητείται επιβεβαίωση ότι πραγματικά το επιθυμείτε. Ο μόνος λόγος για να το κάνετε θα ήταν εάν ήσασταν πολύ περιορισμένος από μνήμη.

[Σημείωση] Σημείωση

Στην καρτέλα, αυτός ο διάλογος αντιπροσωπεύεται από

[Σημείωση] Σημείωση

Μπορείτε να ορίσετε τον αριθμό των επιπέδων αναίρεσης στο Πόροι συστήματος.